Izabrano rukovodstvo koordinacije manjina VS županije

Nakon proletos održanih izbora za manjinska veća početkom novembra izvršeno je i konstituisanje kao i izbor rukovodstva koordinacije manjinskih veća na nivou Vukovarsko-sremske županije.

Srđan Sekulić 08.11.2023.
koordinacija manjinskih veća

Okupljene predstavnike manjinskih veća kao i manjina koja nemaju svoja tela upravljanja, ali imaju predstavnike, pozdravio je župan Vukovarsko-sremske županije Damir Dekanić kao i zamenik župana iz redova srpskog naroda Srđan Jeremić.

- Ono što insistiram i tražim to je da unutar koordinacije svi imaju ista prava i mogućnosti za rad, a samim tim i obaveze i maksimalno se trudim da sredstva koja županija izdvaja idu najviše prema onima koji imaju najveću aktivnost. Svi smo se složili oko toga da se u radu svih veća mora voditi računa o kulturi, jeziku i onom što obeležava jedan narod – istakao je Dekanić.

Ova koordinacija konstituisana je po šesti put na teritoriji županije u kojoj manjine trenutno čine oko četvrtinu ukupnog stanovništva.

- Jako nam je bitno da su nacionalne manjine organizovane, da koordinirano deluju i da zajednički apostrofiraju i prezentuju svoje probleme višim instancama vlasti. Takođe, manjine treba da ukazuju na svoje potrebe koje se uglavnom svode na segment obrazovanja na jeziku i pismu određene manjine, na zaštitu kulturne autonomije kao i na informisanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Manjine su integrativni faktor svih procesa na području naše županije kao i cele Republike Hrvatske i mi želimo da nacionalne manjine aktivno učestvuju u svim procesima, programima i projektima koji će doprineti podizanju kvaliteta života svih stanovnika Vukovarsko-sremske županije – naglasio je Jeremić.

Za novog – starog predsednika koordinacije manjinskih veća izabran je predsednik Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević.

- Mi radimo svi zajedno bez obzira na brojnost određene nacionalne manjine. Uvek nam je bitno da nacionalne manjine koje imaju manju brojnost pokušamo na neki način da animiramo i da im pomognemo kako bi videli da nisu sami. Pripadnika nekih manjina ima jako malo, svega stotinak članova, a srpska je najbrojnija i samim tim ima i najveću obavezu da pomogne drugim nacionalnim manjinama što smo do sada i činili – rekao je Mikerević.

Koordinaciju manjinskih veća na nivou Vukovarsko-sremske županije čine manjinska veća Srba, Mađara, Rusina, Slovaka, Bošnjaka, te predstavnici ukrajinske, albanske i nemačke nacionalne