Nepoznati vlasnici čak 7.520 grobova u Vukovaru

Na sedam grobalja na području grada Vukovara mnogo je grobnih mesta kojima se ne zna vlasnik.

Slavko Bubalo 15.03.2019.
Vukovarsko groblje pravoslavno

Tokom rata devedesetih i nakon mirne reintegracije mnogo stanovnika Vukovara raznih nacionalnosti napustilo je ovo područje. Među njima je najviše Srba koji su otišli u Srbiju i u rasejanje širom sveta. Za sobom nisu ostavili samo kuće i imanja nego i grobove svojih bližnjih. O sedam vukovarskih grobalja na kojima ima 15.750 grobnih mesta brine gradska firma „Komunalac“, a od tog broja čak 7.520 grobnih mesta pripada nepoznatim vlasnicima. Za ta grobna mesta niko ne plaća ni grobnu nadoknadu, a „Komunalac“ održava sve grobove pa tako i grobove za koje tu nadoknadu niko ne plaća.

Najveći broj grobova o kojima niko ne brine nalazi se na starom vukovarskom pravoslavnom groblju, odnosno 70,14 odsto, zatim na starom katoličkom groblju u Vukovaru 65,94 odsto, katoličkom groblju u Sotinu 56,82 odsto, pravoslavnom groblju u Sotinu 47,87 odsto, na groblju u Lipovači je 32,89 odsto grobnih mesta nepoznatih vlasnika, a na vukovarskom novom groblju Dubrava 22,23 odsto.

- Zakon predviđa da se grobno mesto izuzima i dodeljuje drugom vlasniku ako se zadnjih deset godina ne plaća grobna nadoknada i ako je od ukopa prošlo 30 godina. Nama nije interes da mi tako nešto uradimo jer znamo kakva je ukupna situacija i zbog čega je to u glavnom tako. Bio je rat, dosta ljudi je raseljeno i ne živi više ovde. Istini za volju mi smo to oglašavali i dosta ljudi se i javilo, dok se jedan broj na te pozive oglušio. Ima i dosta onih koji verovatno nisu saznali za naš poziv, možda su preko u Srbiji, ili negde u Kanadi i drugde. Mi za sve to imamo razumevanja, a ima i dosta vremena da se svi koji su sa pokojnicima u krvnom srodstvu jave u upravu groblja koja se nalazi na Novom groblju u Vukovaru i da taj problem rešimo – objašnjava voditelj poslova firme „Komunalac“ na Novom groblju u Vukovaru Josip Pešić.

On ističe da će „Komunalac“ vlasnicima grobnih mesta maksimalno izaći u susret i da će se voditi računa da niko ne bude oštećen.

- Zakon je odredio kolika je grobna nadoknada, ali mi ćemo gledati da na to ne uzimamo nikakve kamate i da to za korisnike bude rešeno što bezbolnije i na obostrano zadovoljstvo. U narednom periodu uradićemo reviziju groblja i svih grobnih mesta koja su napuštena i kojima se ne znaju vlasnici. Takva mesta ustupaćemo novim korisnicima, a prioritet će imati oni koji su u krvnom srodstvu sa pokojnicima koji se u njima nalaze, odnosno rodbini. Tek ako nema zainteresovane rodbine grobno mesto može biti ustupljeno drugima – kaže Josip Pešić.

Posmrtni ostaci iz grobova nepoznatih vlasnika premeštaju se u zajedničku kosturnicu

Posmrti ostaci pokojnika čije grobno mesto više niko ne posećuje, ne plaća grobnu nadoknadu i ne pronađu se njegovi vlasnici prema zakonu moraju biti ekshumirani i premeštaju se u zajedničku kosturnicu i to bez ikakvog obeležja. Sve se evidentira u grobnom zapisniku (očevidniku) uz napomenu da su njihovi posmrtni ostaci u toj zajedničkoj grobnici.

- Svi rokovi su već odavno prošli, ali ja opet ponavljam da smo u celom tom poslu maksimalno osetljivi. Zakon nas obavezuje da nakon što sve bude objavljeno u medijima, putem naše internet stranice i na našoj oglasnoj tabli moramo čekati još 90 dana. Moram da kažem da kada se određeno grobno mesto nekom dodeli, da se ono ne daje za godinu, dve, pet, ili sto, nego za milion godina. To znači da se na tom mestu mogu sahranjivati i naša pokolenja, deca, unučad naravno, uz dužno poštovanje pokojnika koji su već u njoj. Njihovi ostaci se premeštaju u jedan manji sanduk i ostaju u grobnici, a to se opet smatra grobnicom za više osoba. Ako je grobno mesto zemlja, nakon zadnje sahrane treba da prođe 15 godina, a ako je u pitanju grobnica onda nakon 30 godina – pojašnjava voditelj groblja.

Vukovarsko groblje pravoslavno

Zbog velikog broja grobnih mesta nepoznatih vlasnika „Komunalac“ ima velike gubitke, a samo na groblju „Dubrava“ firma ima velika ulaganja. To se odnosi na gradnju pristupne ceste u dužini od 150 metara, asfaltiranje glavnih pristupnih puteva i staza unutar groblja, sanaciju javne rasvete, hortikulturno uređenje i uređenje dva hektara zelene površine. Sagrađeno je 16 novih parkirnih mesta, plus dva za invalide, a sanirano je i 20 postojećih parkirnih mesta te postavljen videonadzor na svim ulazima u groblje.

- Treba ulagati i u druga groblja. Na primer, na starom pravoslavnom groblju je prava katastrofa. Tamo je radio ko je šta hteo, kopao, nabacao viška zemlje, nema ni uređenih staza, a slična je situacija i na starom katoličkom groblju. Ima otvorenih, praznih grobnica u koje neko može da upadne i povredi se – kaže Josip Pešić.

U pripremi internet aplikacija „Tražilica pokojnika“

U vukovarskom „Komunalcu“ u pripremi je internet aplikacija koja korisnicima treba da pomogne da lakše sami pronađu određeno grobno mesto. U nju je potrebno uneti ime groblja te ime i prezime pokojnika i na mapi se pojavi prikaz gde se nalazi grobnica i kako do nje najlakše doći.

- Radimo na tome, ali još uvek nismo obradili i uneli sve podatke. Kada posao bude završen o tome ćemo na vreme obavestiti naše korisnike.

„Komunalac“ još uvek nije krenuo u sistematsko obaveštavanje javnosti pa još uvek ima vremena da se građani prijave. Tek nakon toga krenuće se sa postupcima izuzimanja grobnih mesta pri čemu će se, ističu u „Komunalcu“ maksimalno voditi računa i o socijalnom momentu.

I mi putem našeg portala, pozivamo vlasnike grobnih mesta da se odazovu pozivima iz „Komunalca“ i pomognu u rešavanju ovog sve većeg problema jer sve ide na štetu onih vlasnika koji nadoknadu za održavanje groblja redovno plaćaju.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.