Nacionalne manjine jačaju prekograničnu saradnju

Novi sastanak predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije i Autonomne pokrajine Vojvodine održan je 28. februara u Kuli. Tema razgovora bila je izrada i provođenje zajedničkih projekata.

Jadranka Jaćimović 05.03.2020.
Nacionalne manjine prekogranična saradnja koordinacija veća nacionalnih manjina vsž

Delegacija Koordinacije veća nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije posetila je Kulu u Srbiji gde je prisustvovala sastanku sa predstavnicima nacionalnih manjina sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine. Razgovaralo se o mogućnostima prekogranične saradnje u pripremi i provođenju EU i nacionalnih projekata koji se tiču nacionalnih manjina.

- Napravili smo konstrukciju projektnog predloga kojim smo obuhvatili sve predloge Veća nacionalnih manjina iz naše županije i Saveta nacionalnih manjina iz Autonomne pokrajine Vojvodine. Predloga je puno i neće sve ući u projekat, ali bitno je da stvorimo zajedništvo, da se povežemo kako bi imali zajedničke projekte. Projekat na kome trenutno radimo i koji bi trebalo da bude završen ove godine tiče se udruživanja nacionalnih manjina iz Mađarske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske „Kreativna Evropa- zapadni Balkan“ – objašnjava predsednik Koordinacije veća nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević.

 „Dunav nas spaja“ - zajednički projekat nacionalnih manjina

Mikerević koji je ujedno i predstavnik srpske nacionalne manjine iz Hrvatske ističe da je ovo treći radni sastanak tokom koga se najviše razgovaralo o pripremi projektnog predloga „Dunav nas spaja“. To je program kojim će, nakon što u sklopu programa prekogranične saradnje INTERREG IPA Hrvatska-Srbija 2014-2020. konkurs bude raspisan, nacionalne manjine pokušati da zajednički konkurišu i realizuju neke od bitnih ideja.

- Pripremamo i veoma značajan projekat „Dunav nas spaja“ koji bi mogao biti realizovan tek za dve godine. Mi smo najveća, ali i najmlađa nacionalna manjina u Hrvatskoj i normalno je da imamo i najviše problema i potreba. Pored onih osnovnih stvari kao što su povezivanje kroz kulturu, sport i očuvanje identiteta, imali smo predloge koji se tiču problema u obrazovanju, one vezane za turističku saradnju koju smatramo jako važnom u povezivanju država te naše županije i AP Vojvodine. Postoji širok spektar konkretnih predloga, od kojih će samo jedan deo ući u projekat, ali moram istaći da sam optimističan - rekao je Mikerević.

Nacionalne manjine prekogranična saradnja koordinacija veća nacionalnih manjina vsž

Predstavnici nacionalnih manjina izneli su tokom sastanka predloge za koje smatraju da bi mogle pomoći razvoju zajednice, osnažiti prekograničnu saradnju te pružiti osnovu za ekonomsko osnaživanje samih manjina, ali i lokalnih sredina iz kojih dolaze. Potpredsednik Koordinacije i predstavnik rusinske nacionalne manjine VSŽ Joakim Erdelji smatra da je povezivanje mladih te negovanje kulture i tradicije potreba i ideja koju će EU fondovi podržati.

- U odnosu na prethodne sastanke učinjen je veliki napredak. Izneli smo svi svoje želje i predloge i moraćemo ih uskladiti, ali ovo je projekat koji je potrebno pokrenuti i iz njega će se razvijati mnogo toga. Rusinska zajednica želi da okupi mlade sa obe strane Dunava, da pokrenemo letnje škole i radionice vezane za očuvanje kulturne i tradicijske baštine, a kako bi se mladi upoznali i povezali. Što se tiče infrastrukturnih potreba to ćemo morati tražiti na nekim drugim fondovima- rekao je Erdelji.

Predstavnik hrvatske nacionalne manjine iz Srbije Darko Sarić Lukendić ističe značaj kulturnih manifestacija te je na sastanku u Kuli izneo konkretan predlog izgradnje etno kuća kao turističkog potencijala Podunavlja.

- Pomenuli smo neke od izazova sa kojima se susreće naša zajednica kao što je mala medijska vidljivost kulturnih dešavanja Hrvata u Srbiji, radimo i na planu osiguravanja pojedinih šokačkih kuća u mestima u Podunavlju. Naša je intencija da opremanjem i stavljanjem u funkciju tih kuća one budu samoodržive te s jedne strane mesto okupljanja, a s druge strane da lokalne sredine ekonomski osnažimo kroz turističke aranžmane. Povezivanje sa drugim nacionalnim manjinama u Vojvodini i Hrvatskoj je značajno jer tako dobijamo bogatiju turističku ponudu od kulturnih do gastronomskih sadržaja – istakao je član Izvršnog odbora Hrvatskog nacionalnog veća u Srbiji Darko Sarić Lukendić.

Saradnja Razvojnih agencija Novi Sad i Vukovarsko – sremske županije

Predlozi nacionalnih manjina predstavljaju temelj na kome je potrebno izgraditi projektne predloge prihvatljive Evropskoj uniji. Taj posao je u rukama Razvojnih agencija iz Novog Sada i Vukovara.

- Predlozi se tiču načina za rešavanje problema nacionalnih manjina u ovom pograničnom području, ali podstiču i dalji razvoj njihovih aktivnosti. Mi ćemo kroz ovaj EU projekat probati finansirati što više njihovih aktivnosti, kako bi što manje njih bilo opterećeno lokalnim i županijskim budžetima. Što se tiče današnjih predloga veliki deo njih je prihvatljiv odnosno zadovoljava uslove EU fondova, posebno oni koji se odnose na kulturnu baštinu i tradiciju manjina te razvoj turizma. Razvojna agencija iz Novog Sada i mi smo ti koji će sve ove ideje, koje smo prikupili, grupisati u radne pakete i predložiti zajednički projektni predlog – rekao je predstavnik Razvojne agencije Vukovarsko-sremske županije Goran Koprivnjak.

Sledeći sastanak predstavnika nacionalnih manjina iz Hrvatske i Srbije planiran je za 15. maj u Iloku gde bi trebalo izneti konkretni projektni predlog „Dunav nas spaja“ čiji je cilj jačanje socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja u prekograničnom području. Projektom će se podržavati zapošljavanje i socijalna uključenost, razvoj preduzetništva, negovanje kulturne i prirodne baštine te turizam. Uključuje i edukativne programe u području osiguranja kvaliteta i standardizacije kulturnog i prirodnog nasleđa te turizma.