Manjine uskoro biraju svoje predstavnike na izborima

Odlukom Vlade RH na području gradova, opština i županija biraće se 7. maja članovi veća i predstavnici nacionalnih manjina. Srpska zajednica ima pravo na brojne predstavnike širom Hrvatske.

Nikola Milojević 18.04.2023.
Izbori za članove veća i predstavnike nacionalnih manjina 2023

Vlada Republike Hrvatske raspisala je izbore za članove veća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i regionalne samouprave te izbore za manjinske predstavnike u županijama, gradovima i opštinama gde za to postoje zakonski uslovi. Ukupno će se birati 451 manjinsko veće od kojih njih 61 u županijama i Gradu Zagrebu, a 151 u gradovima te 239 u opštinama širom Hrvatske. Kada je reč o manjinskim predstavnicima biće izabrano njih 141 od čega 96 u županijama i Gradu Zagrebu, 44 u opštini i jedan manjinski predstavnik u opštini. Izbori su zakazani za nedelju 7. maja, a predstavnici se biraju neposredno tajnim glasanjem na period od četiri godine.

Na izborima će moći glasati jedino birači koji su u registru birača upisani kao pripadnici nacionalnih manjina, a svi kandidati za mesta većnika i predstavnika takođe moraju u registru birača biti biti upisani kao pripadnici nacionalne manjine za koju se izbori provode. Svaki građanin ima pravo pregledati svoj upis u registru birača, tražiti njegovu dopunu ili ispravak bilo kada, ali za ove izbore rok za to će biti deset dana pre njihovog održavanja, odnosno najkasnije do 26. aprila. I Srpska zajednica će na ovim izborima birati svoje brojne predstavnike.

Zagrebačka županija i severna Hrvatska

Veća na nivou županija biraju 25, u gradovima po 15, a u opštinama po 10 članova. Srpska nacionalna manjina će u Zagrebačkoj županiji birati županijsko veće, te veće u gradu Velikoj Gorici dok za opštinu Farkaševac gde to pravo postoji niko nije predao kandidature. U gradovima Dugo Selo, Samobor i Zaprešić Srbi imaju pravo na izbor svog predstavnika u jedinici lokalne samouprave s tim da se niko nije prijavio u Dugom Selu. Grad Zagreb imaće devet različitih manjinskih veća, a među njima je i ono srpsko.

U susednoj Krapinsko-zagorskoj županiji srpska zajednica mogla je birati samo jednog predstavnika i to na nivou županije, ali niko se nije prijavio na raspisane izbore. Slična je situacija i u Varaždinskoj županiji, ali će tamo pored manjinskog predstavnika na županijskom nivou na koji je prijavljen kandidat SNV-a, Srbi kao i do sada imati pravo na manjinsko veće u samom gradu Varaždinu. U Međimurskoj županiji srpska nacionalna manjina nema nijedno veće, ali ima pravo na svog predstavnika na županijskom nivou i u gradu Čakovcu.

Srpska zajednica ima pravo na svoje veće na nivou Koprivničko-križevačke županije, ali u gradovima Koprivnica i Križevci te opštinama Novigrad Podravski, Rasinja i Sokolovac. Kada je reč o Bjelovarsko-bilogorskoj županiji i tu će se moći formirati srpsko manjinsko veće u samoj županiji, ali takođe i u gradovima Bjelovar, Daruvar, Garešnica i Grubišno polje. Brojne su i opštine u ovom kraju koje imaju pravo na izbor srpskih većnika, a među njima su Dežanovac, Đulovac, Ivanska, Končanica, Sirač, Šandrovac, Štefanje, Velika Pisanica i Veliki Grđevac gde će izbori biti održani. Liste nisu predane u opštinama Berek, Severin i Velika Trnovitica.

Banija, Kordun, Lika i Primorje

Osim na nivou županije, Srbi u Sisačko-moslavačkoj županiji imaju pravo na svoja veća i u gradovima Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina, Novska, Petrinja i Sisak. Jednako je i sa brojnim opštinama na nivou Sisačko-moslavačke županije u koje se ubrajaju Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Majur, Sunja i Topusko.

U Karlovačkoj županiji veće srpske nacionalne manjine biraće se u gradovima Karlovac, Ogulin i Slunj uz naravno veće na županijskom nivou. Jednako tako na izbore će i meštani opština Barilović, Krnjak, Lasinja, Plaški, Saborsko i Vojnić, dok kandidata nema u opštinama Cetingrad, Josipdol i Rakovica. U gradu Duga Resa mogao se birati srpski manjinski predstavnik, ali se niko nije kandidovao za to mesto.

Svoje predstavnike Srbi će birati i u Ličko-senjskoj županiji, kako za županijsko manjinsko veće tako i za ona gradska u Gospiću i Otočcu. Kada su u pitanju opštine izbori su i u opštinama Donji Lapac, Lovinac, Plitvička Jezera, Udbina i Vrhovine, a Brinje i Perušić nemaju kandidate za svoja srpska manjinska veća.

Primorsko-goranska županija imaće brojna manjinska veća među kojima će biti i srpsko, a tako će biti i u gradovima Bakar, Kastav, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rijeka i Vrbovsko. Cres, Crikvenica, Kraljevica i Novi Vinodolski su takođe imali pravo na manjinsko veće, ali niko nije predao kandidaturu. VSNM će biti izabrano i u opštinama Čavle i Viškovo, a pravo na manjinsko veće srpska zajednica ima i u opštinama Fužine, Lovran, Malinska-Dubašnica, Omišalj i Punat samo što na ovim izborima neće biti kandidata. U opštini Matulji raspisani su izbori za jednog predstavnika srpske zajednice.

Istarska županija imaće sedam manjinskih županijskih veća, među kojima i srpsko. To pravo srpska zajednica ostvaruje i u gradovima Buje, Labin, Novigrad, Poreč, Pula, Rovinj, Vodnjan i Umag, a kandidata neće biti samo u Novigradu. Od opština izbori su samo u Fažani, dok Funtana, Kaštelir, Ližnjan, Medulin, Tar-Vabriga i Vrsar nemaju kandidate za srpske predstavnike u manjinskim većima.

Slavonija i istočna Hrvatska

Srpska nacionalna manjina u Virovitičko-podravskoj županiji i dalje će imati svoje veće u samoj županiji, ali i u gradovima Orahovica, Slatina i Virovitica. Na opštinskom nivou raspisani su izbori za Crnac, Čačince, Čađavicu, Gradinu, Lukač, Mikleuš, Novu Bukovicu, Sopje, Suhopolje, Voćin i Zdenci i biće održani svugde osim u Čačincima.

Slična je situacija i u Požeško-slavonskoj županiji gde se osim za županijsko veće izbori biti održani u još tri grada grada i četiri opštine, Lipik, Pakrac i Požega te Brestovac, Čaglin, Jakšić i Velika. U Kutjevu se niko nije kandidovao. Srpska nacionalna manjina će svoje veće imati i u Brodsko-posavskoj županiji, ali i u gradovima Nova Gradiška i Slavonski Brod. Manjinska veća će se formirati i u opštinama Dragalić, Gornji Bogićevci, Okučani i Stara Gradiška, a neće u opštinama Bukovlje i Garčin gde nema predanih kandidatura.

Osječko-baranjska županija imaće čak šest veća različitih nacionalnih manjina, a jedno od njih biće i srpsko koji su najbrojnija nacionalna manjina u ovoj jedinici regionalne samouprave. Srpsko manjinsko veće biće birano i u Belom Manastiru, Našicama i Osijeku, ali ne i u Donjem Miholjcu. Kada je reč o opštinama izbori će biti održani u Bilju, Dardi, Erdutu, Jagodnjaku, Kneževim Vinogradima, Koški, Magadenovcu, Podgoraču, Popovcu, Šodolovcima i Viljevu. Izbora neće biti u Čemincu, Čepinu, Dražu, Drenju, Ernestinovu, Levanjskoj Varoši, Petlovcu, Podravskoj Moslavini, Trnavi i Vladislavcima. Pravo na manjinskog predstavnika imaju Srbi u gradovima Belišće i Đakovo, ali to pravo neće biti ovoga puta konzumirano jer nema prijavljenih kandidata.

U Vukovarsko-sremskoj biraju se srpski predstavnici u županiji te u gradovima Ilok, Vinkovci i Vukovar. Brojne su i opštine koje imaju to pravo, a među njima su Bogdanovci, Borovo, Drenovci, Gunja, Lovas, Markušica, Negoslavci, Nijemci, Stari Jankovci, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik i Trpinja. Izbori će biti svugde osim u opštini Drenovci.

Dalmacija i južna Hrvatska

Veće srpske nacionalne manjine biće ponovo nakon izbora konstituisano u Zadarskoj županiji, a to pravo imaju i gradovi Benkovac, Nin, Obrovac i Zadar, a jedino se u Ninu neće formirati manjinsko veće jer nema pristiglih kandidatura. Kada su u pitanju opštine izbori su raspisani za Gračac, Jasenice, Lišane Ostrovičke, Polača, Stankovci, Vrsi i Zemunik Donji, ali će biti održani samo u Gračacu. U Šibensko-kninskoj županiji biraju se srpski predstavnici, ne samo na županijskom nivou, već i u gradovima Drniš, Knin, Skradin, Šibenik i Vodice. Opštine koje imaju to pravo su Biskupija, Civljane, Ervenik i Kistanje.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji bira se 25 predstavnika Srba na nivou županije, a po 15 predstavnika u gradovima Imotski, Split i Vrlika, a u Kaštelima izbori neće biti održani. Gradac, Lećevica i Podbablje jedine su tri opštine koje su mogle da izaberu deset svojih predstavnika u svoje manjinsko veće, ali niko nije predao kandidacione liste. U Makarskoj Srbi imaju pravo na predstavnika u jedinici lokalne samouprave. Na samom jugu države izbori za VSNM biće održani na nivou Dubrovačko-neretvanske županije, u gradovima Dubrovnik i Metković, a u opštini Slivno izbori neće biti održani.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.