Manjinski zamenici župana formalizovali saradnju

U Rijeci se sastali zamenici župana iz 11 županija koji su ovom prilikom potpisali Odluku o sastavu i načinu rada Koordinacije zamenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina.

Koordinacija zamenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina Republike Hrvatske

Članovi Koordinacije zamenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina Republike Hrvatske u sedištu Primorsko-goranske županije potpisali su Odluku o sastavu i načinu rada Koordinacije kojom se formalizuje saradnja od značaja za manjinske zajednice i poboljšanje položaja manjina u društvu. Sastanak je održan 24. februara u Rijeci.

Koordinacija okuplja 12 zamenika župana iz 11 županija iz reda srpske, italijanske i češke nacionalne manjine, a prvi kolegijum manjinski zamenici župana imali su u novembru prošle godine u Karlovcu. Sastanku u Rijeci su ispred domaćina Primorsko-goranske županije prisustvovali zamenici župana Marina Medarić i Petar Mamula koji tu dužnost obavlja kao predstavnik srpske nacionalne manjine.

– Do sada smo uvek bili konstruktivni faktor u kreiranju politika, ne samo manjinskih zajednica, već i Republike Hrvatske u celini i to ćemo nastaviti biti. Verujem da možemo doprineti i međusobnom komunikacijom, kao i komunikacijom sa predstavnicima izvršne vlasti županija, ali i Ministarstava u razvoju naših sredina. To je naš osnovni cilj – rekao je zamenik župana i domaćin Petar Mamula.

Sastanci Koordinacije održavaju se po principu rotacije, svaki put u drugoj županiji a razmatraju se pitanja od značaja za nacionalne manjine, važeća zakonska regulativa, predlažu se rešenja za poboljšanja položaja manjina u društvu te razvojne inicijative.

U ime Vukovarsko-sremske županije ovu Odluku je potpisao zamenik župana Srđan Jeremić koji je u svom obraćanju predstavio svoju županiju kao bogatu pripadnicima nacionalnih manjina te ponudio domaćinstvo sastanku Koordinacije za neki od narednih susreta. Nakon razgovora dogovoreno je da će sledeći sastanak Koordinacije biti u Istarskoj županiji, a nakon toga u Vukovarsko-sremskoj.