Evidencija maturanata koji žele da studiraju u Srbiji

U Zajedničkom veću opština u toku su prijave za maturante iz Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije koji žele da studiraju u Republici Srbiji.

Jadranka Jaćimović 05.06.2018.
Diplome iz Srbije i Bosne i Hercegovine priznavanje upisi na fakultete studiranje u srbiji

Završila je nastava za maturante, generacija  2017/2018 napustila je srednjoškolske klupe, ali time nisu završile sve njihove obaveze. Svečane maturske haljine i proslave  nisu jedina okupacija ovih mladih ljudi pred kojima je polaganje državne mature. Za one koji su odlučili da nastave svoje obrazovanje i polaganje prijemnih ispita na fakultetima Zajedničko veće opština godinama unazad pomaže srednjoškolcima prilikom upisa na fakultete u Republici Srbiji.

Svi oni koji žele da visoko obrazovanje stiču u matičnoj državi imaju mogućnost da prilikom upisa na željeni fakultet koriste afirmativne mere. Potrebno je da se pre polaganja prijemnih ispita evidentiraju u Zajedničkom veću opština.

- Svako ko želi da studira u Srbiji ukoliko želi da koristi afirmativne mere mora se prijaviti u ZVO. Afirmativne mere omogućavaju Srbima iz regiona: Rumunije, Mađarske i Hrvatske da se upišu na budžet na neki od fakulteta u Srbiji. ZVO je jedina institucija u RH koja može da upućuje decu i izdaje im potvrde da imaju pravo na upis po afirmativnim merama - objašnjava predsednica Odbora za obrazovanje ZVO-a Milica Stojanović.

U prednosti učenici sa modela A

Mogućnost da se prijave u ZVO-u imaju svi učenici iz Vukovarsko-sremske i Osječko- baranjske županije. U prednosti su oni koji su se školovali po modelu A, ali i srednjoškolci iz Belog Manastira koji su kao jedinu mogućnost da uče svoj maternji jezik imali po modelu C.

Afirmativne mere omogućavaju studentima iz regiona da se pri upisu na fakultet  izjednače sa studentima iz Republike Srbije odnosno da studiraju na budžetu i stiču određene povlastice kao što su besplatno školovanje ili smeštaj u studentskim domovima. Ukoliko se budući studenti odluče na upisi fakulteta u Srbiji,  a ne evidentiraju se u ZVO-u to bi značilo da se ne nalaze na spisku za afirmativne mere nego se prijavljuju kao strani državljani.

- Budući studenti za sada u ZVO-u vrše predevidenciju za koju je potrebno samo dostaviti osnovne podatke o završenoj školi  i koji fakultet planiraju da upišu. Oni idu redovno na prijemni ispit i nakon objavljivanja rang  liste odnosno broja osvojenih bodova potrebno je da nam dostave te rezultate nakon čega im mi izdajemo potvrdu da su prijavljeni u ZVO-u i da mogu da koriste afirmativne mere prilikom upisa na fakultet - kaže predsednica Odbora za obrazovanje ZVO-a.

Matura iz srpskog pomerena, ali se matematika poklapa s prijemnim ispitom

Prošle godine 80 odsto učenika koji su želeli da se upišu na fakultete u Republici Srbiji, a prijavili su se u Zajedničko veće opština  to su i uspeli. Obaveze oko državne mature otežavale su fakultetske upise , jer su maturanti  28. juna 2017. godine u Hrvatskoj polagali test iz srpskog jezika, što se poklapalao sa datumom prijemnih ispita u Srbiji.

- Pokušali smo prošle godine da pomerimo ispit iz srpskog jezika i nismo uspeli. Kako bi ove godine izbegli takve probleme direktori svih srednjih škola u kojima se nastava sprovodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu potpisali su zahtev Odbora za obrazovanje ZVO-a koji smo uputili Nacionalnom centru, sa molbom da se ispit pomeri. Predsednik ZVO-a Srđan Jeremić, savetnica Jadranka Radošević i ja bili smo na sastanku u Zagrebu gde je dogovoreno da se pomeri datum polaganja srpskog jezika. Ispiti su 7. juna za esej i 20. juna iz srpskog jezika. Međutim, ispit iz matematike polaže se 27. juna što opet otežava polaganje prijemnog ispita u Srbiji koji je istog datuma, priča Stojanović.

Afirmativne mere za ovu godinu još nisu donešene. Kolike su kvote upisa na budžet pojedinačno za svaki fakutet uskoro će biti poznato.

- To je na svakom fakultetu 1 odsto od ukupnog broja studenata, što je naprimer prošle godine na Fakultetu tehničkih nauka bilo 13 mesta, a na Medicinskom fakultetu četiri mesta, obajšnjava Milica Stojanović.

Do sada se u Zajedničko veće opština prijavilo 13 učenika od kojih je čak devet iskazalo želju za studiranje na Medinciskom fakultetu od čega njih pet žele da postanu stomatolozi.