Мinistar kulture Republike Srbije posetio Zagreb

Ministar kulture Republike Srbije Vladan Vukosavljević boravio je u Zagrebu gde se sastao sa srpskim predstavnicima, ali i ministarkom kulture Hrvatske te zagrebačkim gradonačelnikom.

Ministar kulture Republike Srbije Vladan Vukosavljević boravio je u Zagrebu gde se sastao sa srpskim predstavnicima, ali i ministarkom kulture Hrvatske te zagrebačkim gradonačelnikom.

Zagreb, 28.01. – U sedištu SKD „Prosvjeta“ u Zagrebu održan je sastanak između predstavnika srpskih institucija koje deluju na području Republike Hrvatske i delegacije Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije koju je predvodio ministar Vladan Vukosavljević.

– Srpska zajednica u Hrvatskoj ima vrlo ambiciozne planove i snažnu aktivnost. Treba da vidimo na koji način ministarstvo može da potpomogne aktivnosti srpske zajednice koja ima brojne projekte, a čije se aktivnosti ne odnose samo na Zagreb, nego i na druge sredine gde Srbi u Hrvatskoj žive. Imamo dosta planova, dosta zajedničkih podudarnosti i ciljeva. Pomoći ćemo koliko god je to moguće, kao što smo pomagali i ranije – izjavio je Vukosavljević za Novosti nakon sastanka .

Kao svoje potrebe i prioritete, predstavnici srpskih institucija u Hrvatskoj naveli su finansijsku i stručnu pomoć za srpska kulturno-umetnička društva i pododbore Prosvjete koji su najznačajniji čuvari srpske kulture i tradicije, potrebu izrade registra materijalne i nematerijalne kulturne baštine Srba koji žive na teritoriji Republike Hrvatske, pomoć u izgradnji i sanaciji objekata koji će pružiti preduslove za intenzivan rad na očuvanju kulturne baštine i kulturnog nasleđa pripadnika srpske zajednice – kao što je zgrada Srpskog doma u Vukovaru, Srpski kulturni centri u Kninu, Rijeci, Zagrebu i Osijeku.

Predložena je i intenzivnija saradnja sa pozorištima iz matične države i njihovi nastupi i u manjim sredinama, ali i potreba značajnije pomoći kada je u pitanju informisanje na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Ministar Vukosavljević je istakao da će njegovo ministarstvo značajno pomoći srpskoj zajednici u Republici  Hrvatskoj po svim pitanjima koji su od značaja za očuvanje kulturnog identiteta i kulturne autonomije Srba u Hrvatskoj te će se u narednom periodu intenzivirati kontakti između ovog ministarstva sa srpskim organizacijama koje se u svom radu bave ovim značajnim pitanjima.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Srpskog narodnog veća, Zajedničkog veća opština, „Prosvjete“, „Privrednika“, Srpskog demokratskog foruma, Omladinske mreže Srba u Hrvatskoj kao i Sportskog društva Srba u Hrvatskoj.

Vladan Vukosavljević sastao se u Zagrebu i sa gradonačelnikom Milanom Bandićem te ministarkom kulture Ninom Obuljen Korinžek. Tema sastanka sa ministarkom Obuljen bila je povrat kulturnih dobara u Hrvatsku, a ministri su se usaglasili da je taj dugogodišnji proces pri samom kraju te da je od 2001. do 2018. godine vraćeno ukupno 29.885 pokretnih kulturnih dobara u muzeje, crkve, manastire i arhive. Preostale veće celine za povrat odnose na riznice manastira Krka i Šibenika.