Osnovnoškolci se upoznali sa matičnom državom

Zajedničko veće opština u novembru je finansiralo izlete u Srbiju za sve učenike osnovnih škola sa nastavom na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu.

Maja Milanović 06.12.2023.
Učenici u Srbiji

Ukupno 1.450 učenika iz Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije putovalo je tokom čitavog novembra na jednodnevne izlete u Republiku Srbiju. Početkom meseca učenici viših razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija po A modelu, odnosno na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, sa područja delovanja Zajedničkog veća opština (ZVO) imali su priliku da posete srce Šumadije. Pored turističkog, ovaj jednodnevni izlet bio je i obrazovno-kulturnog karaktera, a učenici su imali jedinstvenu priliku da se upoznaju sa istorijom Orašca i Karađorđevog grada - Topole.

Obilazak je obuhvatao i pećinu Risovaču i brdo Oplenac zajedno sa Crkvom svetog Đorđa. Takođe, krajem istog meseca, učenici nižih razreda osnovnih škola posetili su Beograd. Pored kulturnih znamenitosti sa kojima su se upoznali u glavnom gradu Republike Srbije, deca su imala priliku da posete hram Svetog Save i manastir Rakovicu. Svim osnovnoškolcima obezbeđen je ručak, a celokupan program finansirao je ZVO.

- Kako naši učenici u sklopu redovne nastave i nacionalne grupe predmeta obrađuju sadržaje iz nacionalne istorije, geografije, muzičkog, likovnog i naravno srpskog jezika, smatrali smo da je veoma važno da krenemo sa ekskurzijama na kojima će se učenici upoznavati upravo sa tim i takvim sadržajima. Učenici od petog do osmog razreda upoznali su se sa jednim delom srpske istorije, to je pre svega Karađorđe Petrović, Topola, događaji vezani za Prvi srpski ustanak, Karađorđeviće, Oplenac, kao i geografski pojmovi i mesta. Cilj je da učenici i na terenu upoznaju određene sadržaje gde su im pomogli vodiči koji su izvornim srpskim jezikom pričali o događajima iz srpske istorije i lokalitetima. Kada im nastavnici na nastavi budu tumačili lekcije koje će obuhvatiti i sadržaje koje su videli, svakako da će učenicima biti mnogo jasnije i pomoći će im. Učenici od prvog do četvrtog razreda krenuli su takođe od prestonice, gde su se upoznali sa samim Beogradom i verskim sadržajima kojima se bave u redovnoj nastavi, u skladu sa njhovim uzrastom i dobi– kaže predsednica Odbora za obrazovanje ZVO-a Milica Stojanović.

Učenici u Srbiji tekst

U ZVO-u navode kako i u budućnosti planiraju da nastave sa ovakvim i sličnim aktivnostima koja za cilj imaju lakše savladavanje i usvajanje sadržaja nacionalne grupe predmeta. Za sledeću godinu planirana je trodnevna ekskurzija učenika osmih razreda na Taru, gde bi ZVO jednim delom snosio troškove ekskurzije. Takođe, u planu je jednodnevni izlet u Jasenovac za učenike osmih razreda, ali ako bude dovoljno sredstava, Jasenovac će posetiti i učenici ostalih razreda osnovnih škola. ZVO u svojim redovnim aktivnostima pomaže jednim delom i odlaske učenika u školu u prirodi koja se održava u Republici Hrvatskoj, kao i završnu ekskurziju učenika osmih razreda u Srbiji.