Geografska karta sa vrhuncima Srba u Hrvatskoj u kulturi, nauci i istoriji

U Zajedničkom veću opština izvršena je primopredaja geografskih karti koje je za učenike u nastavi na srpskom jeziku i pismu izradilo Srpsko narodno veće iz Zagreba.

primopredaja geografskih karti zvo

Predsednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić podelio je u ponedeljak 15. novembra voditeljima nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu geografske karte Hrvatske sa obeleženim mestima sećanja i kulture Srba u Hrvatskoj. Karte će učenicima u nastavi na srpskom jeziku pomoći da na vizuelan način dožive svoju istoriju i kulturu jer su na njoj obeležena najvažnija mesta i ličnosti koje su im doprineli.

– Karte je ovde kod nas preuzelo tek nekoliko direktora dok smo ih u ostale škole distribuisali. Ostaje nam još da odemo još u OŠ Jagodnjak gde ćemo odneti i neki dodatni materijal. Ovo je zaista jedan dobar i vredan projekat i mi smo se veoma rada priključili inicijativi Srpskog narodnog veća, što smo uostalom i najavili da ćemo pojačati saradnju i povezivanje između naših institucija. Karte nisu namenjene samo školama nego će i svaki učenik dobiti sklopivu kartu na kojoj su pored znamenitih ličnosti obeležene i značajne institucije Srba u Hrvatskoj i verujem da će im to biti od velike koristi – rekao je tom prilikom predsednik ZVO-a Dejan Drakulić.

– Ovo će našim učenicima sigurno mnogo pomoći jer je na ovoj karti označeno ono najvažnije što naša deca treba da znaju o Srbima u Hrvatskoj odnosno o svojoj istoriji i svojim precima. Ta karta nam govori i koliki su doprinos Srbi u Hrvatskoj dali njenom razvoju i njenoj istoriji. Zahvalni smo i Srpskom narodnom veću i Zajedničkom veću opština na ovoj donaciji i verujem da će i naši učenici uz pomoć ovih karti proširiti i produbiti svoje znanje – rekao je nakon primopredaje donacije direktor OŠ Borovo Tihomir Jakovljević.

U planu i leksikon Srba u Hrvatskoj

Ove geografske karte izradilo je Srpsko narodno veće iz Zagreba na predlog Aleksandra Miloševića, a realizator ideje bio je istoričar i pisac Čedomir Višnjić

U vaspitno-obrazovnom sistem Srba u Hrvatskoj već duže vreme se oseća potreba za stvaranjem određenog popularnog pregleda koji bi bio prilagođen mlađoj generaciji koja želi da nešto doživi na vizuelan način. Zato su na ovoj geografskoj karti prikazani određeni vrhunci Srba u Hrvatskoj u kulturi, nauci, istoriji.

– Na ovoj karti hteli smo da lociramo i označimo sve ono što je važno za sve nas, nezavisno od toga da li živimo u Dalmaciji, istočnoj Slavoniji ili onoga prostora između. Uradili smo nešto na nivou dostignutog znanja, istraženosti pojedinih područja, pojedinih vremenskih perioda pri čemu je istočna Slavonija na primer, bila jedan prilično siguran i prilično stabilan prostor. Tu sam se konsultovao i sa Borivojom Čalićem koji sigurno spada u najbolje poznavaoce kulturne baštine Srba u istočnoj Slavoniji i tu se jasno izdvaja ono što može i treba biti važno za sve Srbe u Hrvatskoj, a kada su vrhunci u pitanju onda naravno i za srpsku kulturu u celini – objašnjava Višnjić i dodaje da su ovim hteli da urade nešto što Srbima u Hrvatskoj zaista treba.

primopredaja geografskih karti karta

Među tim potrebnim Višnjić je naveo i Leksikon Srba iz Hrvatske pa je ova karta između tog leksikona i sadašnjeg stanja kada Srbi u Hrvatskoj nisu imali ništa od toga neki početni materijal.

– Verujem da će ovo izazvati i diskusije poput zašto nema ovo ili ono, lokalno, regionalno, po ko zna kom kriterijumu, ali to je nešto što smo zapravo i hteli. Hteli bismo zapravo da pobudimo interesovanje za te naše ljude i naše teme. Zato verujem da će skromno određeni ciljevi takvog projekta biti ispunjeni – kaže Višnjić.

 Na samoj karti nema mnogo podataka a njen cilj je da na jednom mestu prikaže oko 120 pojmova kulturnih dostignuća i najistaknutijih ličnosti Srba iz Hrvatske. Tako su se na njoj našli književnici, slikari, naučnici. Na taj način će mlada generacija koja je donekle uskraćena da o istoriji Srba u Hrvatskoj saznaje iz predanja naših starijih ili neke druge literature dobiti prvo pomagalo koje će ih zainteresovati ako ne za ceo prostor Hrvatske onda makar za zavičaj u kom žive. 

Pored ove karte jedan od glavnih ciljeva je izrada već pomenutog leksikona Srba iz Hrvatske što je veoma ozbiljan leksikografski projekat.

– Taj leksikon planiramo odavno ali dosta krupan problem predstavlja to što to nećemo moći da uradimo vlastitim snagama. Dosta je dobro poznato da su danas srpska i hrvatska kultura u značajnoj meri razdvojene, da svaka ide svojim putem i da ličnosti interpretiraju svaka na svoj način. Nama treba neki treći pristup jer kada imamo ljude poput Vladana Desnice za koga će neki hrvatski leksikon reći jedno, a srpski drugo, mi moramo pronaći neki treći put i zbog toga nam to neće biti lako da uradimo. Mehanički je možda lako sakupiti tekstove ali obezbediti neki naš pristup je veoma teško jer nam jednostavno nedostaju kadrovi čak i kada su poznate stvari u pitanju poput Petra Preradovića ili nekog drugog. Bez obzira na sve te probleme Leksikon Srba u Hrvatskoj je nešto što je potrebno uraditi i o tome se već dugo razmišlja – ističe Višnjić i zaključuje da u realizaciji ove ideje očekuje pomoć svih pa i onih koji su se makar delimično ili fragmentarno bavili istorijom Srba u Hrvatskoj.