Manjine iz VS županije žele da povežu Srbiju i Hrvatsku

Prva sednica Koordinacije veća nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije održana je 12. septembra u Palati Srem u Vukovaru.

Koordinacija veća nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije

Tema radnog sastanka Koordinacije veća nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije bila je donošenje plana i programa, projektne aktivnosti te saradnja sa Savetom za nacionalne manjine Republike Srbije.

– Zajednički su nam problemi koji se odnose na obrazovanje, kulturu, sport, a na kraju povezuje nas i potreba za razvojem privredne saradnje. Manjine žele biti spona između Hrvatske i Srbije. Nažalost do sada nismo imali saradnju sa Savetom za nacionalne manjine Vlade RS i zato smo pre mesec dana posetili Ruski Krstur u Srbiji gde smo prisustvovali jednoj manifestaciji rusinske manjine i uverili se kako Republika Srbija poštuje prava nacionalnih manjina. Imamo kontakte sa Hrvatskim nacionalnim većem iz Srbije i nastojimo da, kao Koordinacija veća nacionalnih manjina, proširimo saradnju sa svim nacionalnim manjinama – rekao je u izjavi za medije predsednik Koordinacije Svetislav Mikerević.

Ovo je, nakon izbora održanih u maju, prvi sastanak Korodinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije. Koordinaciju čini pet veća nacionalnih manjina: srpske, slovačke, rusinske, bošnjačke i mađarske te tri predstavnika albanske, nemačke i ukrajinske nacionalne manjine.

– Cilj  Koordinacije je da ujedinimo nacionalne manjine s obzirom na to da nemamo nikakav kontakt, naravno ugledamo se i na druge države gde to jako dobro funkcioniše. Nažalost ovo je peti saziv koordinacije i ne možemo se pohvaliti nekim aktivnostima, nadam se da ćemo uspeti da pokrenemo rad – ističe Mikerević.

Sastanku u Palati Srem prisustvovali su predstavnici svih nacionalnih manjina, predstavnici Razvojne agencije „Hrast“ i zamenik župana  Đorđe Ćurčić koji ističe značaj, kako saradnje svih nacionalnih  manjina u županiji, tako i prekograničnu projektnu saradnju.

– Želimo da pokrenemo jednu novu priču i saradnju sa nacionalnim manjinama iz Republike Srbije. Razvojna agencija Vukovarsko-sremske  županije, kao stručno telo, prisustvuje ovom sastanku, jer želimo da u budućnosti pripremimo i realizujemo značajne projekte koji će poboljšati rad nacionalnih manjina, a istovremeno rasteretiti budžete Županije i AP Vojvodine. Tu su velike mogućnosti, međutim nacionalne manjine su u dosadašnjem radu raspolagale sredstvima koja nisu dovoljna. Često možemo čuti kako su nacionalne manjine ukras naše županije, ali konkretno se nije mnogo napravilo. Zato želimo da podstaknemo nacionalne manjine kako bi nam svima bilo bolje. Župan Božo Galić je dao bezrezervnu podršku i što je najbitnije, ako zajednički projekti prođu, Županija će ih podržati značajnim finansijskim učešćem- ističe zamenik župana Đorđe Ćurčić.

Sastanak Koordinacije veća nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije i Saveta nacionalnih manjina Republike Srbije planiran je za 27. septembar u Vukovaru kada bi trebalo da se dogovore i konkretni koraci buduće projektne saradnje.

Komentariši