Opština Nuštar obećala sredstva i prostorije za rad manjinskog veća

Predstavnici srpske zajednice iz Vukovarsko-sremske županije posetili su opštinu Nuštar gde su sa načelnikom razovarali o položaju Srba sa ovog područja.

Opština Nuštar

U okviru poseta opštinama i gradovima sa područja Vukovarsko-sremske županije u kojima organizovano radi i deluje srpska zajednica, zamenik župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić, predsednik i sekretar Veća srpske nacionalne manjine VSŽ Svetislav Mikerević i Dušan Latas u pratnji predsednika Veća srpske nacionalne manjine opštine Nuštar Milenka Lukića posetili su opštinu Nuštar i sastali se sa načelnikom ove opštine Hrvojem Drinovcem.

Sastanak je održan 26. aprila, a razgovaralo se o položaju i potrebama stanovnika srpske nacionalnosti na području ove opštine koji su mahom nastanjeni u naselju Marinci.

Kroz razgovor je dogovoreno da će opština Nuštar izdvojiti sredstva za sanaciju pravoslavne crkve, ograđivanje groblja, izgradnju nadstrešnice i parkinga na istom, asfaltiranje prilaza groblju kao i sanaciju pravoslavne kapele. Takođe, dogovoreno je da će opština obezbediti prostor za rad manjinskog veća u zgradi Društvenog doma u Marincima te pomoći kod obeležavanja određenih crkvenih praznika.

Po rečima načelnika Hrvoja Drinovca, opština je osigurala sredstva za rad manjinskog veća za tekuću godinu. Zamenik župana Srđan Jeremić je istakao zadovoljstvo sastankom kao i onim što je na njemu dogovoreno te pohvalio dosadašnju saradnju opštine i predstavnika lokalne srpske zajednice

Rekao je da će on i predstavnici županijskog veća srpske nacionalne manjine uskoro doći u prostorije koje će biti dodeljene na korištenje srpskom manjinskom veću opštine Nuštar kako bi obišli lokacije koje je potrebno sanirati, ali i sa ciljem razgovora sa ostalim članovima ovog manjinskog veća.