Obeležena godišnjica Desanta na Dunavu

U Vukovaru je 9. decembra obeležena 74. godišnjica Desanta na Dunavu, bitke koja je u Drugom svetskom ratu odnela brojne žrtve.

Jadranka Jaćimović 11.12.2018.
Desant na Dunavu

U organizaciji Zajednice udruženja antifašističkih boraca i antifašista Vukovarsko-sremske županije i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista grada Vukovara, obeležena je godišnjica Desanta na Dunavu. Jake oružane borbe vođene su pre 74 godina za oslobođenje Vukovara od fašističkih okupatora. Prvi pokušaj, u noći između 7. i 8. decembra, bio je bezuspešan. Jedinice Pete vojvođanske brigade Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i jedinice Crvene armije pokušale su da izvrše deblokadu Vukovara, kako bi okončale operaciju proboja Sremskog fronta.

- U tom periodu vođene su veoma žestoke borbe na ovim prostorima, a trajale su dva dana i tri noći. Postavljen je mostobran dužine od tri kilometra. Inače, zbog nepristupačnog terena taj mostobran je bio plitke formacije od oko 300 metara. Nisu se mogle pridružiti jedinice koje su bile na istočnom delu Sremskog fronta, a bila je takva namera, tako da se mostobran nije mogao održati duže od 9. na 10. decembra 1944. godine i jedinice morale su se prebaciti na levu obalu Dunava. To je bio neuspešan pokušaj, ali i jedna od najžešćih bitaka koje su vođene na ovim prostorima u kojoj je poginulo, ranjeno ili nestalo oko 2.000 vojnika – kaže predsednik ZUABA-a VS županije Lazo Đokić.

Učesnici komemoracije prvo su se okupili u Borovu naselju gde su venece položili na spomenik oslobodiocima, zatim u Vukovaru na spomen-kosturnicu te su pušteni u Dunav kod vukovarske luke. Komemorativnom skupu prisustvovali su i predstavnici udruženja boraca Narodno oslobodilačkog rata  iz  Srbije, a među njima potpredsednik SUBNOR-a Autonomne pokrajine Vojvodine Rade Korica Bato.

- To je jedan veliki datum borbe našeg naroda, rodoljuba, očeva, partizana i partizanki koji su se borili protiv fašizma jer to je jedno veliko zlo koje je načinilo velika zlodela u celoj bivšoj Jugoslaviji. Na primer, u Sremskoj Mitrovici ustaše i Nemci su ubili 7.950 Sremaca na mitrovačkom spomen-groblju. Kad bi mi zaboravili takve datume, da ne dođemo da ih se setimo jednom u toku godine, onda bi i nas kao naroda nestalo – rekao je Rade Korica Bato.

Počast palim borcima odale su brojne delegacije među kojima i delegacije Ruske Federacije, Konzulata Republike Srbije u Vukovaru, Zajedničkog veća opština, Veća srpske nacionalne manjine, Samostalne demokratske srpske stranke, SUBNOR-a Distrikta Brčko, Sremske Mitrovice, Sombora, Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opština Trpinja i Borovo, Foruma žena SDP-a, Saveza antifašističkih veterana i antifašista iz Zagreba.