Belomanastirski „penzionerski stanovi“ se prodaju na Njuškalu

Od maja prošle godine, s vremena na vreme, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavljuje javni konkurs za prodaju dela stanova u Belom Manastiru.

Zoran Popović 10.01.2020.
stanovi beli manastir

Već izvesno vreme, preciznije rečeno od maja prošle godine, na osnovu Odluke direktora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, o pokretanju postupka prodaje stanova u vlasništvu Zavoda, pomenuta institucija s vremena na vreme objavljuje javni konkurs za prodaju dela stanova u Belom Manastiru. Objavom tih javnih konkursa  sada je posve jasno da, i pored brojnih nastojanja, kako trenutnih tako i prethodnih belomanastirskih gradskih lidera, se ti stanovi nađu u gradskom portfelju nema ništa, i pored nasušne potrebe da bi ti stanovi zbog manjka kvadrata dobro došli gradu.

Podsetimo, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zaključio je još 2011. godine ugovor sa Republikom Hrvatskom o darovanju stanova na područjima od posebne državne pomoći kojim je na Republiku Hrvatsku preneo vlasništvo nad stanovima koji se nalaze na pomenutim područjima.

Hrvatska Vlada na čijem je čelu tada bila Jadranka Kosor jedinicama lokalnih samouprava na područjima od posebne državne pomoći prenela je 374 stana u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a navedeni ugovor sklopljen je na inicijativu tadašnjeg Ministarstva regionalnog razvoja sa svrhom stambenog zbrinjavanja.

Nakon što su stanovi prenešeni u vlasništvo Republike Hrvatske isti su dani na upravljanje spomenutom ministarstvu za provođenje stambenog zbrinjavanja. Tokom provođenja projekta u Belom Manastiru prenos vlasništva za stanove Zavoda nije bio proveden jer tadašnje Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodoprivrede za te stanove nije zatražilo prenos u vlasništvo Republike Hrvatske pa je i danas, gotovo deceniju kasnije, još uvek nepoznato zašto taj postupak nije proveden i za 114 stanova u Belom Manastiru.

Kako god bilo nakon pokretanja predmeta prodaje stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje misterija oko rešavanja statusa tzv. „penzionerskih stanova“ u Belom Manastiru je završena, a prema dostupnim informacijama aktuelna vlast u Belom Manastiru time je samo delimično zadovoljna.

Naime, jedna strana priče tiče se Uredbe Vlade Republike Hrvatske kojom se procena stanova obavlja na drugačiji način, gledajući stanje stanova, pa je njihova cena nešto povoljnija, a ona druga strana priče sada je u domenu umešnog pregovaranja prodaje preostalih stanova zaštićenim najmoprimcima po povlaštenim cenama.

U prvom talasu predmet prodaje stanova u vlasništvu Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje našli su se prazni stanovi u Belom Manastiru površine između 26 i 40 kvadratnih metara, a njihove početne cene kretale su se od 36.000 do 99.500 kuna. Na te cene, kao što je to uobičajeno, uticali su razni faktori kao što su sprat, generalno stanje stana, energetski razred i dakako elaborati koje su izradili ovlašteni sudski veštaci iz područja procene nekretnina.

U ovom trenutku na hrvatskoj internetskoj stranici za prodaju i kupovinu od igle do lokomotive pod imenom Njuškalo. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje putem javnog konkursa prodaje 12 stanova površine od 25.62 do 64.20 kvadratna metra, a njihove početne cene kreću se od 50.704 do 105.007 kuna.

U oglasima na njuškalu Hrvatski zavod za penziono osiguranje navodi da je uoči kupovine potrebno uplatiti kauciju od 10 odsto od početne cene, da se stanovi mogu razgledati 9. i 15. januara 2020. u vremenu od 10:00 do 11:00 sati, da se stanovi prodaju u zatečenom stanju viđeno – kupljeno kao i da će se najpovoljnijim ponuđačem smatrati ponuđač koji ponudi najvišu cenu. Krajnji rok predaje ponuda je 22. januar ove godine, a s danom predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude na adresu naznačenu u javnom pozivu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.