Bezrezervna podrška SNV-a dosadašnjem radu JUSUP-a Jasenovac

Sastanak predstavnika SNV-a sa direktorom JUSP-a Jasenovac u ostavci Ivom Pejakovićem.

Slavko Bubalo 05.06.2024.

Foto: Sandro Lendler, SNV

Javnu ustanovu Spomen područje Jasenovac 5. juna posetili su predstavnici Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Boris Milošević kako bi se sastali sa njenim direktorom u ostavci Ivom Pejakovićem. Tokom sastanka sa predstavnicima SNV-a Ivo Pejaković je objasnio okolnosti koje su ga navele da nakon višegodišnjeg uspešnog vođenja JUSP-a Jasenovac podnese ostavku, kao i o okolnostima u kojima sada deluje ova javna ustanova.

Predstavnici SNV-a dosadašnjem radu JUSP-a Jasenovac i načinu na koji ga je vodio Ivo Pejaković iskazali su bezrezervnu podršku, posebno zbog njegovog jednakog tretmana prema sva tri naroda koji su u tom logorskom kompleksu i na drugim mestima bili žrtve genocidne politike ustaškog režima Nezavisne Države Hrvatske.

Foto: Sandro Lendler, SNV

Vodeći ljudi SNV-a osudili su nastojanja onih koji zahtevaju da se uskrati podrška radu JUSP-a Jasenovac jer ta traženja, kako su rekli, predstavljaju jasno izražen čin, kako javnog poricanja zločina genocida, tako i povrede prava pripadnika naroda žrtava na sećanje na žrtve tih zločina. Takođe, izrazili su i izuzetnu zabrinutost zbog nastavljanja javnog iskazivanja nespremnosti predstavnika vlasti u Hrvatskoj da zločin fizičkog uništenja, prisilnog iseljavanja i prisilne asimilacije srpskog naroda imenuju kao zločin eliminacije, kao što to čine u slučaju jevrejskog i romskog naroda i nakon što je Ivo Pejaković tu nespremnost naveo kao glavni razlog zbog koga je podneo ostavku.

Tom prilikom pozvali su najviše predstavnike svih grana vlasti u Hrvatskoj da omoguće nesmetan nastavak rada postojećoj upravi JUSP-a Jasenovac, što znači da otklone razloge zbog kojih je njen direktor Ivo Pejaković podneo ostavku i zbog kojih i oni kao predstavnici naroda žrtava osećaju ozbiljnu povredu prava na dostojanstveno sećanje na sve sunarodnike koji su bili žrtve genocidne politike NDH.