Odbor za kulturu ZVO-a čuva baštinu Srba od zaborava

U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru predstavljeno prvo izdanje knjiga nastalih u okviru dva projekta Odbora za kulturu ZVO-a vezanog za očuvanje nematerijalne kulturne baštine srba i prikupljanja istorijske građe o naseljima u kojima žive Srbi na prostoru Vukovarsko-sremske županije.

Slavko Bubalo 15.03.2018.
Srpski kulturni centar Vukovar Odbor za kulturur ZVO-a Nebojša Vidović

U okviru programa „SKC sredom“, a u organizaciji Srpskog kulturnog centra krajem februara održana je promocija prikupljene nematerijalne kuturne baštine Srba i knjige „Svedoci vremena istorijski pregled razvoja sela Vera”, koje su predstavili autori prof. Nebojša Vidović i Veljko Maksić.

– Ovo je samo prva faza koja bi trebala da dovede do registracije prikupljene građe kao nematerijalne kulturne baštine Srba u nadležnom ministarstvu Republike Hrvatske. Kada smo krenuli u ovaj projekat nismo ni slutili šta nas sve čeka i sa koliko ćemo se problema susretati, ali smo zadovoljni najpre zbog toga što smo pridobili zanimanje javnosti koja je u početku možda i sumnjičavo gledala na sve to. Pokazalo se da su i oni koji nisu učestvovali sada zainteresovani, a sa druge strane dobili smo jednog mladog saradnika, Veljka Maksića, koji je u priličnoj meri doprineo da ovaj posao dobro uradimo i koji će nam i dalje biti na raspolaganju — rekao je nakon održanog programa pokretač ovog projekta predsednik Odbora za kulturu i sport Zajedničkog veća opština prof. Nebojša Vidović i pozivao sve koji imaju volju i stručne pretpostavke vezane za istoriju i etnologiju da učestvuju i pomognu u nastavku njihovog rada.

U prvoj fazi projekta autori su se bavili prikupljanjem građe o nematerijalnoj kulturnoj baštini Srba u opštini Trpinja što su i objavili u publikaciji pod istoimenim nazivom. U njoj je opisano nekoliko običaja kao što su igra čileganja, nošenje vertepa, paljenje badnjaka, kraljice, ali je opisana i proslava kirbaja koja se inače ne doživljava kao nematerijalna kulturna baština pa ipak, u svakom selu je proslava drugačija.

Druga knjiga nastala je u okviru projekta „Svedoci vremena“ i govori o istorijskom pregledu razvoja Vere, sela u sastavu opštine Trpinja. Oba projekta su višegodišnji jer zahtevaju dugotrajan i sistematičan rad i jer se radi o više naselja na teritoriji Vukovarsko-sremske županije.

- Projekat prikupljanja nematerijalne kulturne baštine finansira Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje Autonomne pokrajine Vojvodina, a projekat „Svedoci vremena“ Ministarstvo kulture Republike Srbije. Zahvaljujem ovim institucijama što su podržali naš rad i dali nam mogućnost da ga na ovaj način predstavimo – rekao je Vidović.

Istoričaru Veljku Maksiću motivacije za istraživanje istorije mesta u istočnoj Slavoniji i zapadnom Sremu nikada nije nedostajalo. Zato nimalo nije oklevao kada mu je ponuđeno da se aktivno uključi u oba ova projekta.

– Narodni običaji su sastavni deo života, ali je to i nešto što smo skloni da zanemarimo i posmatramo bez nekog naročitog razmišljanja o tome da će oni jednog dana možda biti zaboravljeni i da mogu nestati. Prikupljanje građe o tome zahteva dosta truda, a nailazi se i na brojne poteškoće. Treba intervjuisati ljude, kopati po arhivima i uopšte, kada uđete u tu priču ulazite u nešto nepoznato. Da li ću otkriti nešto ili ne, da li sam sposoban da to primetim ili ne, da li mogu nešto da prevedem sa latinskog ili nemačkog ili ne mogu? Sve su to pitanja na koja ne znam odgovore dok se ne upustim u istraživanje. Dobro je znati šta nam se dešavalo u prošlosti jer neki događaji, ma koliko da su se desili daleko u prošlosti, i danas utiču na naš život – zaključuje Maksić koji se u prvoj fazi projekta bavio istorijom mesta u kom i živi, sela Vera.

Autori su na kraju programa zahvalili svima koji su im pomogli da realizuju ovaj prvi i najteži korak u realizaciji projekata, svima koji su im ustupili građu iz ličnih kolekcija, albuma i spomenara, svima koji su sa njima podelili svoja sećanja i saznanja o građi koja je bila predmet njihovog istraživanja i tom prilikom pozvali na dalju saradnju sve koji imaju dokumente, fotografije i saznanja o mestima u kojima vekovima žive Srbi kako bi se publikovali i sačuvali običaji i tradicija našeg naroda koji živi na ovom prostoru.

U sledećoj fazi u okviru projekta „Svedoci vremena“ biće obrađeno selo Klisa, a u okviru projekta vezanog za nematerijalnu kulturnu baštinu biće obrađena opština Borovo.