Nova znanja za korisnike finansiranja Kancelarije za ljudska prava

U organizaciji Zajedničkog veća opština Vukovar 9. februara održano je savetovanje Kancelarije za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.

Kancelarija za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH Zajedničko veće opština

U saradnji sa Kancelarijom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, Zajedničko veće opština organizovalo je savetovanje pod nazivom „Unapređenje procesa finansiranja i ugovaranja programa i projekata u skladu sa Operativnim programima nacionalnih manjina za period 2021-2024.“ godine. Savetovanje je vodio direktor pomenute Kancelarije Alen Tahiri, zajedno sa svojim saradnicima Klaudijom Kregar Orešković, Marinom Rašan i Irenom Vrdoljak.

– Kancelarija za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH ima kontinuiranu saradnju sa kolegama iz Zajedničkog veća opština u okviru provedbe operativnih programa nacionalnih manjina, ali i pre tog perioda, još od daleke uspostave Erdutskog sporazuma preko nekadašnje Kancelarije za nacionalne manjine kada je finansiran rad ZVO-a. Ovde smo se okupili kako bi savetovali naše koleginice i kolege vezano uz aktivnosti koje možemo da provodimo kroz operativne programe nacionalnih manjina, a koje su u delokrugu Kancelarije za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. To su pre svega programi usmereni na očuvanje kulturnog identiteta, jezika, pisma i vere – rekao je direktor pomenute Kancelarije Alen Tahiri koji je ovom prilikom istakao i promene koje su nastupile.

– Promene su svakako u napretku položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, ukoliko govorimo o ugovaranju potencijalnih programa i projekata. To je živa materija koja svake godine zahteva određeni napredak, budući da su i sami programi i projekti sve širi i trebaju biti dobro obrazloženi. Tako mi pri ugovaranju tražimo malo širi opis, šta se radi, kako se radi i slično – dodao je Tahiri.

Kancelarija za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH Zajedničko veće opština

Takođe, na savetovanju su predstavljeni i ključni zakonodavni okviri, odnosno koje su sve aktivnosti i troškovi prihvatljivi od strane Kancelarije, čija je uloga da osim dodele, vrši i kontrolu zatraženih finansijskih sredstava. Savetovanje je stoga imalo za cilj da informiše prisutne predstavnike udruženja, institucija, načelnike i njihove zamenike kako bi se sprečilo eventualno vraćanje utrošenih sredstava i upozna ih sa njihovim pravima i obavezama.

– Izuzetno je važno da su naši partneri, kojih ima oko 170, a to su sve organizacije sa kojima ZVO sarađuje i partnerski provodi programe u zajedničkoj suorganizaciji, da su bili ovde i da su čuli kakve su obaveze svih nas prema Kancelariji za ljudska prava i na koji način se, ne samo troše sredstva, nego i pravdaju i da je zaista važno odgovorno ponašanje prema javnom novcu koji dobijamo. Sa pomenutom Kancelarijom imamo jako dobru saradnju, takođe i sa ljudima koji su tamo zaposleni imamo partnerski odnos. Trudimo se da svoj posao odradimo maksimalno dobro, čak i da unapredimo ono što je naša obaveza i što se od nas očekuje. Ali pre svega, važno je da su svi programi koje provodimo u interesu pripadnika naše zajednice, u cilju očuvanja kulturnog, verskog, jezičkog i nacionalnog identiteta i da svi zajednički timski radimo na jačanju naše zajednice kako bi naši građani imali bolji i kvalitetniji program i sadržaj – kaže predsednik ZVO-a Dejan Drakulić.

Ispred Zajedničkog veća opština naveli su kako i u ovoj godini planiraju nastaviti sa svojim dosadašnjim aktivnostima, uz malu promenu, budući da od ove godine više nisu u mogućnosti finansirati određene programe.

– To su sportski klubovi, lovačka društva i fišijade. Važno je pronaći način i istaći da je to neophodno finansirati iz nekakvih drugih izvora, da li turističkih zajednica ili nekog drugog ministarstva, tako da ćemo se truditi da sve programe koje smo do sada provodili na određeni način koji je prihvatljiv Kancelariji provedemo i dalje. Nastojaćemo da, uz specifičnost finansiranja koji su vezani za ovu godinu, promenu načina i organizaciju prijave, da se ne dovede u pitanje realizacija svih tih naših programa i projekata – zaključuje Drakulić.