Jeckov pohvalila izbor Žigmanova za ministra u Vladi Republike Srbije

U slobodnom govoru za govornicom Hrvatskog Sabora, Dragana Jeckov pričala je juče kolegama iz klupa o najaktuelnijim događajima koji se tiču Hrvata u Srbiji, ali i Srba u Hrvatskoj.

Dušan Velimirović 27.10.2022.
Dragana Jeckov Sabor Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu

Saborska zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke Dragana Jeckov u slobodnom govoru osvrnula se na postavljanje lidera Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata Tomislava Žigmanova za ministra za manjinska i ljudska prava i društveni dijalog u Vladi Republike Srbije kao i na brisanje prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru.

- Koliko je ovo značajan iskorak za hrvatsku zajednicu u Srbiji teško da iko može razumeti bolje od pripadnika srpske zajednice u Hrvatskoj. Mi manjinci, znamo da nije  nimalo jednostavno delovati u napetim i lošim odnosima dve države jer se ti loši odnosi dominantno reflektuju na skoro svakog Hrvata u Srbiji i Srbina u Hrvatskoj. Mi manjinci, znamo samo da je maleni korak iz perspektive većine zapravo ogroman troskok iz perspektive manjine jer svojim ipak ograničenim snagama i političkim delovanjem svejedno nastojimo  pridoneti tome da se ti odnosi država usmere prema poboljšanju i da se odmaknu od ovog stanja pogoršavanja, istrajući u svojim naumima, šaljući poruke da saradnja nema alternativu i da dijalog mora biti na prvom mestu – rekla je Jeckov koleginicama i kolegama iz saborskih klupa te nadodala:

- Važno je da je rad Tomislava Žigmanova prepoznat i od institucija Republike Srbije te da će manjine, posebno hrvatska, ovom participacijom u vlasti podići svoju vidljivost i dodatno poboljšati svoju poziciju. Upravo zato je važno da Tomislav Žigmanov nastavi daljnji rad u Vladi Srbije, na način kako je to dosad radio, stavljajući naglasak na pozitivnu političku zastupljenost na svim nivoima vlasti.

Dok se u Srbiji dešavaju pozitivni pomaci, u Vukovaru se brišu prava srpske manjine

U nastavku govora, Jeckov se osvrnula i na odluku o pokretanju izmene statuta u smeru brisanja odredbi o službenoj upotrebi srpskog jezika i pisma koja se nedavno našla na dnevnom redu sednice vukovarskog Gradskog veća.

- Ova propisana minimalna prava na srpski jezik i ćirilično pismo koja će se brisati, naravno, se mogu zadržati u statutu, što ne samo da nije suprotno zakonu, već je i propisano kao mogućnost Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina u koji smo se toliko kleli prilikom ulaska u EU a ujedno je preporuka brojnih međunarodnih tela i organizacija te konvencija koje smo ratificirali ulaskom u EU. I ovo je svakako iskorak, samo u pogrešnom, negativnom pravcu čime će se vrlo verovatno uspostaviti loša praksa brisanja manjinskih prava čim broj neke manjine padne ispod zakonskog inače vrlo visokog praga, a na taj vrlo visoki prag iz godine u godinu upozorava nas Odbora ministara u svojim preporukama o primeni EU povelje o regionalnim jezicima i Rezoluciji o provođenju Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.


Napomenula je saborska zastupnica SDSS-a da se krajem ove godine obeležava 20 godina od donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji je donesen u kontekstu početka pristupanja Republike Hrvatske članstvu Evropske unije.

- Ovakvom odlukom vukovarske vlasti oduzimaju se prava čak i onima rođenima nakon donošenja Ustavnog zakona, koji s ratom nemaju apsolutno nikakvih dodirnih tačaka. Osim za neke jedine bitne tačke, a to je, da su Srbi, samim tim i dežurni krivci u Vukovaru. I tako, s jedne strane pozitivni, s druge strane negativni iskoraci za pripadnike manjina. Bez obzira na to što su iskoraci za srpsku zajednicu u ovom trenutku negativni, ograničavajući, tačnije poništavajući, mi ćemo svakako pozdraviti i podržati svaki pozitivan iskorak za pripadnike hrvatske zajednice u Srbiji – završila je Dragana Jeckov svoje obraćanje za saborskom govornicom pri tom poželevši Tomislavu Žigmanovu sreću u daljnjem radu.