Cilj Opštine Negoslavci je da svi meštani budu zaposleni

Opština Negoslavci 20. novembra objavila javni poziv za dodelu finansijsкih sredstava iz opštinsкog budžeta za podsticanje privrednog razvoja.

Opština Negoslavci naslovna
Foto: Opština Negoslavci/Ilustracija

U ovoj godini opština Negoslavci donela je niz mera kojima želi da poboljša i olakša život svog stanovništva. Najpre treba pomenuti demografske mere kojima opština želi da zadrži mlade da ne napuštaju ni opštinu ni državu. U tu svrhu je sufinansirala kupovinu kuća za mlade bračne parove. Potom je pokrenut konkurs za stipendiranje studenata sa područja opštine, a najnovija mera odnosi se na program njenog privrednog razvoja.

Javni poziv radi dodele bespovratnih sredstava iz opštinskog budžeta već je objavljen i to za pravna i fizička lica (zanate) koja obavljaju registrovanu poslovnu delatnost sa sedištem na području opštine.

– Reč je o četiri mere, za koje su obezbeđena finansijska sredstva potpore u ovoj godini. To su potpore za zapošljavanje, odnosno očuvanje radnih mesta i zapošljavanje, u iznosu od 1.500 kuna mesečno, odnosno 18 hiljada kuna godišnje, zatim potpore za osnivanje preduzeća i obrta u iznosu od 3 hiljade kuna jednokratno, potpore za izgradnju i rekonstrukciju te opremanje poslovnih objekata ili nabavku opreme za rad i proizvodnju, u iznosu od najviše 15 hiljada kuna godišnje te potpore za kupovinu teretnih, dostavnih i drugih radnih vozila u iznosu od najviše 25 hiljada kuna – objašnjava načelnik opštine Negoslavci Dušan Jeckov.

Jeckov ističe da su sigurno radno mesto i posao ključni za opstanak ljudi i da je to glavni razlog zbog koga je opštinska uprava pokrenula čitav niz socijalnih, demografskih, a sada i ekonomsko-privrednih mera. U maloj opštini poput Negoslavaca i jedno radno mesto znači mnogo. Ako ljudi imaju posao i rade onda će ovde ostati i da žive.

– Naš je cilj da u našoj opštini nema neaposlenih i radimo sve da to i postignemo. Ovaj konkurs traje do zaključno 15. decembra ove godine, nakon toga donećemo odluku i zaključiti ugovore sa podnosiocima koji ispunjavaju konkursne kriterijume. Interes za ovaj program postoji jer u opštini imamo, na primer, keramičare, stolare, možda vulkanizere i frizere ili neka slična zanimanja kojima bi ova sredstva dobro došla. U ovoj kalendarskoj godini kroz različite programe zaposlili smo 35 osoba, to je hleb za 35 porodica i danas je još relativno mali broj ljudi sa područja naše opštine na zavodu za zapošljavanje – ističe Jeckov.

Opština Negoslavci Dušan Jeckov
Dušan Jeckov

Interes za ovaj program postoji i ljudi se već javljaju, a poziv se ne odnosi samo na stanovnike Negoslavaca nego i na sve druge poslodavce koji žele da obavljaju poslovnu delatnost na području naše opštine i mogu da konkurišu ravnopravno i pod istim uslovima.

Sredstva su bespovratna, a oni koji ih ostvare imaju obavezu da naredne dve godine moraju da budu aktivni i ostvaruju prihode, ako su otvorili nekakav obrt sa sedištem na području opštine. Oni koji ne ispune kriterijume iz ugovora biće u obavezi da sredstva vrate.

– Možda je važno reći da se u ovim zahtevima pojedine mere mogu i spajati. Na primer, mi ćemo dati 3.000 kuna nekom ko će da osnuje obrt na području naše opštine, kroz jednu od mera na period od godinu dana dodeljujemo i 1.500 kuna mesečno, a tim iznosom mogu recimo da podmire troškove doprinosa. Кada je u pitanju nabavka nekog vozila za poslovne svrhe maksimum je 25.000 kuna. Sve je to precizno definisano uslovima i kriterijumima – pojašnjava načelnik Jeckov.

Zahtev za mere potpore objavljen je na internet stranicama Opštine Negoslavci, a može se preuzeti i u Jedinstvenom Upravnom odeljenju Opštine Negoslavci.