Na sastanku u Biskupiji istaknuta potreba za boljom saradnjom srpskih opština

U prostorijama opštine Biskupija održan je 24. avgusta sastanak predsednika Zajedničkog veća opština sa srpskim političkim čelnicima u Šibensko-kninskoj županiji.

Jeremić biskupija srpske opštine

Pored Srđana Jeremića sastanku su prisustvovali zamenica župana Šibensko-kninske županije Anja Šimpraga, načelnik opštine Biskupija Milan Đurđević, načelnik opštine Ervenik Predrag Burza, kao i zamenik načelnika opštine Kistanje Borislav Šarić.

Osim sagledavanja aktuelne političko-ekonomske situacije na prostorima četiri dalmatinske opštine sa srpskom većinom, razgovaralo se o uvezivanju opština sa istoka Hrvatske sa ove četiri opštine, kako bi se ostvarila što bolja komunikacija koja ima za cilj odgovoriti na zajedničke probleme koje imaju ove lokalne zajednice, a u čijem rešavanju, iskustvom, savetima i organizovanom podrškom, može u velikoj meri pomoći i Zajedničko veće opština.

– Mi smo danas izneli probleme sa kojima se susrećemo, ali smo i pored problema izneli i potencijale sa kojima raspolažemo i koje ovaj kraj ima, pa onda u dogovoru sa Zajedničkim većem opština i sa nekim vezama koje su oni već ostvarili u Republici Hrvatskoj, ali i Republici Srbiji, pokušaćemo naše potencijale izneti na videlo, kako bi se ovdašnjem stanovništvu obezbedila egzistencija – kaže Milan Đurđević.

Prioritet dom za starije

– Pored komunalne infrastrukture, koja je standardna tema i koje smo se dotakli u razgovoru, tu je i uređenje vrtića, čije otvaranje planiramo za narednu godinu. Imamo i jednu stariju školu koja bi bila podesna kao dom za starija lica, jer smatramo da tu postoji dosta prostora. Nažalost, ovo je područje sa dosta starijeg stanovništva i mislim da bi jedan dom za starije, ne samo kod nas već i u okolnim opštinama, mogao dosta doprineti jer bi naši ljudi starije životne dobi bili na taj način sigurni, bili bi blizu svojih kuća, a njihova deca, koja žive širom sveta, bila bi s jedne strane zadovoljna jer bi znali da su njihovi roditelji na sigurnom mestu i da o njima neko brine – ističe Đurđević.

Sastankom je bila zadovoljna i zamenica šibensko-kninskog župana iz redova srpske zajednice Anja Šimpraga.

– Nama je drago da smo imali priliku razgovarati i pričati o onome što Zajedničko veće opština radi i pregovara sa Republikom Srbijom, ali se u svemu tome sete i nas ovde u Dalmaciji. Tako smo razgovarali o obrazovanju, razgovarali smo o problemima koje naše opštine imaju, vezano za infrastrukturu ali i socijalnu infrastrukturu, ali i o vidovima buduće pomoći, koja bi Srbima sa područja Šibensko-kninske županije mnogo značila. Možda će nam u nekim projektima moći dati savete kako i na koji način rešiti to sve skupa, ali isto tako mogu nam i biti partner na nekim projektima, te da se povežu naše i opštine sa istoka, kako bismo ostvarili što konkretniju saradnju, što do sada nije bio slučaj – istakla je Anja Šimpraga.

Zajednička saradnja uz pomoć Srbije

Na sastanku u Biskupiji naročito je izražena potreba da se intenzivira saradnja sa institucijama Republike Srbije, čija pomoć u velikoj meri može osnažiti povratničke sredine na području Dalmacije. Srđan Jeremić istakao je da je ovo drugi put da posećuje opštine sa srpskom većinom u Dalmaciji, ali sigurno ne i poslednji.

– Razgovarali smo o konkretnim stvarima koje planiramo da odradimo do kraja ove godine. Jedna od tih stvari je poseta bitnim institucijama u Republici Srbiji koje mogu da pomognu u ovim povratničkim sredinama. Preuzeo sam na sebe zadatak i ulogu da dogovorim sastanke u Komesarijatu za izbeglice i raseljena lica u Republici Srbiji, kao i sa Crvenim Krstom Srbije, a planiramo i da posetimo Fond za raseljena lica Vojvodine jer sve su to institucije koje mogu i imaju zadatak da pomažu povratničkim sredinama u različitim vidovima pomoći. Pomoć je potrebna u svim segmentima rada lokalnih zajednica, pa smo se fokusirali na one najbitnije projekte koji bi mogli biti potpomognuti od institucija Republike Srbije, u šta, između ostalog, spada dodatno opremanje komunalnih preduzeća – kaže Jeremić.

Srđan Jeremić posetio je i prostorije kninske redakcije televizijske produkcije Zajedničkog veća opština, gde je istakao potrebu da se, u što skorije vreme, kadrovski i tehnički ojača kninska redakcija, kako bi se sa ovih područja i dalje širila medijska istina o životu Srba iz Like i Dalmacije.