Fabrika Borovo ima potrebu za školovanim radnicima

Od iduće godine u Tehničkoj školi „Nikola Tesla" u Borovu naselju ponovo bi mogla zaživeti odeljenja u kojima bi se učenici mogli obrazovati za potrebe fabrike obuće Borovo.

Fabrika Borovo Tehnička škola

Budući da fabrika ima potrebu za određenim profilima radnika kao što su obućarski i gumarski tehničari te šivačice, Vukovarsko-sremska županija, kao osnivač ove srednje škole, inicirala je sastanak na kome su o tome razgovarali zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, direktor Tehničke škole Đorđe Lukić i direktorka Borova d.d. Gordana Odor koja je potvrdila da Borovu nedostaje stručnog kadra.

– Poslednjih nekoliko godina Borovo oseća problem da na tržištu rada nema ponude radnika koji imaju radne veštine, znanja i obrazovanje potrebno našoj industriji. To nam stvara probleme jer radnike moramo obučavati i uhodavati tri do četiri meseca kako bi bili u stanju da postignu normu odnosno da redovno obavljaju svoj posao. Nama bi na godišnjem nivou trebalo između 15 i 20 radnika koji bi bili kvalifikovani i uključili se u proces proizvodnje – rekla je tom prilikom Odor i dodala da bi za učenike koji se odluče za neka od zanimanja koja su fabrici potrebna Borovo d.d. osiguralo praktičnu nastavu.

Na sastanku je dogovoreno da se od Ministarstva obrazovanja zatraži saglasnost za uvođenje novih programa obrazovanja, ali i stipendija, rekao je zamenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić.

– Naš cilj je da ljudi koji ovde žive, nakon završetka svog srednjoškolskog obrazovanja, ukoliko ne žele da nastave dalje, brzo dođu do posla kroz ona zanimanja koja su lako zapošljiva. Danas smo od predstavnika firme Borovo d.d. mogli da čujemo da imaju potrebu za obućarskim i gumarskim radnicima i šivačicama te smo odlučili da svi zajedno pokrenemo inicijativu kojom ćemo od resornog ministarstva zatražiti da se za ova deficitarna zanimanja obezbede određene stipendije i da na taj način motivišemo, kako mlade ljude koji prvi put upisuju srednju školu, tako i one koji se žele prekvalifikovati, da se upišu na ova zanimanja i da kasnije nađu ovde posao, što je zapravo cilj ne samo ovog područja nego i čitave Republike Hrvatske – rekao je Jeremić.

Poslednja generacija obućarskih tehničara iz Tehničke škole Nikole Tesle izašla je još 2001. godine, a problem je nastao upravo zbog nemogućnosti da se praksa održava u fabrici.

– Naša škola je prvo bila obućarsko-kožarska škola i nadam se nastavku saradnje sa kombinatom Borovo. Takođe se nadam da ćemo moći upisati određeni broj učenika koji će biti kvalifikovani za njima potrebna zanimanja, a time bi se i broj učenika u našoj školi povećao. Imamo upisnu kvotu za 20 učenika, što bi od ministarstva tražili i u nastavi na hrvatskom i na srpskom jeziku – kaže direktor Lukić potvrđujući da Tehnička škola ima kapacitete kojima taj zadatak može ispuniti i da je trenutno jedini problem nastavni kadar.

– Nadam se da taj kadar u prvoj godini nije toliko potreban, nego više u drugoj i trećoj, jer u prvoj godini je više praksa koja će biti odrađena u Kombinatu Borovo – objašnjava Lukić.

Do sada je u ovoj školi postojala mogućnost prekvalifikacije za neka od obućarskih zanimanja, ali nije bilo dovoljno zainteresovanih pa se Lukić nada da će se to promeniti ako država bude stipendirala učenike.

– Ministarstvo gospodarstva svake godine raspisuje konkurs za deficitarna zanimanja, a mi bismo bili jedina škola u Republici Hrvatskoj koja bi pokrenula ovu struku. Nadam se da bi ova zanimanja od strane ministarstva bila proglašena deficitarnim, tako da učenici mogu dobiti stipendije, a njihovi roditelji značajnu pomoć u obrazovanju svoje dece – kaže Lukić.