Pokretna biblioteka u Vukovarsko-sremskoj županiji

Posebno opremljeni autobus Gradske biblioteke Vinkovci posećivaće 71 stajalište na području najistočnije hrvatske županije, a neke od opština koje će posećivati su Negoslavci, Trpinja i Borovo.

Bibliobus negoslavci gradska biblioteka vinkovci

Bibliobus ili pokretna biblioteka je posebno opremljeno vozilo namenjeno za pružanje usluge prevoza i posuđivanja knjiga ljudima koji žive na udaljenim mestima ili onima koji iz nekog drugog razloga ne mogu doći do najbliže biblioteke.

Ova usluga dostupna je i u Vukovarsko–sremskoj županiji, a pruža je Gradska biblioteka Vinkovci na 71 stajalištu svakih 14 dana u isto vreme i na istom mestu. Opština Negoslavci potpisala je ugovor sa vinkovačkom Gradskom bibliotekom te je u 2020. godini usluga bibliobusa uspostavljena i u ovoj lokalnoj samoupravi

– Prihvatili smo inicijativu o organizaciji bibliobusa na području cele županije, moram priznati na samom početku imali smo i predrasude zbog toga što živimo u vremenu napredne tehnologije i interneta koji je dostupan svima, imamo školsku biblioteku, a blizu smo Vukovara i biblioteke Srpskog kulturnog centra u Zajedničkom veću opština. Zbog svega toga mislili smo da ova usluga neće izazvati interesovanje kod građana. Ipak, prihvatili smo ovu ideju i potpisali ugovor na godinu dana, jer imamo želju da se i mi odrasli i deca što više družimo sa knjigom. Prilikom posete bibliobusa videli smo da je na raspolaganju zaista raznolik sadržaj od školske lektire, stručne literature te zabavnog i edukativnog sadržaja – rekao je načelnih opštine Negoslavci Dušan Jeckov.

Godišnja članarina bibliobusa iznosi 20 kuna, a u ponudi je bogata knjižna građa među kojom članovi mogu da posude dečju literaturu, beletristiku domaćih i stranih autora, popularno naučna dela i da se posluže računarom. Osim u Negoslavcima ova usluga dostupna je i u opštinama Borovo i Trpinja, svakih 14 dana pokretna će biblioteka dolazi i u Trpinju, Bršadin, Veru, Bobotu, Pačetin, Borovo kao i u ostala mesta ove županije.

Preteča bibliobusa bile su pokretne biblioteke na zaprežnim kolima koje su se pojavile u 19. veku u Velikoj Britaniji, a ova ideja zaživela je i u SAD-u početkom 20. veka kada se kao bibliobus se sve više upotrebljavaju motorna vozila. Pravi procvat dešava se nakon Drugog svetskog rata kada se bibliobusne službe osnivaju u Francuskoj, Nemačkoj, Skandinaviji, SSSR-u i u ostatku Evrope. Prvi bibliobus u Hrvatskoj krenuo je iz Rijeke 1969. godine, a projekat je pokrenula Gradska biblioteka Rijeka.

Cilj ovog projekta je promocija znanja i kulture, dostupnost informacijama, znanju i zabavi, razvoj kulture čitanja i stvaranje čitalačkih navika kod korisnika bez obzira na njihovu udaljenost, socijalni položaj i imovinsku situaciju.

*Ovaj tekst je nastao u sklopu projekta „Tu gdje živimo“ koji je podržao Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije