Novo nacionalističko ludilo u režiji Ivana Penave

Većnici HDZ-a u vukovarskom gradskom Veću održali su devetog novembra konferenciju za medije na kojoj su se bavili pravima Srba u ovom gradu.

HDZ vukvoar
Foto: Radio Dunav

HDZ-ovi većnici Ivana Radoš, Kristina Ozdanovac, David Vlajčić i Tomislav Šota koji je ujedno i predsednik gradskog Veća održali su u prostorijama ove stranke prilično čudnu konferenciju za medije prilikom koje su sa papira čitali gotovo sva prava koja ima srpska zajednica u Vukovaru. Ovu su konferenciju nazvali „Istinom do boljeg suživota“, a prisutnim medijima odmah je na početku rečeno da neće moći da postavljaju pitanja.

Iz svega rečenog nije bilo jasno da li se većnici s dostignutim pravima srpske zajednice hvale ili zbog njih žale, a na svojoj su Fejsbuk stranici objavili i saopštenje nastalo nakon konferencije. I u onome što je rečeno i u onome što je napisano može se jasno iščitati rukopis gradonačelnika i stranačkog šefa pomenute četvorke Ivana Penave koji je sličnu terminologiju nebrojeno mnogo puta koristio, a posebno onda kada je srpske političke predstavnike, ali i druge pripadnike srpske zajednice optužio za sada već famoznu „puzajuću velikosrpsku agresiju“, a isto je potvrdio i na nedavnoj sednici gradskog veća kada je bacio ćirilični Statut grada na pod.

Umesto da se gradski većnici bave stvarnim problemima stanovnika Vukovara, otvaranju radnih mesta, cenama komunalija ili presporim infrastrukturnim radovima koji građanima otežavaju život, oni se stavljaju u službu jedne nacionalističke kampanje koju već duže vremena proizvodi šef njihovog gradskog ogranka. Cilj te kampanje još uvek nije sasvim poznat javnosti, ali je već sada jasno da je trenutna vladajuća garnitura nesposobna da reši bilo koji od nagomilanih problema. Naprotiv, sposobna je samo da stvori nove podele i trzavice u gradu koji je toliko opterećen svojom prošlosti.

Delove najnovijeg saopštenja vukovarskog HDZ-a prepunog nacionalističkih spinova prenećemo u originalu onako kako su i napisani sa svim gramatičkim nepravilnostima, a ispod svakog dela moći ćete da pročitate obrazloženje zašto se radi o mitovima i bespotrebnom zamajavanju javnosti.

Populizam naš svagdašnji

„S obzirom da se u zadnje vrijeme u medijima problematizira položaj i prava srpske nacionalne manjine u Vukovaru, smatramo da je važno i potrebno izvijestiti javnost o pravima koja ova nacionalna manjina ima, a ta su prava daleko veća od prava koja manjine imaju u drugim europskim državama, a daleko su iznad prava koja Hrvati imaju u Republici Srbiji.“

Ovako počinju HDZ-ovci svoje saopštenje, ali ne naglašavaju gde se to i kako problematizuje položaj srpske naciononalne manjine u bilo kom drugom kontekstu osim u kontekstu prava na upotrebu jezika i pisma u skladu sa zakonom. Da Srbi u Vukovaru imaju daleko veća prava od manjina u drugim evropskim državama ili od Hrvata u Srbiji nisu do kraja izneli ni jedan konkretan dokaz.

Prve na udaru škole

„Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama Republika Hrvatska osigurava posebna prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina koja oni uživaju pojedinačno ili zajedno a posebno u gradu Vukovaru. Pravo na odgoj i obrazovanje na vlastitom jeziku pripadnici srpske nacionalne manjine ostvaruju kroz izabrani model A, odnosno školovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine. To im daje za pravo da mogu provoditi nastavu i za manji broj učenika u odnosu od onog koji je propisan za školske ustanove koje provode odgoj, obrazovanje i nastavu na hrvatskom jeziku i pismu pa u gradu Vukovaru postoje razredni odjeli s 2 učenika. Sve ostale nacionalne manjine zastupljene u gradu Vukovaru (ukrajinska, mađarska, rusinska, albanska, makedonska) prihvatile su model C u kojemu njeguju vlastiti jezik i kulturu a redovnu nastavu polaze na hrvatskom jeziku i pismu.
Kada govorimo o ranom odgoju i obrazovanju važno je napomenuti da je Grad Vukovar osnivač dvije ustanove; DV Vukovar 1 koji odgoj provodi na hrvatskom jeziku te DV Vukovar 2 koji odgoj provodi na srpskom jeziku a u sklopu svog programa samo 10 sati tjedno uče hrvatski jezik. Pa nije li to ironično i žalosno??? Ne bi li bilo normalno da je to obrnuto.“

Srbi u Vukovaru školuju se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i po modelima koje je propisala država. Gradski većnici bi trebalo da znaju da se ne radi ni o kakvom ekskluzivnom pravu, već o onome što su druge manjine poput češke, mađarske ili italijanske konzumirale puno pre nego što je Vukovar mirnom reintegracijom ušao u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske.

„Rastrošni srpski većnici“

„Javnost mora znati da predstavnici srpskih stranaka u Gradskome vijeću (četiri vijećnika i zamjenik gradonačelnika) traže prevođenje materijala za gradsko vijeće na srpski jezik i ćirilicu, za što se godišnje iz gradskog proračuna izdvoji 100.000 kn. Oni, dakle, iako znaju hrvatski jezik i latinicu, bez grižnje savjesti potroše sredstva gradskoga proračuna dovoljna za kupovinu bilježnica za svu djecu u gradu Vukovaru. Ovome još treba dodati da je Grad Vukovar financirao nabavu udžbenika na srpskom jeziku i ćirilici.“

Dobijanje materijala za gradsko veće na ćiriličnom pismu je jedino pravo koje propisuje grad Vukovar, a vezano je za slobodnu javnu upotrebu ćiriličnog pisma. Većnici vladajuće većine pozivaju se na grižnju savesti srpskih većnika zbog 100.000 kuna, a same ih ne grize savest što u proračunu od 348 miliona kuna nisu uspeli da pronađu prostora za kupovinu sveski za svu decu u gradu Vukovaru.

Penavini trbuhozborci se zalažu za miran suživot?

„Važno je naglasiti da u sklopu terenske nastave koja je planirana kurikulumom odbijaju posjet Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar. Dakle, dok sva druga djeca osnovnoškolskog uzrasta iz Republike Hrvatske dolaze u Vukovar učiti o Domovinskom ratu, djeca iz Vukovara koja nastavu polaze na srpskom jeziku još nikada nisu sudjelovala u istom.
Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar 2 koji provodi odgoj na srpskom jeziku, zabranila je odlazak djece na humanitarni koncert gradišćanskih Hrvata u Zagrebu kojemu je cilj bio prikupiti sredstva za kupovinu igrala za oba vrtića. Djeca Dječjeg vrtića Vukovar 1, koji odgoj provodi na hrvatskom jeziku, odazvala su se pozivu i sudjelovala na koncertu. Naime, ravnateljica je javno objasnila da je razlog zabrane odlaska bio taj što su sva djeca zajedno trebala pjevati pjesmu „Ne dirajte mi ravnicu“.
Spajanju vrtića i škola u Vukovaru protivi se jedino srpska zajednica, odnosno predstavnici stranaka visoke politike ucjenjuju i zastrašuju pripadnike svoje manjine koji bi željeli ili upisuju djecu na nastavu na hrvatskom jeziku.
Sada samo jedno pitanje možemo postaviti, tko mladi naraštaj odvaja u ranim godinama od svojih vršnjaka, tko odbija bilo kakvo zajedničko djelovanje odnosno tko se protivi mirnom suživot u gradu Vukovaru?“

Nacionalistička histerija i kvarenje mirnog suživota u Vukovaru nisu krenuli iz vrtića i škola već upravo 2013. godine kada je trenutna vladajuća garnitura pokušavala da preuzme vlast u ovom gradu manipulišući sa osećajima populacije stradale u ratu. Na isti način se ponašaju i sada kada su u vlasti proizvodeći neprijatelje u obliku lokalnih Srba.

Sprema li Penava smanjenje sredstava za srpske organizacije?

„Za održavanje kulturne autonomije srpske nacionalne manjine u proračunu su osigurana značajna sredstva:
Primjerice za KUD Sloga Grad Vukovar na godišnjoj razini izdvaja 114.000 kn.
Za obnovu Srpskog doma osigurano je više od milijun kuna.
Za srpsko nacionalno vijeće osigurano je 90.000 kn. Usporedimo li taj iznos s iznosima koje primaju ostala vijeća nacionalnih manjina vidljivo je da Vijeće srpske nacionalne manjina dobije koliko i sva ostala vijeća zajedno. Klub vijećnika HDZ-a će se u budućnosti zalagati za izjednačavanje iznosa koji se iz proračuna izdvaja za sva četiri vijeća nacionalnih manjina, jer niti jedna manjina u ovom gradu nije više ili manje važna.
Srpska zajednica u Vukovaru ima vlastitu radio postaju za čiji rad se također izdvajaju sredstva iz gradskog proračuna.

Za sportski klub Vuteks Sloga, na čijim se utakmicama okupljaju navijači kojima je teško ustati na hrvatsku himnu, u proteklih 5 godina iz proračuna je izdvojeno preko 2,5 mil. kuna.“

Iz svega rečenog zaključuje se da je HDZ-ovim većnicima žao što srpska zajednica od grada dobija sredstva na način na koji to dobijaju i organizacije većinskog naroda ili pripadnici nacionalnih manjina u drugim sredinama Republike Hrvatske. Ono što se da naslutiti je da se Veću srpske nacionalne manjine sprema rezanje budžeta koji je iznosio 90 hiljada kuna ili da će se drugim većima manjina povećati sredstva što bi bila srećnija varijanta. Ovde treba napomenuti da je prema popisu Srba u Vukovaru bilo 9.654, Mađara 347, Ukrajinaca 224, a Rusina 440. Zaboravlja se ovde da HDZ-ovci ne daju svoje novce, već novce iz zajedničkog proračuna. Srbi takođe uplaćuju sredstva u gradski budžet, sledom toga valjda i oni zaslužuju da im se deo tog novca vrati.

Hvale se s pravom koje nisu oni propisali

„Kada govorimo o pravima srpske nacionalne manjine koju ostvaruju u izvršnoj vlasti, podsjećamo da Vukovar uz dva zamjenika gradonačelnika izabrana na redovnoj listi, ima još jednog zamjenika ispred redova srpske nacionalne manjine (to je isti onaj gospodin koji Oluju naziva etničkim čišćenjem). U slučaju da primjerice iz nekog razloga dođe do rušenja gradonačelnika, mandat prestaje i njegovim zamjenicima izabranim na listi s njim, no na svojoj poziciji ostaje zamjenik iz redova srpske nacionalne manjine.“

Pravo na političke predstavnike pripadnika nacionalnih manjina u zavisnosti od udela manjinskog naroda u ukupnom broju stanovnika ostvaruje se bez ikakvih prepreka na nivou cele Hrvatske tako da ni ovo pravo nije nikakav ekskluzivitet Srba iz Vukovara, već samo još jedan u nizu spinova HDZ-ovih većnika.

Do kraja svog saopštenja većinici HDZ-a još su jednom taksativno nabrajali prava Srba, prozivali srpske predstavnike zbog neučestvovanja u protokolima za praznike od značaja za Vukovar i nabrajali primere nelojalnosti državi uz iznošenje brojnih generalizacija prema srpskom narodu koji živi na ovim prostorima.