Obavest o katastarskoj izmeri u opštinama Pakrac i Prekopakra

Obaveštavamo sve naše čitaoce koji su poreklom s područja grada Pakraca da je u toku katastarska izmera optina Pakrac i Prekopakra.

Katastarska izmera Pakrac

Veće srpske nacionalne manjine grada Pakraca u skladu s dobrom saradnjom sa Državnom geodetskom upravom, Područnim uredom za katastar Požega, Odeljenjem za katastar nekretnina Pakrac, obaveštava što veći broj vlasnika/nosilaca prava na katastarskim česticama, posebno onih koji su nekada živeli na području Pakraca da obrate pažnju i u dogovoru sa komšijama urede međe/granice zemljišta.

Za više informacija, građani se mogu obratiti na sledeću adresu:

Državna geodetska uprava
Područni ured za katastar Požega
Odjel za katastar nekretnina Pakrac
Trg bana J.Jelačića 18, 34550 Pakrac, Hrvatska
Tel: 034 440 427 / Fax: 034 411 011

Na kraju postupka katastarske izmere, za sve one koji nisu na bilo koji način mogli biti prisutni tokom procesa, biće organizovana javna prezentacija na kojoj će se moći ukazati na propuste ili zatražiti određene izmene.

Komentariši