Početak saradnje u privredi

Na inicijativu Generalnog konzula Republike Srbije u Vukovaru Aleksandra Nakića došlo je do sastanka predstavnika Regionalne razvojne agencije Bačka i lokalnih i regionalnih samouprava sa prostora istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srema.

Regionalna razvojna agencija Bačka konzulat rs u vukovaru

Predstavnici Regionalne razvojne agencije Bačka u samo nekoliko dana dva puta su posetili Vukovar, a na drugom sastanku, u prisustvu opštinskih načelnika sa područja delovanja Zajedničkog veća opština, iznete su potrebe i mogućnosti koje bi dovele do jedne šire saradnje.

– Ovo je organizovano sa ciljem da se naši načelnici opština upoznaju sa time šta mogu da urade zajedno sa svojom matičnom državom, da se napravi pogranična saradnja koja bi se podigla na viši nivo. Odziv na ovaj sastanak je bio velik i presrećan sam zbog te činjenice kao i onoga da sa sportske saradnje prelazimo i na domen privrede i kulture. Pogotovo mi je drago što su svi učesnici sastanka, odnosno načelnici opština, uzeli reč u diskusiji sa temom interesovanja koja su prisutna u njihovim opštinama – istakao je Generalni konzul Republike Srbije u Vukovaru Aleksandar Nakić.

Regionalna razvojna agencija Bačka egzistira od 2010. godine, a osnovana je od strane 16 jedinica lokalne samouprave Bačke i tri subjekta civilnog sektora. Agencija ima različite vidove poslovnog delovanja, a jedan od njih je i podrška Ministarstvu privrede jer je i sama Agencija akreditovana od Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije.

– Inicijativa za ovaj današnji sastanak potekla je od Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru. Mi smo već imali neke oblike saradnje sa Osječko-baranjskom županijom gde smo radili na dva velika projekta finansirana od  Evropske unije i postoji ideja da se malo više uspostavi saradnja sa ovim delom istočne Hrvatske. Mislim da imamo potencijala za povezivanje sa jedne i druge strane jedinica lokalne samouprave, a ono u čemu bismo išli jeste prekogranična saradnja što bi bilo prilagođeno potrebama jedinica lokalne samouprave – navela je direktorka Regionalne razvojne agencije Bačka Ivana Krsmanović.

Opštine zainteresovane za saradnju

Na sastanku u Generalnom konzulatu bili su prisutni načelnici opština Borovo, Trpinja, Šodolovci, Negoslavci i Jagodnjak, predsednik Zajedničkog veća opština i zamenik župana Vukovarsko-sremske županije.

– Ono što je u fokusu prioriteta saradnje jesu obnovljivi izvori energije, tu je naravno i oblast turizma kao i socijalna politika, odnosno sve one stvari u kojima jedinice lokalne samouprave pa i Vukovarsko-sremska županija mogu pronaći svoj interes. Ono što je sigurno bitno jeste da naše lokalne samouprave imaju određene fiskalne kapacitete, ali će sigurno biti potrebno da se i Vukovarsko-sremska županija uključi kao partner u projektima, upravo da bi ojačala značaj i ulogu naših opština i poslužila kao partner opštinama da projekti i prođu prema izvorima finansiranja – naglasio je zamenik župana Vukovarsko-sremske županije Srđan Jeremić.

Regionalna razvojna agencija Bačka

– Za nas je izuzetno važno povezivanje sa opštinama i institucijama iz matične zemlje po pitanju svih oblika saradnje, pa tako i po pitanju privredne saradnje. Ovo je jedna dobra prilika da načelnici naših opština iznesu svoje potrebe i projekte u oblastima u koje žele da se uključe. Iskazane su potrebe za određenim projektima što je izuzetno dobro i ovo je samo jedan sastanak u nizu koji će biti organizovan, a Zajedničko veće opština u tom smislu daće svoj maksimum – istakao je predsednik Zajedničkog veća opština Dejan Drakulić.

Nakon sastanka u Generalnom konzulatu delegaciju iz Srbije primio je i župan Vukovarsko-sremske županije Damir Dekanić koji je takođe iskazao potrebu za povezivanjem i saradnjom u oblasti privrede.

– Ovo je početak jedne saradnja od koje očekujemo obostranu korist. Naši gosti su na svom području formirali Razvojnu agenciju, nešto što bi kod nas predstavljali LAG-ovi, dakle više jedinica lokalne samouprave su ustanovili agenciju koja će se baviti EU projektima, praćenjem standarda i s obzirom da smo mi u tom delu već dobro oprobani ovo je jedna saradnja koja će svakako biti na obostranu korist – zaključio je Dekanić.