Groblje pravoslavno, a krst katolički

U selu Lipovac u opštini Gradina meštani se sa predsednikom mesnog odbora spore oko podizanja pravoslavnog krsta na mesnom groblju.

Slavko Bubalo 23.10.2019.
Lipovac katolički krst

Meštani slavonskog sela Lipovac u opštini Gradina pokušavaju da na svom groblju podignu pravoslavni krst, ali nailaze na opstrukciju tamošnjeg predsednika Mesnog odbora. Selo je pre poslednjeg rata bilo većinski naseljeno Srbima, ali se struktura stanovništva kasnije promenila pa u njemu sada u velikom broju žive i Hrvati koji su tu došli iz drugih krajeva bivše Jugoslavije.

Kako u selu nije bilo drugog groblja sem pravoslavnog postojala je realna potreba da se na njemu sahranjuju i pripadnici drugih konfesija. Ni sami katolici nisu bili mnogo zainteresovani i oduševljeni idejom da svoje pokojnike sahranjuju na pravoslavnom groblju pa su svoje pokojnike sahranjivali na grobljima u okolnim većinski hrvatskim selima. U nameri da ih na to nekako motiviše tamošnji župnik pokrenuo je inicijativu da se na groblju podigne katolički krst, što je i učinjeno.

Nakon toga, želju da podignu svoj krst iskazali su i pravoslavci, što je načelnik opštine Gradina Marko Ajček podržao i čak iskazao volju da im opština u tome finansijski pomogne. Međutim, kada su meštani to pitanje pokrenuli u Mesnom odboru Lipovca došlo je do protivljenja.

- Najpre je došla inicijativa od jednog broja katolika iz našeg sela, čiji pokojnici ranije ovde, na ovom našem groblju, nisu sahranjivani, da se tu podigne jedan katolički krst. Nas o tome niko ništa nije ni pitao jer je Mesni odbor sam doneo tu odluku i oni su to jednostavno počeli da grade. Za nas je bila sporna lokacija koju su odabrali, jer mislimo da je taj deo groblja već naseljen i da se na njemu nalaze neke od grobnica iako tu, istina, nije bilo nikakvih obeležja. Pre nego što su ga podigli predložili smo im da ga malo izmeste, desetak metara levo ili desno. Oni na to nisu pristali nego su insistirali da ga podignu baš na tom mestu gde je i sada – kaže predstavnik meštana Lipovca Dean Bogovac.

Načelnik opštine za, predsednik mesnog odbora protiv

U želji da se sve izvede mirno meštani su vodili razgovore, ali je katolički krst ipak podignut. Bilo je tu mnogo prepirke i povišenih tonova. Na sreću, u tom sukobu nije se otišlo dalje, u nekom neželjenom pravcu.

- Na kraju smo mi popustili i odmah iskazali želju da i mi na groblju podignemo svoj krst. Sada kada smo pronašli mesto na kom bi ga podigli, buni se ona druga strana. Zahteva da to najpre odobri Mesni odbor, a on to ne dozvoljava. Obratili smo se načelniku opštine koji je našu želju podržao i rekao je čak da će opština i finansijski pomoći podizanje krsta. Nažalost mi to od načelnika nismo dobili napismeno nego je njegova podrška bila samo verbalna – objašnjava Dean Bogovac.

Predsednik Mesnog odbora Lipovca Milan Cindrić od meštana traži da se svi potpišu na inicijativu za podizanje krsta, jer tvrdi da je to inicijativa samo manjeg broja ljudi.

- Mi ne znamo zbog čega je problem da na groblju, koje je evidentno pravoslavno, podignemo svoj krst. Nemamo ništa protiv da se ovde sahranjuju i katolici, ali se pitamo zbog čega se sada opstruiše naša namera. Razgovarali smo ponovo sa načelnikom, on nas je pitao jesmo li mi odabrali mesto gde bi podigli krst i kada smo rekli da jesmo on je rekao da je to sve u redu, ali je sve ostalo samo na tome – priča Bogovac.

Lipovac groblje

Telefonom smo kontaktirali načelnika opštine Gradina Marka Ajčeka i upitali ga zašto se meštanima Lipovca ne dozvoljava da na svom groblju podignu pravoslavni krst i zatražili od njega izjavu o tome. Načelnik je rekao da za izjavu nema potrebe, jer je sve dogovoreno i da, što se njega tiče, nema nikakvih prepreka da se krst podigne.

- Mi smo se sve već dogovorili. I mesni odbor i ja kao načelnik smo za to da se to napravi uzimajući u obzir i pokojnike koji su tamo sahranjeni – rekao je tom prilikom Ajček.

Na našu opasku da predsednik Mesnog odbora u Lipovcu Milan Cindrić to odbija načelnik Ajček rekao je da to nije tako.

- Oni su, da tako kažem, na ratnoj nozi, odnosno dijalog nije baš bio kvalitetan. Ja sam sa predsednikom mesnog odbora Milanom Cindrićem razgovarao i tu nema ništa sporno. Načelno smo se mi svi složili, ali bi meštani trebali da upute dopis prema Mesnom odboru, a da Odbor onda uputi zahtev opštini i mi ćemo to i realizovati. To je cirkularni komad papira koji će proći i to je to – tvrdi načelnik.

Iako su i sami čuli načelnikove reči okupljeni meštani su i dalje sumnjičavi i ubeđeni su da zahtev upućen na takav način neće stići do načelnika. U trenutku objavljivanja ovog teksta ništa se još nije promenilo, a prema informacijama koje imamo meštani još uvek nisu uputili dopis predsedniku Mesnog odbora Lipovca Milanu Cindriću.