Opština Erdut prepoznala trend razvoja biciklističkog turizma

Početkom proleća, odnosno dolaskom lepog vremena, sigurno ste na cesti susreli ili automobilom pretekli bicikiste koji se kreću laganim tempom i uglavnom u grupama razgledavajući okolinu. Reč je o cikloturistima, strancima koji na ovaj način turistički obilaze mnoge zemlje i sve su brojniji.

Jadranka Jaćimović 09.05.2018.
Erdut Cikloturizam

Cikloturizam ili biciklistički turizam je poslednjih godina najbrže rastuća grana turizma, a čini se da ima budućnost i u Slavoniji i Baranji jer u poslednje vreme postaje sve važnija ponuda u razvoju kontinentalnog turizma.

Hrvatska je integrisana u EuroVelo mrežu biciklističkih ruta koje povezuju celi evropski kontinent. U mreži se nalazi 15 biciklističkih ruta kroz 42 evropske države i, kada 2020. godine bude u završena, mreža će obuhvatati više od 70.000 km.

Dunavska ruta (EV6) dužine 138 km prolazi severoistočnim delom Hrvatske prateći tok reke Dunava. U Hrvatsku ulazi iz mađarskoga grada Mohača nastavlja Baranjom prema Kopačkom ritu do Osijeka, Aljmaša te dalje kroz mesta Erdut, Dalj i Borovo, a onda ruta nastavlja do Vukovara i Iloka u kom napušta Hrvatsku.

Uređena odmarališta za bicikliste u Dalju

Trend razvoja cikloturizma prepoznali su i u opštini Erdut te u cilju unapređenja turističke ponude prilagođene cikloturistima sprovode projekat „Uređenje i opremanje cikloturističkih odmarališta na ruti Eurovelo 6 i kapilarnim rutama uz državnu cestu D 213“. U prvoj fazi koja je završena uređena su odmarališta u Dalju, a trenutno su u toku radovi u naseljima Erdut i Aljmaš, odnosno druga faza ovog projekta.

- Na odmaralištima su postavljene e-klupe, e-rasveta, stalci za bicikle. Uređena je postojeća drvena infrastruktura, postavljeni koševi za otpatke i info-turističke mape opštine. Znamo da se naša opština nalazi na međunarodnoj biciklističkoj ruti EuroVelo 6 i mi kroz ovakve projekte nastojimo da razvijemo cikloturizam odnosno da turističku infrastrukturu prilagodimo i cikloturistima kojih je sve više, prema nekim podacima oko 5.000 cikloturista posetilo je opštinu Erdut. To su uglavnom turisti iz Nemačke, Francuske i Velike Britanije, ljudi koji vole biciklizam i koriste međunarodne biciklističke rute. Znamo da je u Aljmašu ušće reke Drave u Dunav tako da postoji i Dravska ruta koja se proteže od izvora do ušća Drave te uređujemo i odmarališta koja nisu samo na ruti EV 6 nego i na tim kapilarnim rutama koje se nalaze u našoj opštini - objašnjava projektna menadžerka PORC-a Jelena Eklemović.

Sve bogatija turistička ponuda

Vrednost projekta je 158.400 kn i finansiran je sredstvima Ministarstva turizma RH i opštine Erdut. U planu je i treća faza u kojoj će biti uređena odmarališta u Dalj planini i Bijelom Brdu. Na području opštine Erdut nalazi se pet info-punktova uređenih i opremljenih za potrebe cikloturista.

E-klupa za cikloturiste opština Erdutna

E-klupa za cikloturiste

- Odmarališta su rađena još pre nekoliko godina kroz projekat Vinsko-turistička cesta Erdutskog vinogorja tako da ih u sklopu ovog projekta uređujemo i opremamo kako bi ih prilagodili cikloturistima. Na tim odmaralištima oni mogu da napune telefon ili ostave bicikle. Nastavićemo i dalje, kroz naredne projekte, da ih uređujemo prema potrebama turista. Imamo ukupno devet pružalaca turističkih usluga i tri restorana tako da našu turističku ponudu pokušavamo da poboljšamo i prilagodimo svim turistima. Cikloturizam je trend koji se sve više razvija ne samo kod nas nego u svetu i mi pokušavamo da taj svetski trend pratimo - govori Eklemović.

Slavonija kao kontinentalni region ima veliki potencijal u cikloturizmu, međutim on je još uvek neiskorišćen i potrebna je razvojna strategija. Stručnjaci smatraju da ulaganja u infrastrukturu ne moraju biti velika, a Hrvatska kojom prolaze 4 EuroVelo rute ima veliki potencijal i konkurentnost s obzirom na sadržaj kulturnih i prirodnih dobara te gastro ponude.