„Nezabeležen slučaj zabrane ćirilice na grobljima“

U Zagrebu je danas održana konferencija za novinare povodom naloga Uprave groblja u Opštini Vrsi kraj Zadra da se sa spomenika podignutog na lokalnom groblju u Poljicama ukloni ime pokojnika i ožalošćene porodice ispisano ćiriličnim pismom.

Slavko Bubalo 11.10.2023.

Radi se o porodičnoj grobnici i nadgrobnom spomeniku na kome su ćirilicom ispisana samo imena pokojnika, ali je upravi Komunalnog društva Vrsi infrastruktura, u čijem je vlasništvu groblje, sporno što su ona ispisana ćirilicom. Otišlo se toliko daleko da je direktor tog preduzeća Zdenko Kojić porodici pokojnika poslao dopis u kojem je zatražio uklanjanje ćirilice sa nadgrobnog spomenika u roku od 15 dana „kako bi izbegli daljnje pravno postupanje”.

U dopisu Kojić pominje čak i Ustav Republike Hrvatske i Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i na kraju Zakon o grobljima. Porodici je u dopisu više puta stavio do znanja da su u Hrvatskoj u službenoj upotrebi hrvatski jezik i latinično pismo, te da Srbi u opštini Vrsi ne čine trećinu stanovništva i da zbog toga nemaju pravo na službenu upotrebu svog jezika i pisma, pa tako ni na ćirilicu na nadgrobnoj ploči, jer „uprava groblja u skladu sa navedenim zakonima dozvoljava isključivo upotrebu latiničnog pisma”.

Nakon niz napisa u pisanim i reakcija u elektronskim medijima u zemlji i regionu reagovalo je i Srpsko narodno veće koje je danas sazvalo konferenciju za novinare na kojoj su se okupljenim novinarima obratili saborski zastupnici SDSS-a Milorad Pupovac, Boris Milošević i Dragana Jeckov.

- Sve je posledica jednog nakaradnog ponašanja i izvrtanja vrlo jasnih pravnih normi, a sve sa ciljem diskriminacije jedne nacionalne manjine, u ovom slučaju srpske. I zato smo mi danas ovde kako bismo ukazali na štetnost i na opasnost koju ovakvi postupci mogu da izazovu. Tu postoji niz nejasnoća i niz pitanja na koja bi trebalo da odgovore odgovorni u opštini Vrsi. Pitamo se na koji bi se način reagovalo da je u pitanju nadgrobni spomenik recimo pripadnika bugarske ili makedonske nacionalne manjine koji bi isto tako bili ispisani ćirilicom ili recimo na spomenik koji bi bio ispisan na hebrejskom pismu. Naš ustav je vrlo precizan i svom članu 15. stav 4. kaže da se pripadnicima nacionalnih manjina izričito jamči slobodno služenje svojim jezikom i pismom. Time Ustav jamči individualno pravo na slobodu služenja svojim jezikom i pismom koje nema ni privremeni ni tranzicioni karakter. Naravno da je ovde u pitanju jedno pojedinačno pravo i dozvolite mi da napravim samo jednu paralelu, to vam je situacija slična onome kada je moje privatno pravo da koristim ličnu kartu na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, odnosno na hrvatskom jeziku i na latiničnom pismu. To pravo ja mogu i ne moram da koristim, ali mi to svakako niko ne bi smeo zabranjivati niti bih ja trebala da imam štetne posledice zbog toga što želim da ga koristim. Tako da ovaj slučaj za koji se nadam da će biti izolovan biti pozitivno završen i u svakom slučaju smatramo ga žalosnim, sramotnim i opasnim – rekla je u svom izlaganju saborska zastupnica Dragana Jeckov.

Njen kolega Boris Milošević istakao je da su groblja mesta na kojima se ćirilica i latinica koriste ravnopravno i takvih primera ima širom Republike Hrvatske.

- Nikada i nigde do sada niko nije osporavao ćirilično pismo na nadgrobnim spomenicima. Ova pogrešna namera lokalnog komunalnog preduzeća nema nikakvog, i to naglašavam, nikakvog uporišta u zakonu. Sva pozivanja na zakon su pogrešna, a nema uporište ni u narodnom običaju. Nadam se da će se opština i lokalno preduzeće dozvati razumu i odustati od namere da naruše mir pokojnika i suživot građana opštine Vrsi – zaključio je Milošević.

Foto: Novosti/Nenad Jovanović

Foto: Novosti/Nenad Jovanović

Predsednik SDSS-a Milorad Pupovac istakao je da je ovo usamljeni slučaj kakav u Republici Hrvatskoj do sada nije zabeležen, da neko sa službene strane osporava pravo porodici pokojnika da ga sahrani u skladu sa onim što je Ustavom ove zemlje zagarantovano, a to je sloboda upotrebe svog jezika i pisma kao i veroispovesti.

- Ovaj pokojnik je sahranjen po pravoslavnom obredu Srpske pravoslavne crkve u kojoj je ćirilično pismo službeno. SPC sa Republikom Hrvatskom ima ugovor koji joj garantuje slobodu delovanja što uključuje i slobodu obreda i na jeziku kojim se obavlja i na pismu kojim se piše. Rečeni a neimenovani direktor komunalnog preduzeća, inače meni po nizu stvari dragih Vrsi, je očigledno bio rukovođen namerom u kojoj je očigledan manjak znanja i poznavanja zakonskih propisa u RH, a prisutan višak pogrešnih uverenja i loših osećaja i namera. Takvi loši osećaji i namere obeležile su jedno razdoblje našeg političkog života, reč je o periodu od 2014. pa do 2018. ili 2020. godine iz koga smo se jedva izvukli i u koji nas ovaj pojedinačni slučaj želi vratiti – istakao je tokom svog obraćanja Milorad Pupovac rekavši da je pomenuti direktor komunalnog preduzeća krenuo zakonskom stranputicom koja ga vodi u smeru kršenja drugih zakona, odnosno Ustava i zakona na koje se poziva, a istovremeno i na potencijalnu stranputicu kršenja mira pokojnika što je zakonom kažnjivo, a odnosi se na slobodu veroispovesti i zabranu govora mržnje.

Pupovac je na kraju kroz pitanje prokomentarisao postupak pomenutog direktora.

- Koji je Bog bio pomenutom Kojiću da u izjavi za medije bude toliko slobodan da kaže da ćirilica predstavlja neprijateljsko pismo, da oni koji žele sahranjivati pod tim pismom svoje pokojnike idu u božju mater. Pitanje je koliko je osoba takvih sposobnosti u stanju obavljati dužnost koja je službena i na kojoj se donose službene odluke, dopisi i zaključci – rekao je Pupovac.