Položaj županijskog Veća dobar i finansijski i politički

U Kistanjama je održana Svečana sednica Veća srpske nacionalne manjine Šibensko-kninske županije a povodom krsne slave Veća, Prenosa Moštiju Svetog Nikolaja.

Vaska Radulović 24.05.2024.

Nakon osveštanja slavskih darova u čast Svetog Nikolaja, od strane nadležnog sveštenika, kistanjskog paroha Nemanje Blagojevića, predsednik  manjinskog županijskog Veća, Borislav Šarić, podneo je izveštaju o radu Veća u proteklih godinu dana,  kroz koji je istakao sve aktivnosti, ali i položaj ostalih manjinskih, gradskih i opštinskih, veća u Šibensko-kninskoj županiji.

- Nakon dvanaest godina pauze, uspeli smo da osnujemo još jedno manjinsko veće i to u opštini Civljane. Pored spomenutog tu su još sedam veća sa ukupno stotinu trideset i osam većnika. Položaj županijskog Veća je dobar, kako finansijski tako i politički. Prema gradskim i opštinskim manjinskim većima, kao i jedinicama lokalne samouprave gde živi značajan broj pripadnika srpske zajednice, usmerene su kapitalne investicije Srpskog narodnog veća. Prošle i ove godine izdvojeno je više od 300 hiljada evra sredstava. Finansijska podrška za projekte preraspodeljena je na sedam veća i jedinice lokalne samouprave - rekao je Šarić, pojašnjavajući kako su sredstva raspodeljena na projekte pojedinačne vrednosti  od petanaest do pedeset hiljada evra sa mogućnošću dobijanja dopunskih sredstava za njihov završetak.

Ti projekti, prema Šarićevim rečima, uglavnom se odnose na adaptaciju društvenih domova, igrališta za decu, sportskih terena, boćališta kao mesta okupljanja starijih generacija, te održavanju prostora namenjenih za kulturno-umetničke sadržaje. Posebno se osvrnuo i na program pomoći krčkoj Bogosloviji koju Veće organizuje pet godina unazad.

- Jedna od naših važnijih aktivnosti svakako je pomoć bogosloviji Sveta Tri Jerarha pri manastiru Krka, našem najstarijem bogoslovskom učilištu, koju realizujemo svake godine u saradnji sa tri opštine čiji su načelnici iz redova naše zajednice, Biskupija, Kistanje i Ervenik. Ta pomoć se sastoji od prehrambenih i higijenskih potrepština. Povezivanjem i dobrom saradnjom našeg Veća sa većima drugih županija, uspostavili smo prijateljske odnose sa Većem Dubrovačko-neretvanske županije, posebno stanovništvom mesta Glušci kod Metkovića, koji su nam prošle jeseni donirali preko hiljadu kilograma svežeg voća i povrća za naš manastir Krku i Bogosloviju – istakao je Šarić, dodavši kako Veće jednako dobru saradnju ima i sa Splitsko- dalmatinskim, Zadarskim i Ličko-Senjskim županijskim većima srpske nacionalne manjine.   

Šarić je istakao i kako će predstojeći period biti pun novih zadataka i izazova, prvenstveno zbog lokalnih izbora u narednoj godini, gde će jedan od važnijih zadataka biti borba za očuvanje postojećih prava prema UZPNM-a, koja mogu biti dovedena u pitanje skretanjem političke scene u desno.

Čestitku povodom Slave veću je uputio Antonio Brajković, gradonačelnik grada Skradina, koji je pre dve godine bio među dobitnicima istaknutih priznanja Veća za poseban doprinos poboljšanju i očuvanju zajedničkog života Srba i Hrvata na području Šibensko-kninske županije.

- Cilj svih nas u lokalnoj zajednici jeste i trebao bi biti da imamo dobru saradnju, posebno sa manjinskom zajednicom sa kojom vekovima delimo isti prostor. U deljenju tog prostora delimo i zajedničku istoriju koja je bila bremenita, puna izazova, ali isto tako delimo i zajedničku budućnost za koju verujem da će biti puna dijaloga i ostvarenih mostova do zajedničkog cilja. Taj zajednički cilj, i vaš i naš, jeste da stvorimo okruženje koje će biti podsticajno za ljude koji će ostati posle nas, prvenstveno za našu decu koja trebaju imati bolje okvire za budućnost. Tu je i uloga vašeg veća velika, prvenstveno da se brine za očuvanje kulturnog identiteta svoje zajednice, jer je u današnje vreme izrazito važno imati institucije  koje čuvaju nacionalni identitet, sećanje na prostor i na njegovu baštinu – poručio je Brajković 

Čestitku predsedniku i članovima županijskog veća uputio je i zamenik župana Šibensko-kninske županije, Ognjen Vukmirović, koji je istako kako je Županija u proteklom periodu povećala finansijske iznose za rad veća i kako će sa takvim vidom podrške nastaviti i kroz narednu godinu.

Predsednik manjinskog veća Splitsko-dalmatinske županije, Božidar Simić, istakao je kako manjinska veća iz pet županija usko sarađuju, najviše podrškom i razmenom iskustava sa onima koji imaju najbolje rezultate u svom delovanju. Simić je kao posebno upečatljiv događaj izdvojio nedavno otvaranje SKC-a u Kninu koji, kako je rekao, ne smatra samo centralnim mestom okupljanja pripadnike srpske zajednice u Šibensko-kninskoj županiji, već svih sunarodnika koji vole kulturno uzdizanje, napredak mladih, i kao moguće mesto sastajanja u širenju kulturnih sadržaja. Na otvaranje Srpskog Kulturnog Centra u Kninu osvrnula se u svom obraćanju i saborska zastupnica SDSS-a, Anja Šimpraga, koja je istakla da isti vidi kao ostvarenje dugogodišnjeg sna svih pripadnika srpske zajednice sa područja Županije. Šimpraga je istakla pomoć veća, ali i ostalih srpskih organizacija, opština i gradova koji su pomogli organizaciju osmomartovske proslave za nekoliko stotina žena u Kninu, a tokom koje su prikupljena značajna sredstva za pomoć udruženju Sveti Bartolomej iz Knina koje pomaže deci sa poteškoćama u razvoju.

Priznanja zaslužnim pojedincima

I ove godine dodeljene su plakete i priznanja zaslužnim pojedincima koji su svojim trudom i zalaganjem dali doprinos u društvenom i ekonomskom napretku, očuvanju identiteta srpske zajednice, ali i poboljšanju i očuvanju zajedničkog života Srba i Hrvata na području Šibensko-kninske županije. Plaketa Simo Matavulj dodeljena je Ozrenu Mandiću iz Vodica i Bošku Mariću iz Golubića. Povelja Savo Bjelanović dodeljena je Dragi Matiću iz Sonkovića kod Skradina, a nagrada Dositej Obradović profesoru Zdravku Čupkoviću iz Otona kod Knina.

Po prvi put ustanovljeno je priznanje koje nosi ime po slavnom episkopu dalmatinskom, Nikodimu Milašu, a koje će biti dodeljivano jednom u četvorogodišnjem mandatu veća. Ove godine to priznanje uručeno je saborskom zastupniku SDSS-a i predsedniku SNV-a profesoru Miloradu Pupovcu.

Na kraju svečane sednice predstavljen je i prvi broj Biltena Veća koji će, kako je rečeno, izlaziti dva puta godišnje i biće svojevrsno glasilo namenjeno ljudima na terenu kojima internet komunikacije nisu dostupne. U sadržaju Biltena nalaziće se sva važna dešavanja, planirani i realizovani projekti od važnosti za srpsku zajednicu, ali i druge informacije poput kontakata predstavnika županijskih, gradskih i opštinskih manjinskih veća koji su, posredstvom svojih funkcija, na raspolaganju svim svojim sunarodnicima.