Novih 338 hiljada evra za kapitalne donacije

Danas su u Zajedničkom veću opština Vukovar potpisani ugovori o dodeli sredstava za kapitalne donacije.

Maja Milanović 28.12.2023.
Kapitalne donacije ZVO Dejan Drakulić opština Borovo Zoran Baćanović

U rebalansu budžeta iz 2023. godine Zajedničko veće opština dobilo je 120 hiljada evra za tekuće donacije, koje su usmerene u programsku aktivnost i dodatno za stipendije namenjene onim studentima koji nisu ispunili uslove za dodelu jednokratne novčane pomoći, a konkurs će biti raspisan u januaru. Takođe, u pomenutom rebalansu 338 hiljada evra namenjeno je i za kapitalne donacije.

- 338 hiljada evra namenjeno je opštinama koje su u sastavu Zajedničkog veća opština Vukovar i manjinskim većima. Pojedinačni iznosi su se kretali od 15 hiljada evra do 46 hiljada evra. Od manjinskih veća to su Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije, Grada Vukovara i Opštine Darda, a ostale opštine su dobile novac za projekte koji su ili u realizaciji ili su u pitanju novi projekti koje će započeti sa ovim kapitalnim donacijama – rekao je predsednik ZVO-a Dejan Drakulić.

Među današnjim potpisnicima bio je i načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović, koji je naveo kako će dobijenim sredstvima nastaviti radove na već započetom projektu.

- Današnjim ugovorom Opština Borovo dobila je iznos od 41.600 evra, a on podrazumeva nastavak izgradnje zgrade fudbalskog stadiona Sloga Borovo. Ovo je nastavak tog projekta, budući da je i prvi poziv kapitalnih donacija Zajedničkog veća opština takođe bio usmeren na izgradnju ove zgrade. Mislim da je ovo jedna dobra stvar i da ćemo sa ovim finansijskim iznosom doprineti dalje nastavku izgradnje ovog projekta za kojeg znamo da je od kapitalnog značaja za Opštinu Borovo budući da je ukupna njegova vrednost 945 hiljada evra. Kapitalne donacije ZVO-a su dobra stvar za opštine sa područja delovanja pomenute institucije i za manjinska veća i sa novcem koji je ozbiljnog karaktera može se napraviti zaista dobrih stvari i možemo biti srećni što imamo priliku koristiti ove izvore finansiranja – pojasnio je Baćanović.

Kapitalne donacije ZVO

Takođe, do sada je ovaj vid finansiranja koristila i Opština Erdut i njeni predstavnici veoma su zadovoljni rezultatima.

- Naša opština ovom prilikom dobila je 41.600 evra i sa ti iznosom ćemo nastaviti radove koji su u završnoj fazi na Domu kulture u Bijelom Brdu, a radovi podrazumevaju njegovo  uređenje i opremanje. I do sada smo koristili ove izvore finansiranja kojima smo uglavnom radili na uređenju domova kulture u Dalju i Bijelom Brdu, mestima gde ima najviše pripadnika naše zajednice. Na taj način smo ih uredili i opremili sa tehnikom da ti domovi stvarno budu na korist naših građana. Definitivno, još jednom pohvaljujem sve ove kapitalne projekte Zajedničkog veća opština koji nam pomažu da opštine ne moraju to izdvajati kroz svoja redovna sredstva, nego određene projekte rešimo kroz ove donacije i u poslednjih nekoliko godina to su stvarno značajni iznosi – izjavio je načelnik Opštine Erdut Jugoslav Vesić.

Ispred Zajedničkog veća opština navode kako i u sledećoj godini na isti način planiraju podržati rad i ulaganje u opštine i manjinska veća na području svog delovanja.

- Prema informacijama koje imamo i to smo naravno uvrstili u finansijski plan za narednu godinu trebalo bi biti odobreno oko milion i 800 hiljada evra za kapitalne donacije. To još nije definitivno određeno dok ne dobijemo poziv i konkretne informacije od Kancelarije za ljudska prava, ali to je otprilike iznos koji bi trebao biti namenjen za kapitalne donacije. Taj deo opet planiramo usmeriti u opštine i manjinska veća, ali i jedan deo za unapređenje rada Zajedničkog veća opština, opremanje našeg studija i uređenje samog radnog prostora. Generalno smisao kapitalnih donacija je jačanje same infrastrukture, udruženja i opština, kao i manjinskih veća, ali i Zajedničkog veća opština kako bi u nekim narednim periodima, s obzirom da je finansiranje ZVO-a nestabilno i kampanjski, ojačali infrastrukturu naše zajednice, imali obezbeđen prostor za rad i adekvatne uslove za provođenje programa i aktivnosti – dodao je Drakulić.