Dan D za zaštićene najmoprimce stanova

Još uvek neizvesna sudbina stanara koji u belomanastirskim stanovima žive kao zaštićeni najmoprimci u okviru osnovnih škola i domova zdravlja.

Zoran Popović 02.08.2022.
Zaštićeni najmoprimci središnji trg u belom manastiru

Kako se približava 1. septembar 2023. godine situacija za zaštićene najmoprimce domarskih stanova u okviru osnovnih škola i domova zdravlja na području Osječko-baranjske županije dodatno se komplikuje. Naime nakon izmene Zakona o najmu stanova, zaštićeni najmoprimci bi nakon tog datuma morali da plaćaju ekonomsku umesto zaštićene najamnine, da otkupe stan u kojem žive po ceni koju odredi vlasnik ili u da napuste stanove u kojima decenijama žive i predaju ih vlasnicima.

O sudbini takvih stanova govorilo se na zadnjoj sednici Skupštine Osječko-baranjske županije. Većnik iz redova opozicionog SDP-a Marko Bogatić iz Belog Manastira, za govornicom je rekao kako su ti stanovi svojevremeno izuzeti od mogućnosti otkupa, iako u njima u zadnjih 40 i više godina žive isti stanari, i pitao može li se nešto učiniti kako bi se i ti stanari doveli u mogućnost otkupa prema povoljnijim uslovima.

Podsetimo, stupanjem na snagu Zakona o najmu stanova u novembru 1996. godine prestalo je stanarsko pravo osobama koje su to pravo stekle prema propisima koji su do tada važili pa je odgovor sekretara Osječko-baranjske županije Ivana Hampovčana bio sve samo ne optimističan. On je podsetio kako su oni koji su ostali u tim stanovima postali zaštićeni najmoprimci.

- Na temelju prenošenja ovlašćenja na osnivača, ovi stanovi su završili u ustanovama u kojima su bili i mi danas imamo situaciju da te stanove možemo da prodamo, ali sve te ustanove, zdravstvene i obrazovne, kojima je u pravilu osnivač Osječko-baranjska županija, mogu da postupe na osnovu zakona o vlasništvu, u kome se kaže procena i javni konkurs. Kada bi mi zaista pokrenuli taj postupak, kako bi postojeći stanari na osnovu zakona otkupili te stanove, moramo da napravimo upravo te dve stvari. Bez dodatnih alata koje niko ne može doneti na županijskom, nego na državnom nivou, ti ljudi neće biti u prilici da otkupe te stanove na povlašten način - rekao je Hampovčan.

Održano nekoliko sastanaka

Hampovčan je podsetio kako je sa zainteresovanim strankama već održano nekoliko sastanaka, i kako su oni osnovali svoje udruženje.

- Osim toga, od strane Županije otišla je inicijativa prema Vladi da se to pitanje zakonski reguliše, a dokle god se tako nešto ne donese na Saboru ili Vladi biće nažalost tako i to tim ljudima treba tako i reći. Dakle, zaštićeni najmoprimci u domarskim stanovima za sada ne ostvaruju pravo da ih otkupe po povoljnijoj ceni, odnosno na konkurs može da se javi bilo ko, i ako ponudi višu cenu stiče prednost pri kupovini - zaključio je Hampovčan.

Iako je proteklo već 30 godina od kada je u leto 1992. godine usvojen Zakon o prodaji stanova, na kojima postoji stanarsko pravo za zaštićene najmoprimce, situacija se dodatno zakomplikovala nakon izmene Zakona o najmu stanova prema kojima bi zaštićeni najmoprimci nakon 1. septembra 2023. godine morali plaćati ekonomsku cenu umesto zaštićene najamnine, otkupiti stan u kojem žive po ceni koju odredi vlasnik ili u trećoj, najnepovoljnijoj varijanti, napustiti stanove u kojima decenijama žive i predati ih u vlasništvo vlasnicima.

Imajući u vidu da vreme brzo prolazi, i da 1. septembar 2023. godine nije tako daleko, ono što do tada dugogodišnjim korisnicima tih stanova preostaje je da na sve zakonite načine pokušaju da zadrže dosadašnji status, a u slučaju za njih nepovoljnog scenarija, o konkretnim potezima odlučiti kada budu sterani u ćošak stanova u kojima mnogi žive više od 40 godina.