Dragana Jeckov: “Trudili smo se da se u Saboru čuje glas srpske manjine”

Sa saborskom zastupnicom Draganom Jeckov razgovarali smo o prošloj godini u saborskim klupama i radu Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke i Kluba zastupnika nacionalnih manjina.

Zoran Popović 08.01.2019.
Dragana Jeckov SDSS

Kada je srpska zajednica u pitanju, kakva je bila 2018. godina?

- Godina iza nas je pre svega bila turbulentna godina puna izazova. Puno je bilo događanja, i lepih i onih manje lepih. Klub zastupnika SDSS-a je u svakom slučaju dao svoj doprinos da se maksimalno iskoriste sve prilike, da se čuje glas srpske manjine, i da se govori o zahtevima srpske manjine u Saboru Republike Hrvatske.

Koji su to zahtevi koji su vam bili prioritet?

- Ono što mi prvo pada na pamet, i ono na što sam posebno ponosna je Istanbulska konvencija, u kojoj je naš klub bio jedan od inicijatora. Osim toga tu je Zakon o udžbenicima gde su neke naše sugestije prihvaćene, zatim Zakon o regionalnom razvoju, jako važan zakon imajući u vidu činjenicu da ima jako puno jedinica lokalne samouprave u kojima srpska zajednica čini manjinu. Za ilustraciju u 113 takvih jedinica žive Srbi, i to su uglavnom jedinice od 1. do 4. grupe. Naravno tu je i Zakon o dečijem doplatku, Zakon o OPG-ima, Zakon o poljoprivredi, i poljoprivrednom zemljištu, set poreznih zakona, mirovinska reforma. Sve su to teme u kojima je naš klub učestvovao, dao svoj doprinos, pečat i osvrt.

Sigurno da ima i onoga sa čim niste bili zadovoljni...

- U Zakonu o regionalnom razvoju, što nam je jako važno, imali smo dva amandmana, i nijedan nije usvojen čime naravno nismo zadovoljni. Iako se zakonski tekst odnosio na naše zahteve, mi smo insistirali da se amandmani usvoje zato što su se oni odnosili na potrebu kreiranja fonda za potpomognuta područja iz kojeg bi se finansirala infrastruktura i ruralni razvoj upravo tih slabije razvijenih područja. Nezadovoljni smo i produžetkom agonije oko registracije škola na manjinskom jeziku, statusom finansijski oštećenih penzionera itd., ima toga još.

S obzirom da najveći broj nerešenih pitanja zavisi od finansijskih sredstava kakav je stav kluba SDSS-a o rebalansu državnog budžeta i budžetu za 2019. godinu?

- Naš klub je dakako učestvovao u kreiranju kako rebalansa tako i budžeta, i mi kao klub zastupnika SDSS-a, a i kao članovi kluba nacionalnih manjina možemo biti zadovoljni sa sada već izglasanim rebalansom i proračunom. Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da su ta sredstva za 2019. godinu značajno povećana u odnosu na 2018. godinu, a itekako više u odnosu na 2017. godinu. Ta su sredstva, za kapitalna ulaganja i tekuće donacije, sada veća za gotovo 10 miliona kuna. Povećana su i sredstva za naše institucije s čime smo takođe zadovoljni, a sve je to rezultat pregovora našeg kluba zastupnika.

U kontekstu rebalansa i proračuna za 2019. godinu jedno od važnijih pitanja su i „manjinski konkursi“?

-To je zaista važno pitanje i važno je da to ljudi čuju. Program za finansiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina je rezultat delovanja klubova SDSS-a i nacionalnih manjina. Da podsetimo, Vlada je odobrila otvaranje tri natječaja u tri ministarstva, reč je o iznosu od 45 miliona kuna, i sa tim smo vrlo zadovoljni. Najveći broj onih koji su aplicirali sredstva su već dobili. Jako smo ponosni na te natječaje jer su oni najdirektnija i najkonkretnija pomoć pripadnicima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Kada je srpska zajednica u pitanju godina na izmaku ostaće zapamćena kao još jedna godina u kojoj je ista tretirana, kao nikada pre, isključivo u negativnom kontekstu?

- Da, godina je po tom pitanju bila zaista turbulentna. Gotovo svakodnevno smo bili izloženi govoru mržnje i stigmatizaciji i nekad mi se čini da kada nam taman malo krene napred, kada se učini da je napravljen korak napred dogode se pojave koje nas vrate dva koraka unazad. To u velikoj meri otežava naš rad iako se mi trudimo da kroz taj rad ne pomažemo samo pripadnicima srpske zajednice nego svima.

Za 2018. godinu ste rekli da je bila turbulentna, šta očekujete u 2019. godini?

- Očekujem nastavak iste dinamike, dolaze nam izbori za Euro parlament koji će takođe u izvesnoj meri uticati na uzburkalu političku scenu, no ono što je za nas važno jesu manjinski izbori i mi treba da se na njih usmerimo i da pokušamo ostvariti svoje ciljeve . Pri tome je važno da pripadnici srpske zajednice prepoznaju politiku koja se zasniva na miru i toleranciji, zajedničkom životu koliko je to god moguće, uz poštovanje nas i naših stečenih i garantovanih prava.