Ministarstvo obrazovanja odustalo od ukidanja smerova na srpskom jeziku

Prema objavljenoj odluci o upisu učenika u prvi razred srednje škole u školskoj godini 2022/2023 Ministarstvo obrazovanja neće ukidati smerove na srpskom jeziku i pismu u Vukovaru i Dalju.

Strukovna škola Marko Babić naslovna
Strukovna škola Marko Babić u Vukovaru

Nakon provedene javne rasprave o predlogu strukture upisa učenika u prve razrede srednjih škola ministar nauke i obrazovanja Radovan Fuks doneo je konačnu odluku kojom su određeni postupak i način upisa, rokovi za prijavu te ostali uslovi oko upisa učenika u srednje škole. Odluka je donesena 18. maja, a dva dana nakon toga objavljena i u Narodnim novinama. Ranijim predlogom, da podsetimo, bilo je predviđeno ukidanje brojnih programa u srednjim školama što je izazvalo nezadovoljstvo širom Hrvatske. Ministarstvo je, kako je tada istaknuto, želelo da racionalizuje odnosno smanji broj zanimanja u školama.

Među školama kojima je pretilo ukidanje smerova bile su i Strukovna škola Marko Babić i Tehnička Škola Nikola Tesla iz Vukovara te Srednja škola Dalj u kojima se nastava provodi i na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu po modelu A. Posebno je tada apostrofirana Strukovna škola koja je sama predložila da od pet zanimanja koja je prinuđena da ukine njih četiri budu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Reč je o zanimanjima konobar, mesar, turističko-hotelijerski komercijalista i slastičar koje su učenici ranijih godina upisivali, ali u manjem broju.

Vraćeni programi i povećan broj mesta

Odlukom ministra sada su vraćeni brojni programi u školama širom Hrvatske, a što se tiče konkretno škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku odluka je identična onoj od prošle godine. Kada je u pitanju Strukovna škola Marko Babić nisu ukinuta zanimanja konobar i slastičar na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, a samoj školi predviđen je upis 195 učenika u deset odeljenja i 17 zanimanja koliko je škola prvobitno planirala. U nastavi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu planiran je upis 82 prvaka u četiri odeljenja i šest zanimanja.

Za Tehničku školu Nikola Tesla u Vukovaru prema prvom predlogu Ministarstva bilo je predviđeno da se odobri upis 168 učenika u 17 programa, a na kraju je ipak odobren upis 260 učenika u 13 odeljenja za 21 zanimanje. Ministarstvo je takođe i Srednjoj školi Dalj planiralo da smanji predivđen broj upisanih učenika sa 60 na 40 kao i da ukine jedno odeljenje i jedno zanimanje. Najnovijom odlukom ministra predviđen broj učenika, odeljenja i zanimanja ostaje kao i prošle godine.

Ministarstvo je ovom odlukom, bar što se tiče navedenih škola postupilo u skladu sa zakonom s obzirom na to da prema važećim zakonima i državnom pedagoškom standardu škole sa nastavom na jeziku i pismu nacionalnih manjina mogu formirati razredna odeljenja i sa manjim brojem učenika od predviđenog minimuma. Na problem mogućeg ukidanja zanimanja na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu prva je sredinom aprila u Saboru ukazala zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov. Ona je zajedno sa saborskim zastupnikom Borisom Miloševićem dan pre donošenja odluke imala sastanak sa ministrom koji je sa svojim saradnicima izrazio razumevanje za činjenicu da bi se ukidanjem zanimanja onemogućilo obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina te zaključio da bi bilo najbolje da se upisna mesta zadrže na nivou kao i prethodne godine.

– Na sastanku sa ministrom obrazovanja smo još jednom izneli našu argumentaciju koja se svodi na sve ono o čemu smo ranije govorili i u Saboru. Gotovo sve institucije Srba iz Hrvatske su učestvovale u javnoj raspravi po ovom pitanju. Sada se u medijima može pročitati da brojni ljudi preuzimaju zasluge zbog ovakve odluke, ali nama to nije toliko ni važno koliko nam je važno što je na kraju odluka ovakva kakva je. Mislim da je ovo velika stvar, ali to ujedno i nije kraj naše borbe. Pobeda će biti tek onda kada u tim razredima budu upisana deca – rekla nam je ukratko Dragana Jeckov.

Prijave za upis u srednje škole počele su 23. maja. Učenici se za željena zanimanja prijavljuju i upisuju elektronskim putem na temelju konkursa koji raspisuju i objavljuju škole.