Jubilej kulturno-umetničkog društva „Branislav Nušić“ iz Borova

U svakom mestu kulturno-umetnička društva pokretači su kulturnog i zabavnog života, tako je i u Borovu gde je 20. novembra KUD „Branislav Nušić“ proslavio 70 godina postojanja i rada.

KUD „Branislav Nušić“ Borovo

Prikazom tradicije i kulture, folklora, pesme i glume Nušićevci su u punoj kino sali Kulturnog centra Borovo pokazali i ono sa čime se sa puno entuzijazma i ljubavi bave u svoje slobodno vreme. 

– Kulturno-umetničko društvo „Branislav Nušić“ registrovano je 1951. godine i tada je dobilo ime koje ima i danas, pre toga su postojala udruženja, u ono vreme je to bila crkva, fudbal, ali i glumačka društva, nakon par godina osnovano je i društvo tamburaša. Društvo je u to vreme funkcionisalo da se oprema pozajmljivala od baka i deda, prevoz je bio bicikl i obična prikolica sa vučom. Od tada do današnjeg dana bilo je nekoliko prekida posebno kada je registrovano društvo „Maksim Gorki“ u sastavu Kombinata Borovo pa su skoro sva kulturno-umetnička društva iz naše okoline ušli u to društvo. Zbog toga što je Kombinat Borovo finansirao, bilo je interesantno putovati, što naša društva samostalno nisu mogla jer nije bilo sredstava. Naše društvo ponovo počinje sa samostalnim radom 1996. godine kada na inicijativu učiteljice Ružice Vuković, Milana Cvijanovića i još nekoliko osoba ponovo okupljamo naše članove – kaže predsednik KUD „Branislav Nušić“ Rado Bosić

Od tada do današnjeg dana društvo je imalo dosta nastupa, putovanja i osvojenih mnogobrojnih nagrada. Kao najveći uspeh folklorna sekcija bi izdvojila putovanje na Evropsku smotru folklora 2004. godine u Baden u Švicarskoj, gde su osvojili treće mesto zahvaljujući svome trudu i radu.

Nastupala i dramska sekcija 

Danas, pored folklorne sekcije u društvu deluju i tamburaška, dramska i likovna sekcija koje takođe okupljaju zavidan broj članova i veoma su uspešni  u svome radu. 

– Član kuda sam 31 godinu, najprije sam počela raditi sa školskom decom, onda sam polako prelazila na odrasle tako da sada samo sa njima radim. Radimo kontinuirano i uglavnom sama pišem tekstove, u početku sam malo pratila dela Nušića, pa sam adaptirala Gospođu ministarku, to je bio moj prvi nastup, kasnije „Dve karte za Dablin“ koje smatram svojim većim uspehom. Za ovaj nastup sam pripremila jedan skeč, svakodnevni događaj koji se zove „Volimo se na svoj način“. Bračne zgode, svađe, ljubav i mržnja, ali se na kraju sve srećno završava. Meni je lično drago da sam doživela ovaj jubilej, ipak je to puno godina, kada se vratim unazad drago mi je da sam imala toliko snage i volje da radim i da me to toliko raduje – priča voditeljka dramske sekcije Mila Landup.

KUD „Branislav Nušić“ Borovo TS Dunavske zore Borovo

Kao najveći problem u dugoj karijeri navode da je bilo finansiranje, ali zahvaljujući određenim srpskim institucijama sa našeg područja kao i konkursima na koje se prijavljuju danas takvih problema nemaju. Danas broje 148 članova od kojih je najbrojnija folklorna sekcija sa 82 člana. 

– Kada smo krenuli nismo imali ništa, samo dobru volju. Danas između ostalog, imamo sedam do osam nošnji za određene koreografije, tamburašku sekciju koja ima preko 25 instrumenata i likovnu galeriju punu umetnina naših članova likovne sekcije. Napredujemo, nadamo se u budućnosti još i više – priča Bosić. 

U programu su nastupili folklorna sekcija, od najmlađe, srednje, starije grupe kao i prvi ansambl, dramska sekcija i tamburaška sekcija u mlađoj i starijoj grupi sa solistikinjama Katarinom Lukić i Jovanom Serdar

Nakon svečanog programa podeljene su zahvalnice, priznanja i plakete institucijama i pojedincima koji dugi niz godina podržavaju rad ovoga društva.