Nova lica na mestima predsednika odbora ZVO-a

Na skupštini održanoj krajem prošle godine Zajedničko veće opština dobilo je nove predsednike odbora za privredu, odnosno za ljudska prava.

Nikolina Gotovac Odbor za privredu Zajedničko veće opština
Predsednica Odbora za privredu ZVO-a Nikolina Gotovac

Na upražnjena mesta predsednika dva odbora u Zajedničkom veću opština stigle su dve nove osobe. Delegati skupštine ove institucije koja je održana 24. decembra prošle godine odlučili su da će mandat predsednika Odbora za ljudska prava obavljati Miloš Ratković iz Svinjarevaca, a za predsednicu Odbora za privredu izabrana je Nikolina Gotovac iz Uglješa. Novi predsednici izneli su ukratko svoje planove za naredni period.

– Primarni cilj Odbora za privredu biće povezivanje privrednika sa područja Osječko-baranjske i Vukovarsko-sremske županije sa Srbijom. Na taj način želimo da podignemo BDP našeg stanovništva. Trenutno radimo na izradi baze podataka svih privrednika koji deluju na području rada Zajedničkog veća opština. Baza će služiti kao podloga za izradu raznih izveštaja i kao podloga pomoću koje ćemo javljati našim privrednicima kada izađu konkursi Evropske unije i Ministarstva privrede Republike Hrvatske kako bismo im pružili potrebnu pomoć u vidu savetovanja, pripreme i evaluacije projekata – pojašnjava dugoročne planove nova predsednica Odbora za privredu Nikolina Gotovac.

Što se tiče baze podataka privrednika sa područja koje pokriva Zajedničko veće opština, poslednji put je ažurirana 2018. godine tako da je ovo prilika da se dodaju novi podaci.

– U periodu od prethodnog ažuriranja desile su se određene promene pa ćemo bazu još proširiti na način da ćemo razvrstavati mikropreduzetnike i makropreduzetnike kako bi nam to pomoglo kada budu raspisani konkursi. Nakon toga kontaktiraćemo sve privrednike koji iskažu volju za saradnju, a takođe napravićemo i interne izveštaje da se vidi koliko je privrednika u određenim privrednim granama aktivno – navodi nova predsednica odbora.

Osim dugoročnih, Odbor za privredu ZVO-a ima i kratkoročne planove na kojima već rade.

– U nedelju idemo na Sajam zavičaja u Novi Sad gde ćemo voditi predstavnice iz naših udruženja žena. One će predstaviti svoje radove kojima promovišu očuvanje kulturne baštine Srba u Hrvatskoj. Takođe, planiramo učestvovanje i na ostalim sajmovima u okruženju gde bismo poveli članove udruženja i privrednike koji iskažu volju – priča Nikolina Gotovac o narednom periodu.

Zalaganje za bolji položaj srpske zajednice

Novu godinu s novim predsednikom započeo je i Odbor za ljudska prava. Miloš Ratković nastavlja tamo gde su stali njegovi prethodnici, a kao primarni cilj navodi što bolju povezanost sa pripadnicima srpske zajednice na području ZVO-a.

– Želimo da ljudi znaju za naš rad, da znaju da smo zainteresovani da pomognemo i da nam se uvek mogu obratiti sa svojim problemima. Ono što bih posebno naglasio je da ćemo se zalagati za što bolji položaj srpske zajednice u društvu, odnosno za ravnopravnost sa ostalima. Takođe, zalagaćemo se i da se ostvare sva prava koja su propisana zakonskim aktima jer se neka od njih slabo provode, a neka nikako. Osim toga, borićemo se i za očuvanje prava koja smo već ostvarili – iznosi Ratković ciljeve svoga odbora.

Miloš Ratković Odbor za ljudska prava Zajedničko veće opština

Kao zakonsko pravo koje se ne provodi, novi predsednik Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština, ističe pravo na dvojezičnost u gradu Vukovaru.

– Cilj nam je da se ovo pravo provede u svim mestima gde naše stanovništvo prelazi jednu trećinu. Znamo da je prema popisu stanovništva iz 2011. godine Vukovar ispunjavao taj uslov, ali pravo nije ostvareno. Videćemo šta će doneti novi popis što se tiče nacionalnog sastava. To pravo se ni danas ne provodi u praksi i trebalo bi da se promeni zato što se na ovaj način krši zakon. Smatram da nije dobro da se ta odluka donosi na nivou Grada, jer je Grad direktno zainteresovana strana, nego da bi trebalo da se odluka provodi na većem nivou, odnosno državnom – navodi Miloš Ratković.

Osim borbe za ljudska prava, Ratković će, kao i njegovi prethodnici, pružati besplatnu pravnu pomoć ljudima koji dolaze sa različitim problemima.

– Ovde dolaze ljudi koji imaju velike probleme u ostvarivanju svojih prava. Često nemaju kome drugom da se obrate, nego nama i mi želimo da im izađemo u susret, da im pružimo adekvatnu pravnu pomoć koja bi dovela do najpovoljnijeg rešenja njihovog problema – priča naš sagovornik o pružanju besplatne pravne pomoći.

I Nikolina Gotovac i Miloš Ratković naglašavaju da stoje na raspolaganju svim zainteresovanim strankama koje budu tražile pomoć.