Ministarka Divjak se založila za pomoć u konačnom rešavanju problema registracije srpskih škola

Na sastanku sa predstavnicima srpske zajednice ministarka obrazovanja Blaženka Divjak obećala da će se založiti za što brži prenos osnivačkih prava na opštine u Vukovarsko-sremskoj županiji s kojim bi konačno trebao da počne proces registracije srpskih manjinskih škola.

Nikola Milojević 12.06.2018.
registracija srpskih škola ministarstvo obrazovanja blaženka divjak

U Ministarstvu obrazovanja održan je juče sastanak predstavnika srpske zajednice s ministarkom obrazovanja Blaženkom Divjak. Glavna tema razgovora bio je zahtev srpske zajednice da se hitno izvrši prenos osnivačkih prava sa Vukovarsko-sremske županije na opštine Borovo, Negoslavci i Markušica za osnovne škole koje deluju na njihovom području.

U skladu sa zakonom, zahteve za prenos osnivačkih prava ove jedinice lokalne samouprave podnele su Vukovarsko-sremskoj županiji još pre tri i po godine, ali on još uvek nije došao na dnevni red županijske Skupštine. Sa druge strane, grad Vukovar je svoj zahtev za prenos osnivačkih prava nad osnovnim školama poslao pre nešto manje od mesec dana i taj predlog je odmah uvršten na skupštinu koja će biti održana 19. juna.

Registracija srpskih manjinskih škola na istoku Hrvatske već više od 20 godina i dalje ostaje nerešen problem. Na sastanku u Ministarstvu nauke i obrazovanja, ministarka Divjak se složila da su zakonske pretpostavke ispunjene te da će se založiti za što brže rešenje ovog pitanja. Delegaciju srpske zajednice činili su saborski zastupnik i predsednik SDSS-a Milorad Pupovac, saborska zastupnica Dragana Jeckov i predsednik Zajedničkog veća opština Srđan Jeremić.

- Ministarka je rekla da smo mi apsolutno u pravu kada se pozivamo na član 96. stav 3, koji jasno kaže da je za školske ustanove u kojima se nastava odvija na manjinskom jeziku, ukoliko primi takav zahtev, županija dužna u roku od 60 dana preneti osnivačka prava na opštinu. Izvesno je da će Županijska skupština sada izvršiti prenos prava na grad Vukovar iako je njihov zahtev za prenos slabiji nego naš, jer se oni pozivaju na član 96. stav 2 koji kaže da županija može preneti, dok se u našem slučaju eksplicitno navodi da je to dužna. Ministarka kaže da ona ne vidi problem i da će biti u kontaktu sa vukovarsko-sremskim županom, a nama je cilj da dobijemo izmenu i dopunu dnevnog reda na način da se kao tačka dnevnog reda, zajedno sa zahtevom grada Vukovara, nađu i zahtevi opština Borovo, Markušica i Negoslavci - kaže za naš sajt Srđan Jeremić.

Registracija srpskih škola više ne može da čeka

Srpska zajednica već dve decenije nastoji da registruje svoje škole na isti način kao i sve druge manjinske škole u Republici Hrvatskoj, ali do toga nije došlo zbog dugogodišnje opstrukcije županijskih vlasti.

- Mi više ne možemo čekati i to smo jasno rekli i ministarki. Ukoliko se do 15. avgusta ne reši ovaj problem, mi ćemo preduzeti po ovom pitanju i dalje korake. Sastanak je bio konstruktivan i ministarka je pokazala dobru volju, a mi ćemo sada videti kako će na to reagovati župan i predsednik Županijske skupštine koji bi zahteve srpskih opština trebao da uvrsti na dnevni red – govori Jeremić.

Ministarka obećala pomoć u rešavanju svih otvorenih pitanja

Na sastanku je bilo reči i o formalno-pravnom regulisanju statusa voditelja nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu u školama koje pohađa značajan broj pripadnika srpske zajednice, a gde su direktori škola iz reda većinskog naroda.

Razgovaralo se i o mogućnostima da Tehnička škola "Nikola Tesla" dobije status regionalnog centra kompetentnosti za oblast robotike, programiranja, veba i pametnih instalacija, a bilo je reči i o novom sektoru za manjine pri ovom ministarstvu kao i o kadrovskim rešenjima.

Ministarka je obećala pomoć u rešavanju svih otvorenih pitanja srpske zajednice u području obrazovanja kroz intenziviranje rada komisije koja je formirana pre nekoliko meseci, a čiji cilj je  definisanje postojećih problema u manjinskom obrazovanju te predlaganje njihovih rešenja.