Digitalizacijom arhivske građe čuvaju delove istorije

Srpski kulturni centar iz Vukovara predstavio je danas projekat digitalizacije arhivske građe pravoslavne crkve, osnovnih škola, kulturnih i sportskih udruženja i pojedinaca.

digitalizacija arhivske građe skc vukovar

Višegodišnji projekat digitalizacije arhivske građe koji realizuje Srpski kulturni centar iz Vukovara pokrenut je 2018. godine sa ciljem da se svi značajni dokumenti srpske zajednice vukovarskog kraja prebace u digitalni oblik i kao takvi budu dostupni zainteresovanoj javnosti. Ovaj posao je u prve dve godine finansijski podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije, a u ovoj godini sredstva je obezbedio Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Vlade AP Vojvodine. Treći deo projekta koji će ove godine trajati devet meseci, a koji obuhvata digitalizaciju vukovarske pravoslavne parohije i vukovarskog namesništva, predstavljen je u prostorijama SKC-a 22. septembra.

– Digitalizacija je trend u arhivskoj struci i uz pomoć nje radimo na čuvanju materijala tamo gde nemamo uslova da adekvatno sačuvamo tu građu. Samim tim je činimo dostupnom svima onima koji su zainteresovani za istraživanja na ovom planu. Takav je trend u celom svetu, da dokumenti od određene istorijske važnosti budu digitalno dostupni i nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti to i uspeti da obuhvatimo sve i stavimo na raspolaganje široj publici. Sa druge strane, digitalizacijom sprečavamo građu od propadanja – kaže direktor SKC-a Srđan Sekulić.

Arhiva vukovarske parohije i namesništva meri se u nekoliko desetina metara dužine, a reč je samo o dokumentima dok će u nekom doglednom vremenu biti potrebno pregledati i sve vredne knjige sa kojima SPC raspolaže. Pažljivim pregledom dokumentacije izabrani su oni istorijski relevantni, koji se vezuju za istoriju parohije ili određene važne ljude i događaje.

– Ne digitalizujemo samo dokumente koji su usko vezani za crkvu, nego i neke važne istorijske momente. Jedan od takvih primera mogao bi da bude trenutak kada je zabranjena ćirilica 1941. godine i kada tadašnji vukovarski prota šalje molbu za dozvolu da se ona koristi u crkvenim poslovima. Ustaške vlasti mu nakon toga odgovaraju da od toga nema ništa i da se zakon odnosi na apsolutnu zabranu ćirilice – navodi Sekulić.

digitalizacija arhivkse građe skc vukovar

On je prilikom predstavljanja projekta okupljenoj publici naveo još nekoliko zanimljivih delova istorijske građe Srba u Vukovaru i okolini koji su digitalizovani, a okupljenima se obratio i predsednik Zajedničkog veća opština, koje je i osnivač SKC-a, Srđan Jeremić koji je istakao značaj ovog projekta za srpsku zajednicu na ovom prostoru. Svi okupljeni nakon toga su obišli i prostorije SKC-a gde na poslovima digitalizacije svakodnevno rade zaposleni u ovoj instituciji.

Kako je reč o višegodišnjem projektu, nakon pravoslavne crkve na red će doći i digitalizacija arhiva škola, udruženja, ali i pojedinaca koji poseduju neke istorijski vredne dokumente, a budu želeli da ih na ovaj način sačuvaju. U Srpskom kulturnom centru nadaju se da će svi ovi koraci biti preduslov da ova institucija jednom ima sopstveni bogati arhiv koji će biti dostupan svima koje ove teme budu interesovale.