MUP prima 750 policajaca. Prednost i nacionalnim manjinama

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova objavili su danas da je raspisan konkurs za upis polaznika u Program srednjoškolskog obrazovanja policajaca u 2019/20. godini.

Konkurs za zanimanje policajac kadeti MUP
Foto: MUP

Ove godine planira se upis 750 novih polaznika u program koji počinje 9. septembra, a oni će se po završetku ovog programa zapošljavati u MUP, odnosno policijske uprave u skladu sa potrebama službe.

Kandidati mogu biti državljani Republike Hrvatske pod uslovom da:

–          imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,

–          nemaju navršenih 28 godina na dan 9. septembra 2019. godine,

–          imaju posebnu psihičku i telesnu zdravstvenu sposobnost,

–          imaju propisan nivo telesne motoričke sposobnosti,

–          su lično dostojni za obavljanje policijske službe,

–          nisu članovi političke stranke.

Kao i do sada, i ove godine osigurano je pravo prednosti pod jednakim uslovima pri upisu u program u skladu sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih porodica, Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Prilikom pozivanja na prednost pripadnici nacionalnih manjina trebaju se pozvati na član 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Rok za podnošenje prijava traje od 1. marta do 31. jula, a sve uslove konkursa možete pročitati na stranicama MUP-a.

 

1 KOMENTAR

 1. Poszebne pogodnoszti zsa nacionalisztičke manjine :
  – da imaju voszačku iszdanu na dva szvjedoka u Vukovaru
  – da usztanu kad himna szvira usz obavezsno ruku na szrce
  – da imaju falszifikovanu diplomu
  – da nemaju szrama a ni sztida ( kao i mnogi drugi već zsaposzliti )
  -obavezsno sza masznom koszom radi lakšeg uvlačenja u guzsicu načelnika

  Ne bih dalje,,mnogi bi sze prepozsnati mogli 🙂

Comments are closed.