Obnavlja se dvorac u kome su Milošević i Tuđman delili Bosnu

Na nedavno održanoj konferenciji koja je održana u Tikvešu predstavljen je plan obnove dva objekata koji se nalaze u zaštićenom prirodnom kompleksu Parka prirode Kopački rit, a koji su uklopljeni u zaštićeni prirodni kompleks od iznimnog kulturnog i istorijskog značaja.

Dvorac Tikveš

Sredstva za obnovu u visini 52 miliona kuna, kako je istaknuto, osigurana su iz programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“. Od sredstava za obnovu 85 odsto su nepovratna sredstva iz fondova Evropske unije, a ostatak će se osigurati iz državnog budžeta i drugih izvora. Obnova dva, nekad reprezentativna objekta, izvodiće se u saradnji sa konzervatorskim odelenjem, a nakon što se obnovi u novom dvorcu izgrađenom od zidanog materijala, urediće se jedinstveno oblikovani postav koji će biti namenjen edukaciji vezanoj uz istoriju toga mesta u kome su se izmenjivali vladari, a svaki od njih ostavljao je svoj pečat kao prilog bogatoj istoriji ove građevine.

Stari dvorac udaljen je dvestotinak metara od novog, izgrađen je početkom 19.veka i u celosti je od drveta. Nakon što se obnovi u njemu će posetioci moći da se upoznaju s prirodnim karakteristikama Kopačkog rita kroz izloške životinja, ptica i riba. Tikveški dvorac ili, kako su ga zvale brojne generacije, Titov dvorac je kompleks građevina i uslužnih objekata s manjim, takozvanim lovačkim i glavnim dvorcem sagrađen tridesetih godina 20.veka za potrebe dinastije Karađorđevića u klasicističkom slogu sa secesijskim oznakama. Pročelje dvorca klasicistički je razigrano i obzidano fasadnom fugiranom opekom, dok su uglovi ožbukani imitacijom kamenih blokova. Dvorac se po etažama sastoji od podruma, prizemlja, prvog sprata i tavana. Sredinom 20.veka sagrađeno je još nekoliko zgrada i uslužnih objekata.

Posle Drugog svetskog rata u dvorac je dolazio tadašnji jugoslavenski predsednik Josip Broz Tito ugošćujući u njemu svetske državnike i vodivši ih u lov. I dok uspomene na ta vremena polako blede, ono što je još mnogima u svežem sećanju je sredina aprila 1991. godine kada su se u Tikvešu sastali Slobodan Milošević i Franjo Tuđman. Bio je to još jedan sastanak ovog dvojca u četiri oka, a o čemu su ti neprikosnoveni lideri Srbije i Hrvatske konkretno razgovarali i dan danas obavijeno je velom tajni. S obzirom na tadašnje aktuelne događaje, a posebno one koji su se dogodili kasnije, jedno je sigurno, a to je da su ti razgovori, uz teritorijalnu podelu, odneli i brojne ljudske živote, i promenile ljudske sudbine. Projekat „Prezentaciono edukativnog centra Tikveš“ trebao bi biti završen do 2021. godine, a uređenje i opremanje sadržaja unutar kompleksa dvoraca dugoročno će doprineti zaštiti prirodne i kulturne baštine, proširenju ponude izložbenih i edukativnih sadržaja te većoj posećenosti.