Mladi istoričar na čelu odbora ZVO-a

Iako je početkom avgusta preuzeo funkciju predsednika Odbora za kulturu i sport Zajedničkog veća opština, Veljko Maksić je od ranije poznat među kulturnim radnicima na istoku Hrvatske.

Veljko Maksić Odbor za kulturu i sport zvo

Na sastanku Skupštine Zajedničkog veća opština održanom 1. jula ove godine za predsednika Odbora za kulturu i sport izabran je Veljko Maksić iz Vere. Po godinama mlad, ali po dosadašnjem radu iskusan kulturni radnik, Maksić je već upoznat sa programom ove institucije sa istoka Hrvatske. Upražnjenu funkciju preuzeo je nakon odlaska Nebojše Vidovića koji je postao direktor novooformljene ustanove iz oblasti kulture Srpskog doma u Vukovaru.

Novi predsednik došao je sa novim idejama. Uz već postojeće programe Odbora za kulturu i sport ZVO-a, Maksić radi i na novim planovima koje planira da realizuje.

– Definitivno je da je ovaj odbor jedan od najznačajnijih za srpsku zajednicu. Svaka država pokazuje koliko je jaka kroz način koliko joj je razvijena kultura. Iz tog razloga definitivno je da bi mi, kao predstavnici srpske zajednice na ovom području, trebalo da razvijamo kulturu i sport. Odbor za kulturu i sport Zajedničkog veća opština ima niz manifestacija i aktivnostima i meni je cilj da njih održimo i naravno da uvedemo i neke nove. Prvenstveno se te aktivnosti odnose na folklor, ali treba da naglasimo da ne možemo na kulturu gledati samo kroz folklor već ona mora imati raznovrsnije sadržaje – započinje Veljko Maksić i nadodaje neke od planova za budući rad.

– Ono što je moj prethodnik započeo jeste prikupljanje nematerijalne kulturne baštine gde se popisuju običaji i tradicija. Cilj je da je možda registrujemo ili u Republici Hrvatskoj ili da probamo čak ići prema UNESKO-u. Druga stvar koja je veoma važna je prošlost naših sela i našeg naroda. To je projekat „Svedoci vremena“ koji će se definitivno nastaviti i verovatno ćemo ovog puta krenuti sa novim prostorima, ne samo Sremom, nego ćemo otići i u Baranju – predstavlja Maksić dosadašnji rad svog odbora, ali i neke od planova za budućnost.

Srpski kulturni centar Vukovar Odbor za kulturur ZVO-a Nebojša Vidović
Nebojša Vidović i Veljko Maksić na predstavljanju publikacije Svedoci vremena 2018. godine

Što se tiče kulturne delatnosti, naš sagovornik je sa svojim prethodnikom na mestu predsednika Odbora za kulturu i sport radio na pomenutim projektima prikupljanja nematerijalne kulturne baštine i „Svedoci vremena“. Ovim projektima obrađena su sela Vera, Klisa, Ostrovo, Negoslavci, opština Trpinja i Borovo, a uskoro se očekuje i ista takva knjiga o Boboti.

– Naša sela dele zajedničku prošlost šireg prostora, međutim svako selo ima svoje posebnosti i često se i sami iznenadimo kada krenemo da istražujemo određena sela koliko bogatu prošlost imamo, a toliko smo je zanemarili pa je ovo jedan od načina kako da je očuvamo, ne samo za nas, nego i za buduće generacije koje dolaze. Kao što sam već rekao, cilj je da odemo u Baranju i možda u nekom narednom periodu pišemo o Dardi ili nekim drugim mestima iz razloga što je Baranja na neki način zapostavljena jer imaju manje manifestacija i tamo treba pojačati naš rad na kulturnom polju pa je i ovo jedan od načina njene afirmacije – iznosi Maksić neke od ideja.

Dugoročni cilj odbora je održavanje naučnih skupova

Novom predsedniku Odbora za kulturu i sport ZVO-a fokus će biti i organizacija naučnih skupova prvenstveno vezanih za prošlost, istoriju i etnologiju.

– Naravno, to ne znači da nećemo izaći i mimo tih okvira, ali sve zavisi i od drugih faktora jer ovaj odbor ne deluje samostalno, nego kao celina unutar ZVO-a. Cilj je da u narednih godinu ili dve organizujemo ponovo naučni skup u Vukovaru koji će se ticati prošlosti Srba. Osim toga, namera mi je da krenemo sa jednom zahtevnom edicijom, odnosno da ukoričimo prošlost Srba, ne kroz zbornik radova, nego kroz monografiju koja bi počela zapadnim Sremom, nastavila sa Baranjom, a u nekoj budućnosti možda bi bila obuhvaćena i cela Hrvatska. Nastojaćemo da u svemu učestvuju i renomirani naučnici iz Srbije i Hrvatske.

Škola folklora zvo vukovar
Škola folklora 2020. godine

Uz mesto predsednika odbora, Maksić je nasledio i određene projekte koje su bile u nadležnosti njegovog prethodnika.

– Konkretno, prvo nam dolazi škola folklora i sada su u toku pripreme. Paralelno s ovim, pokušavam da ostvarim neke projekte, ali o tome ne bih sada da govorim. Što se tiče sporta proteklih nekoliko meseci imali smo završetak fudbalske Lige veterana ZVO-a koja bi ponovo trebalo da krene početkom septembra, malofudbalske turnire, takmičenje u gađanju glinenih golubova, a naravno da treba da obratimo pažnju i na pojedinačne sportove jer imamo dosta mladih sportista koje treba, ako ništa drugo, barem podržati – navodi novi predsednik Odbora za kulturu i sport.

Ima naš sagovornik i iskustva u prosveti, a na novo radno mesto stigao je sa posla pedagoga u osnovnoj školi. Započeo je svoju radnu karijeru kao pedagog pa je potom bio nastavnik istorije, da bi pre dolaska na sadašnje radno mesto ponovo bio pedagog. Kako navodi, prethodno radno iskustvo u prosveti je važan segment, iako nije na čelu Odbora za obrazovanje, ali napominje da se obrazovanje provlači kroz kulturu i, na kraju krajeva, mnogi kulturni sadržaji se mogu implementirati u nastavi.