„Posao jeste izazovan i zahtevan, ali je zadovoljstvo kada se postižu dobri rezultati“

Intervju sa direktorkom Srpskog kulturnog centra u Vukovaru Jelicom Lipovac Dudaš.

Jelica Lipovac Dudaš SKC Vukovar

Nakon što je u julu izabrana za VD direktorku Ustanove u oblasti kulture Srpski kulturni centar Jelica Lipovac Dudaš je krajem oktobra izabrana za direktorku pomenute ustanove. Na skupštini Zajedničkog veća opština Vukovar održanoj 21. decembra usvojena je i odluka o planu i programu rada ove ustanove, kao i njen finansijski plan.

Na čelu SKC-a Vukovar ste od jula 2023. godine. Koliko je izazovno rukovoditi ustanovom u kulturi sa srpskim predznakom?

– S obzirom da sam zaposlena u Tehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Vukovaru na radnom mestu nastavnice srpskog jezika, bavljenje kulturom, posebno s nacionalnim predznakom, nije mi nepoznato. Ciljevi koje ostvarujemo u sistemu obrazovanja: očuvanje jezika, pisma, kulture, običaja i tradicije srpskog naroda, slični su onima koje ima Ustanova u oblasti kulture Srpski kulturni centar. Posao jeste izazovan i zahtevan, ali je zadovoljstvo kada se postižu dobri rezultati i kada omogućavamo našim građanima bolje i kvalitetnije kulturne sadržaje i programe koji doprinose raznovrsnijem kulturno-umetničkom životu Srba na prostoru delovanja Zajedničkog veća opština.

Možete li nam ukratko predstaviti rad i značaj SKC-a Vukovar?

– Ustanova u oblasti kulture „Srpski kulturni centar“, zajedno sa Bibliotekom „Zaharija Orfelin“ i Ogrankom Vukove zadužbine u Vukovaru, koji deluju u okviru Ustanove, osnovana je s ciljem negovanja i unapređenja kulturnih, obrazovnih, tradicionalnih i umetničkih sadržaja pa je posebno značajna za očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta Srba na području delovanja Zajedničkog veća opština.

Koji su to programi  u organizaciji SKC-a obogatili kulturnu scenu Vukovara u protekloj godini?

– Nakon preuzimanja dužnosti direktorke Srpskog kulturnog centra, nastavljena je realizacija planiranih aktivnosti te su uvedeni novi projekti i programi koji imaju za cilj otvaranje Ustanove prema građanima i veću transparentnost u radu. U septembru smo obeležili Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, publici je predstavljena izložba „Baranjski majstor“, a u oktobru održano je niz programa u okviru projekta „Nedelja srpske knjige“. Posebno smo ponosni na izložbu likovnih radova mladih i talentovanih umetnica Vanje Nikić i Milice Vukosavljević koja je otvorena 15. novembra u našoj Ustanovi. Tokom ovog perioda Biblioteku „Zaharija Orfelin“ posetio je veći broj učenika i nastavnika, održani su brojni časovi obrade lektire, ali i kreativne radionice za naše najmlađe članove, decu iz „Dečjeg vrtića Vukovar II“. Predsednica Ogranka Vukove zadužbine u Vukovaru Ljiljana Bajac Nikolić prisustvovala je godišnjoj skupštini Vukove zadužbine u Beogradu. Tom prilikom predstavila je naš dosadašnji rad te dogovorila nove aktivnosti i programe koji će se realizovati u našoj Ustanovi. Završeni su i radovi na obnovi Spomen-parka Dudik u vrednosti od 13.268,75 €, a sama obnova finansirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Najposećeniji programi u SKC-u su organizovani u okviru Nedelje srpske knjige. Poznati književnici gostovali su u Vukovaru i čini se da je publika pozitivno reagovala upravo na ovakva druženja. Čemu je sve publika ima priliku da prisustvuje?

– Prvog programskog dana predavanje na temu „Večne Seobe Miloša Crnjanskog“ održala je Ljiljana Bajac Nikolić. Profesorka je na nesvakidašnji način približila učenicima i ostaloj publici ovaj sumatraistički roman stavljajući ga u kontekst poezije Miloša Crnjanskog. Ovim izuzetno korisnim i nadahnjujućim predavanjem obeležili smo i 130 godina od rođenja ovog književnika. Druge večeri održana je promocija knjige Slavka Bubala „Borovo – sumrak jednog svitanja“. Reč je o drugom izmenjenom i dopunjenom izdanju. Izuzetno posećena i posebno emotivna bila je promocija knjige Zlatka Kovačevića „Koji je moj“. Iskrena životna ispovest ovog „mučenika i srećnika, izbjeglice i stvaraoca, borca i gubitnika…“, kako je navedeno u recenziji, nikoga nije ostavila ravnodušnim. Četvrtog programskog dana, u prepunoj sali SKC-a, održano je „Književno veče Vesne Dedić“, dok su nas petog dana posetili učenici VIII 2 razreda Osnovne škole „Nikole Andrića“. Za učenike su organizovana dva školska časa na kojima smo profesorica srpskog jezika Tijana Bezbradica i ja, uz pomoć bibliotekarke Maje Alić, obradile sa njima odlomak iz romana „Seobe“ Miloša Crnjanskog. Tokom ovog dana Biblioteku „Zaharija Orfelin“ posetio je veći broj ljubitelja knjige koji su iskoristili priliku i besplatno se učlanili u našu biblioteku. Poslednjeg, šestog programskog dana, održan je okrugli sto za učitelje i nastavnike srpskog jezika.

Jelica Lipovac Dudaš SKC Vukovar Vesna Dedić
Veče sa Vesnom Dedić

Među programima SKC-a održan je i okrugli sto za prosvetne radnike. Kao profesorka srpskog jezika, uočavate li potrebu za programima koji se tiču obrazovanja na srpskom jeziku i pismu?

– S obzirom da je obrazovanje jedna od delatnosti SKC-a, u subotu, 21. oktobra, održan je okrugli sto za učitelje i nastavnike srpskog jezika. Govorilo se o uvođenju većeg broja vanškolskih aktivnosti, radionica i sekcija, s ciljem da se učenicima koji pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu omogući što kvalitetnije obrazovanje. Predloženo je da u tim aktivnostima „Srpski kulturni centar“, zajedno sa Bibliotekom „Zaharija Orfelin“ i Ogrankom Vukove zadužbine u Vukovaru, bude domaćin i saradnik u smislu omogućavanja potrebnog prostora, stručnih predavača i animatora te adekvatne stručne literature i potrošnog materijala. Sve aktivnosti organizovale bi se u saradnji s Odborom za obrazovanje Zajedničkog veća opština. Pored nastavnika srpskog jezika, na okruglom stolu su učestvovale savetnica-nadzornica Jadranka Radošević, viša savetnica za nacionalne manjine Vedrana Vidaković i predsednica Ogranka Vukove zadužbine u Vukovaru Ljiljana Bajac Nikolić. Obrazovanje je važan segment rada SKC-a pa je, pored kulture i umetnosti,  povezivanje sa školskim ustanovama i nastavničkim kadrom osnova za unapređenje rada naše Ustanove.

SKC se bavi i izdavačkom delatnošću, koja izdanja će upotpuniti književni fundus?

– Srpski kulturni centar će objaviti dve knjige. Prva je knjiga protojereja Marka Šukunde „Priđite čeda, poslušajte mene, strahu Gospodnjem naučiću vas“ u kojoj se tumači „Novi zavet“ kroz Jevanđeljska začala koja se čitaju na nedeljnim liturgijama i praznicima. Taj savremeni svet ima mnogobrojne izazove kojima je potrebno odoleti i sačuvati svoje nasleđe, običaje, tradiciju i verski identitet. Druga knjiga, Zlatka Kovačevića „Koji je moj“, izmenjeno je i dopunjeno izdanje s obzirom da je prvo izdanje izdano u manjem broju primeraka. Zlatko Kovačević je autor knjige koja govori o životu Srba Potkozarja, Banije i Korduna kroz prizmu svog životnog puta. Opisujući godine života, od samospoznaje pa do danas i dolazak u Vukovar, autor indirektno oslikava sudbine ljudi koji ga okružuju i koji ga prate kroz život. Knjiga, pored glavne teme, bolne životne ispovesti, bogata je baštinskim sadržajima. Njena posebna vrednost ogleda se u jeziku kao najznačajnijem izrazu identiteta. Autor koristi poseban jezik i dijalekt koji, kako kaže, jedino zna. Ova knjiga značajna je za kulturni i nacionalni identitet Srba koji žive u Republici Hrvatskoj.

Biblioteka Zaharija Orfelin deluje u okviru SKC-a. Znamo da je ovo jedno od retkih mesta gde čitaoci u Vukovaru mogu da pronađu dela na ćiriličnom pismu, raste li broj ovakvih naslova?

– Srpski kulturni centar je, u saradnji sa Odborom za kulturu i sport Zajedničkog veća opština, krajem oktobra organizovao posetu beogradskom Sajmu knjiga. Tu priliku iskoristili smo da obogatimo naš bibliotečki fond raznovrsnim delima poznatih srpskih autora. Kada je reč o biblioteci, važno je naglasiti da počinju radovi na njenom uređenju i osavremenjivanju, a našim članovima će biti dostupna čitaonica, kako bi se osećali što ugodnije i uživali u knjigama i čitanju.

Kako biste opisali saradnju SKC-a i ZVO-a, kao i sa drugim organizacijama i institucijama Srba u Hrvatskoj?

– Kvalitetan rad naše Ustanove ne može se ni zamisliti bez pomoći i podrške Zajedničkog veća opština. Imamo izuzetno dobru saradnju sa predsednicima odbora koji nam, uz predsednika Zajedničkog veća opština Dejana Drakulića, nesebično pomažu da unapredimo kulturni i umetnički život Srba. „Srpski kulturni centar“ sarađuje sa školama i organizuje časove obrade lektire, sa kulturnim centrom iz Belog Manastira organizovali smo izložbu ikona „Baranjski majstor“, a trudićemo se da ta saradnja u narednom periodu bude još bolja i uspešnija te da proširimo saradnju na realizaciji zajedničkih projekata.

Ostvarena je i saradnja sa organizacijama iz Republike Srbije. Šta je po Vašem mišljenju potrebno osnažiti kada je u pitanju veza sa matičnom državom?

– Ono što je nama posebno značajno jeste veza sa matičnom državom i raduje nas svaki oblik saradnje. Do sada smo održavali dobre veze, ali svakako uvek može bolje, pa ćemo nastojati organizovati više zajedničkih projekata i programa. U pripremi je izložba naslovnih stranica lista „Neven“ u saradnji sa Novosadskim dečjim kulturnim centrom kao i saradnja sa Arhivom Vojvodine na poslovima izdavaštva.

Šta biste izdvojili od programskih aktivnosti, očekuje li nas u sledećoj godini nešto novo u odnosu na dosadašnje programe?

– U sledećoj godini radićemo na izradi inovativnih programa s ciljem unapređenja kulturnih, obrazovnih, tradicionalnih i umetničkih sadržaja, odnosno očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta Srba. Pored dosadašnjih programa, nastaviće se s izdavačkom delatnošću, s tim da bi se, pored izdavanja knjiga domaćih autora, pokrenuo časopis u kojem bi svoje radove, koji su im potrebni za napredovanje i nagrađivanje, objavljivali učitelji i nastavnici nacionalne grupe predmeta. Planirana je organizacija izložbi, prezentacije, koncerti poznatih izvođača srpske izvorne, tradicionalne i narodne muzike te rad na digitalizaciji arhivske građe.

S obzirom da smo u ovoj godini otvorili debatni klub za učenike osnovnih škola, u sledećoj godini planirano je otvaranje debatnog kluba za učenike srednjih škola. U pripremi je otvaranje „Zmajevog kutka“ u „Srpskom kulturnom centru“ i u „Baranjskoj srpskoj kući“ u Belom Manastiru. Ovo je posebno značajno jer će učenicima i nastavnicima, ali i svim zainteresovanim istraživačima, biti dostupna ozbiljna i dugo prikupljana arhiva o Jovanu Jovanoviću Zmaju. Takođe, na predlog nastavnika srpskog jezika, a u saradnji sa Odborom za obrazovanje, planirana je priprema učenika za polaganje ispita iz Srpskog jezika na Državnoj maturi. Želja nam je, u okviru postojeće Biblioteke „Zaharija Orfelin“, omogućiti učenicima pristup virtuelnoj biblioteci sa knjigama, člancima, esejima, audio i video snimcima i drugim materijalima na srpskom jeziku kojoj će moći pristupiti radi istraživanja i učenja. Ogranak Vukove zadužbine u Vukovaru organizovaće jednom mesečno edukativne radionice i stručna predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu. Na radionicama učenici će učiti o narodnim običajima, njihovom značenju i značaju. Takođe će se organizovati i radionice lepog pisanja poezije i proze, besedništva i recitovanja dela srpske književnosti te kreativne obrade lektire.