Nastavlja se saradnja između AP Vojvodine i Srba iz Vukovarsko-sremske županije

Predstavnici srpske zajednice iz Vukovarsko-sremske županije posetili su 31. oktobra Vladu Autonomne pokrajine Vojvodine gde su sa domaćinima pričali o pomoći srpskom stanovništvu sa istoka Hrvatske.

AP Vojvodina Vukovarsko-sremska županija
Foto: vojvodina.gov.rs

Na poziv predstavnika Vlade AP Vojvodine, predstavnici srpske zajednice sa područja Vukovarsko-sremske županije u utorak su posetili Pokrajinsku vladu i održali radni sastanak sa predstavnicima pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu kao i pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i saradnju sa verskim zajednicama.

Goste iz Vukovarsko-sremske županije dočekali su pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Vlade AP Vojvodine Aleksandar Sofić, direktor Pokrajinskog fonda za pružanje pomoći izbeglim, prognanim licima i saradnju sa Srbima u regionu Aleksandar Đedovac, direktor Fonda „Evropski poslovi“ Ognjen Dopuđ i pomoćnica pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i saradnju sa verskim zajednicama Jelena Dobrović Bojanović.

Teme razgovora odnosile su se na mogućnosti pomoći ovih sekretarijata srpskom stanovništvu koje živi na području Vukovarsko-sremske županije, kako u opštinama sa srpskom većinom tako i u onim gradovima i opštinama gde pripadnici srpske zajednice ne čine većinu, ali žive u značajnijem broju i organizovani su preko manjinskih veća ili nekih udruženja.

– Cilj sastanka je informisanje o projektnim predlozima koji se mogu sufinansirati radi podizanja kvaliteta života u tim sredinama, kao i o konkretnoj pomoći putem povezivanja lokalnih samouprava u Vojvodini i Hrvatskoj. Kako je ovom prilikom naveo sekretar Sofić, potrebno je intenziviranje saradnje kroz studijske razmene i posete predškolske i školske dece Srbiji i institucijama i kulturno-istorijskim spomenicima u Beogradu i Novom Sadu, kao i organizovanje edukativnih ekskurzija i kampova – stoji na sajtu Vlade AP Vojvodine.

Ap Vojvodina VSŽ
Foto: vojvodina.gov.rs

Dosadašnja saradnja je ocenjena kao izuzetno dobra, pri čemu su i gosti i domaćini ukazali na značajan angažman u intenziviranju ove saradnje u protekle dve godine preko donedavnog Generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru Aleksandra Nakića, koji je inicirao i ovaj sastanak te bio prisutan na njemu.

Predstavnici opština sa srpskom većinom predstavili su najvažnije infrastrukturne projekte koje realizuju te planove za budući period. Izrazili su potrebe svojih lokalnih samouprava i kapitalne projekte, najviše u oblasti obrazovanja – kao što je izgradnja predškolskih ustanova i proširivanje kapaciteta postojećih, izgradnja školskih sportskih hala i organizovanje sportskih događaja. Pokrajinski sekretar Aleksandar Sofić rekao je da će nastojati određenim sredstvima pomoći u realizaciji ovih projekata koji su finansijski poprilično zahtevni.

Dogovoreno je da se jednodnevne ili višednevne ekskurzije dece koja se obrazuju na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu intenziviraju i prošire kao i dolazak dece sa istoka Republike Hrvatske na razne kampove koji se organizuju u Republici Srbiji.

Pre posete Pokrajinskoj vladi, delegacija srpske zajednice sa područja Vukovarsko-sremske županije posetila je Fudbalski klub „Vojvodina“ gde su u razgovoru sa vodećim ljudima kluba dogovorili nastavak otvorenih sportskih treninga ovog kluba u mestima Vukovarsko-sremske županije kao i turnira u kojima će učešće uzeti igrači ovog uspešnog kluba.

Srpsku zajednicu iz Vukovarsko – sremske županije predstavljali su zamenik župana Srđan Jeremić, načelnik opštine Negoslavci Dušan Jeckov, načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović, načelnik opštine Markušica Tihomir Kolarević i načelnik opštine Trpinja Miroslav Palić.