Opština Erdut prva u Hrvatskoj ima turističku ponudu za slepe

Evropski projekat “VISITUS – obogaćivanje turističke ponude za slepe i slabovidne osobe”, prepoznali su u opštini Erdut kao priliku za proširenje i poboljšanje postojeće turističke ponude te dalji razvoj kontinentalnog turizma na čemu ova lokalna samouprava vredno radi.

Jadranka Jaćimović 11.02.2019.
turistička ponude za slepe i slabovidne osobe opština erdut

Projekat je deo „Intereg“ IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija od 2014. do 2020.godine, a rezultat VISITUS-a je nova turistička ponuda. Stvoren je ambijent prilagođen ciljnoj grupi turista koja podrazumeva primenu savremenih rešenja i ICT tehnologije.

Nakon što je grad Sombor 2017. godine pokrenuo projekat, opština Erdut i Institut ekonomskih nauka iz Beograda kao projektni partner zajedno su krenuli u realizaciju aktivnosti u sklopu  VISITUS-a.

Tako je stvorena prva inovativna turistička ponuda u Hrvatskoj prilagođena slepim i slabovidnim osobama. Završna konferencija projekta održana je 8. februara u Dalju gde su predstavljeni rezultati i aktivnosti ovog projekta.

- Puno smo toga realizovali od 2017. godine pa do danas. Uspostavili smo saradnju kroz brojne sastanake sa udruženjima slepih i slabovidnih osoba, turističkim zajednicama i agencijama s ciljem prilagođavanja programa turističke ponude ciljnoj grupi turista. Izrađen je dokumenat mapiranja turističke ponude, plan poseta sa 28 odabranih turističkih tačaka u opštini Erdut i Osječko-baranjskoj županiji, a kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju promo tura za slepe i slabovidne osobe, projektni tim opštine Erdut je održao specijalizovane treninge za radnike u turizmu te je nabavljena oprema za slepe i slabovidne osobe, mobilni telefoni, tableti i ultrasonični štapovi. Postavljene su četiri digitalno senzorske ploče odnosno tonske info ploče sa svim mapiranima tačkama na latiničnom i Brajevom pismu, urađena je GPS aplikacija za mobilne telefone – rekla je projektni menadžer u PORC-u Jelena Eklelmović koja dodaje da je ostvarena veoma dobra saradnja sa udruženjima slepih i slabovidnih osoba sa područja četiri županije zahvaljujući čemu je projektni tim upoznat sa načinom života i potrebama slepih ljudi čime se sem turističke ponude stvaraju nove ideje kako pomoći ovim ljudima i podići kvalitet njihovog života.

Prvi u Hrvatskoj

Digitalno senzorske ploče su postavljene na četiri lokacije u opštini Erdut; u  Kulturno- naučnom centru Milutin Milanković u Dalju, u blizini Erdtske kule, u etno kući u Bijelom Brdu i u Centru za posetioce - TICA u Aljmašu. Svaki info pult nudi taktilnu kartu Osječko – baranjske županije, sa 28 turističkih tačaka. Predstavljena je gastro - kulturna ruta sa senzorima i mikroprekidačima koji se aktiviraju na dodir i pružaju tonske informacije.

Karte sadrže i legendu na latiničnom i Brajevom pismu i govorna uputstva na četiri jezika hrvatskom, srpskom, engleskom i mađarskom.

turistička ponude za slepe i slabovidne osobe Opština Erdut (2)

Na završnoj konferenciji  prisustvovao je i načelnik opštine Erdut Jugoslav Vesić koji je izrazio svoje zadovoljstvo postignutim rezultatima.

- Kraj je jednog izuzetnog projekta i drago mi je zbog postignutih benefita, pre svega zbog opreme koja je obezbeđena  za korisnike sa područja opštine Erdut, pomagala koja su potrebna udruženjima slepih i slabovidnih osoba i time da smo uspeli ljudima pomoći direktno, a s druge strane podigli smo i turističku ponudu opštine. Ovo je prvi projekat ovakvog tipa u Republici Hrvatskoj i smatram da treba biti ogledni primer za sve ostale, kako da pomognemo ljudima sa poteškoćama - izjavio je načelnik opštine Erdut.

Slepe osobe pomogle u kreiranju turističke ponude

Kako bi se slepim i slabovidnim osobama predstavile mapirane turističke tačke u opštini Erdut i Osječko-baranjskoj županiji te specijalizovani alati organizovane su i dve promo ture u kojima je učestvovalo 100 slepih i slabovidnih osoba i njihovih pratitelja iz Hrvatske i Srbije.

- Ovo je projekat hvale vredan, učestvovali smo u njemu, osim što smo išli na promo ture održali smo sa preduzetnicima predavanje o tome kako pristupiti slepoj osobi i kako joj pomoći u ugostiteljstvu te im prezentirali šta bi bilo dobro uraditi kako bi turistička ponuda bila prilagođena slepoj osobi. Bilo šta da se napravi za slepe je pohvalno, tako smo predložili neke osnovne stvari koje bi trebalo uraditi, na primer na sobama postaviti reljefne brojeve ili na Brajevom pismu, savetovali smo kako poslužiti slepu osobu i slično. Kako bi doživeli turističku ponudu bilo bi poželjno postaviti predmete koje možemo opipati ili da se na tom predmetu očita čip koji nam daje potrebne informacije od istorijskih podataka pa nadalje - objasnio je predsednik Udruženja slepih Vukovarsko-sremske županije Ivan Čavar.

Mapirano 58 turističkih tačaka u Osječko-baranjskoj županiji i Zapadnobačkom okrugu

Razvijanje specifične turističke ponude na pograničnom području Hrvatske i Srbije podrazumevao je gotovo identične projektne aktivnosti u obe države te je pored 28 mapiranih tačaka u Hrvatskoj i sa srpske strane u Zapadnobačkom okrugu mapirano ukupno 30 tačaka. O aktivnostima, saradnji i krajnjim rezultatima na konferenciji u Dalju govorio je projektni menadžer iz Sombora Saša Bošnjak.

- Dvadeset meseci smo zajedno uspešno provodili projekat koji je ostvario sve ciljeve i indikatore na šta smo jako ponosni. Mi smo praktično radili projektne aktivnosti sa opštinom Erdut, znači i taktilne mape, mobilne aplikacije, edukacije i promotivne ture. Zajednički pokrivamo Osječko-baranjsku županiju, Zapadnobački okrug gde ima 58 mapiranih tačaka koje mogu koristiti sve turističke agencije - rekao je Bošnjak.

 Institut ekonomskih nauka Beograd kao projektni partner izradio je dokument na osnovu koga su kreirane aktivnosti u okviru VISITUS-a kojima je stvorena nova turistička ponuda.

- Izradili smo nakon detaljne analize tržišta akcioni plan gde smo dali konkretne preporuke šta je to što je karakteristično za turizam koji uključuje inkluzivne grupe. Taj dokument je poslužio kao osnova našim partnerima da dalje razviju ponudu koja bi odgovarala slepim i slabovidnim osobama, sve je uspešno realizovano i zadovoljni smo ostvarenim - izjavio je predstavnik Instituta ekonomskih nauka Beograd Petar Mitić.

Razvoj socijalnog turizma može rezultirati brojnim koristima kako za korisnike turističkih proizvoda i usluga turizma tako i za receptivna područja - turističke destinacije i poslovne subjekte koji pružaju ovu vrstu turističkih proizvoda i usluga.

Neke od glavnih koristi za korisnike turističkih proizvoda i usluga s područja socijalnog turizma uključuju mogućnost ravnopravnog učestvovanja u turističkim aktivnostima i ostvarenje temeljnog ljudskog prava na odmor i razonodu, mogućnosti za učenje te duhovni rast i razvoj, povećanje društvene interakcije i socijalne uključenosti te upoznavanje novih kultura i običaja odnosno poboljšanje kvalitete života.

Projekat “VISITUS sufinansira se iz prekograničnog programa “Intereg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija 2014. - 2020.”, a ukupna vrednost je 353.048,15 evra.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije.