Kako glasati za EU parlament iz Republike Srbije?

Izbori za Evropski parlament održavaju se u Republici Hrvatskoj 26. maja, a pravo glasa imaju i hrvatski državljani koji žive ili se trenutno nalaze u inostranstvu.

Srbi Hr 10.05.2019.
Manjinski izbori Ministarstvo uprave

Na evropske izbore u Republici Srbiji mogu da izađu birači:

  1. Bez prethodne registracije – birači koji poseduju hrvatsku ličnu kartu sa adresom u Srbiji. Oni bi trebali da budu registrovani po automatizmu i samim tim imaju pravo da izađu na biračka mesta.
  2. Birači koji nemaju prebivalište u Hrvatskoj ali imaju hrvatsko državljanstvo – oni treba da obave aktivnu registraciju, odnosno da ispune obrazac koji je osnovna pretpostavka izlaska na izbore. Pored ispunjenog obrazca potrebno je priložiti ličnu kartu ili pasoš Republike Srbije, ali i neki od dokumenata kojim mogu da dokažu državljanstvo Republike Hrvatske, domovnicu pa čak i neki od nevažećih hrvatskih dokumenata kojim se može posvedočiti da su i dalje državljani RH, n.pr. pasoš koji je istekao i sl.
  3. Birači sa prebivalištem u RH koji se na dan izbora zateknu u Srbiji ili znaju da će tada biti u Srbiji treba da obave prethodnu registraciju na način da ispune obrazac uz predočenje lične karte ili pasoša. Registraciju mogu da obave pre odlaska u Srbiju u Ministarstvu vanjskih poslova RH, a ako se već nalaze u Srbiji onda u Ambasadi RH u Beogradu ili Konzulatu u Subotici.

Zahteve za registraciju potrebno je podneti najkasnije do srede 15. maja.

Zahtevi sa pratećom dokumentacijom mogu da se podnesu na više načina:

  1. Odlaskom u Ambasadu RH u Beogradu ili konzulat u Subotici,
  2. Podnošenjem putem elektronske pošte crocons.beograd@mvep.hr i gkrh.subotica@mvep.hr slanjem skeniranih dokumenata i potpisanih obrazaca ili,
  3. Faksiranjem istih dokumenata i slanjem u Ambasadu RH u Beogradu i njen Konzulat u Subotici. Ambasada u Beogradu faks: 011-3613-566, Konzulat u Subotici faks: 024-556-158

Svi birači moraju do 15. maja da provere jesu li upisani u Registar birača u RH, što može da se proveri u Uredima državne uprave u Hrvatskoj i u diplomatskim i konzularnim predstavništvima Hrvatske u Srbiji.

Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrovani, odnosno do 15. maja nisu izvršili registraciju, moći će da ostvare svoje pravo da glasaju i na dan održavanja izbora potvrdom koju će izdati nadležno diplomatsko-konzularno predstavništvo.

Ipak, najbolje bi bilo da se ispoštuje rok za registraciju koji je predviđen do 15. maja.

Pored već ustaljena dva biračka mesta u Beogradu i Subotici u ova dva grada otvoreno je još po jedno dodatno biračko mesto, tako da se može glasati na četiri mesta.

Ako se prijavi dovoljno birača postoji obećanje da će biti otvoren još jedan broj novih biračkih mesta.

Sva objašnjenja kao i obrasci za prijavu registracije nalaze na internet stranici Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Hrvatske.

Na identičan način mogu se prijaviti i glasati i oni koji žive u drugim državama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u tim zemljama.

Za dodatna objašnjenja zainteresovani mogu da se jave i Odboru za ljudska prava Zajedničkog veća opština u Vukovaru na telefon 032-422-750 u vremenu od 8 do 14 časova.