MUP Republike Hrvatske raspisao konkurs za zanimanje policajac

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2020./2021. godini.

Konkurs za zanimanje policajac kadeti MUP
Foto: MUP

Planiran je upis 750 polaznika/polaznica u program koji će započeti 14. 09. 2020., a polaznice/polaznici će po završetku ovog programa biti primani u radni odnos u MUP, prema potrebama službe.

Na konkurs mogu da se prijave državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uslovom da imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, da na dan 14. 09. 2020. godine nemaju navršenih 28 godina, da imaju posebnu psihičku i fizičku zdravstvenu sposobnost i propisan poseban nivo telesne motoričke sposobnosti, da su lično dostojni za obavljanje policijske službe i da nisu članovi ni jedne političke stranke.

Kandidati/kandidatkinje imaju mogućnost u prijavi za konkurs pozvati se na pravo prednosti pod jednakim uslovima u skladu sa brojnim zakonima među kojima je i član 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02 i 47/10-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

Kompletan tekst konkursa možete pročitati na stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske.

Prijave za konkurs uz potrebnu dokumentaciju podnose se na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova,

Uprava za ljudske potencijale,

Zagreb, Ulica grada Vukovara  33,

s naznakom “za natječaj”.

Rok za podnošenje prijave je od 2.3.2020. do 15.8.2020. godine.