Belomanastirci promovisali monografiju SKUD-a Jovan Lazić

„Sedamdeset godina u srcu“ naslov je monografije Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Lazić.

Srđan Sekulić 24.04.2018.
Beli Manastir skud jovan lazić monografija

Autorka monografije je Svetlana Pešić koja je ujedno i aktuelna predsednica ovog belomanastirskog kulturno-umetničkog društva. U monografiji je obradila poslednjih sedam decenija društva, odnosno period od osnivanja do današnjih dana.

- Društvo „Jovan Lazić“ na samom početku svoga rada imalo je veoma aktivnu dramsku sekciju koja je dobila nekoliko priznanja na prostorima bivše Jugoslavije. Zatim, tamo negde ranih devedesetih godina i poslednjih desetak godina najjače su zapravo folklorne sekcije. Dakle, u samom početku rada društva najaktivnija sekcija društva bila je dramska, a posle se folklorna izdvojila kao ona koja je vodila društvo - istakla je autorka ove monografije Svetlana Pešić.

Rad društva između korica knjiga

U različitim periodima društvo je imalo više ili manje članova, a danas broj aktivnih članova evidentno opada što je svakako posledica iseljavanja stanovništva sa ovog područja. Među njima mnogi su se isticali svojim angažmanom u društvu.

- Za rad društva svakako su zaslužni pre svega svi članovi društva jer bez članova ne bi postojalo ni društvo. Među njima se izdvajaju ljudi koji su vodili društvo, predsednici, koreografi i voditelji pojedinih sekcija. Imali smo vrlo kvalitetne koreografe u svim periodima svoga rada i nadam se da će tako i ubuduće ostati, kaže Pešić.

Kroz SKUD Jovan Lazić prošle brojne generacije

Na promociji su pored autorke govorili i profesori Nikola Živković i Jadranka Radošević, a u publici je bilo dosta nekada aktivnih članova koji su bili deo različitih sekcija ovog društva.

- Postala sam član SKUD-a „Jovan Lazić“ sa šest godina kada je moj otac postao predsednik društva. U to vreme bili smo aktivni u folklornoj, baletnoj i likovnoj sekciji -priseća se nekadašnja aktivna članica SKUD-a Mirjana Kračunov.

Monografija je štampana u tristo primeraka. Na 175 strana sadrži više od tri stotine fotografija, a namenjena je pre svega sadašnjim i bivšim članovima društva kao i svima onima koji žele nešto više da saznaju o ovom srpskom kulturno-umetničkom društvu bogate tradicije.