Postoji potreba za češćom razmenom informacija

Predstavnici srpske zajednice koji deluju na nivou Vukovarsko-sremske županije održali su juče radni sastanak sa načelnikom Policijske uprave Vukovarsko-sremske.

Dušan Velimirović 24.01.2024.
Policijska uprava vukovarsko-sresmka svetislav mikerević dušan latas srđan jeremić dušan jeckov

Tema sastanka održanog u prostoru Policijske uprave Vukovarsko-sremske u Vinkovcima bila je aktuelna bezbednosna situacija, stanje proporcijalne zastupljenosti Srba u policiji, uz ostale teme vezane za Srbe u najistočnijoj hrvatskoj županiji. Delegaciju su činili vukovarsko-sremski dožupan Srđan Jeremić, predsednik Županijske organizacije Samostalne demokratske srpske stranke Dušan Jeckov kao i predsednik i sekretar županijskog Veća srpske nacionalne manjine Svetislav Mikerević i Dušan Latas.

- Bila je ovo prilika da se sagledaju mogućnosti za uspostavljanje što boljih međusobnih odnosa kako bi se postojeći i potencijalni problemi, ili uspešno rešili, ili uspešno prevenirali. Bezbednosna situacija na području županije je ocenjena kao relativno dobra, ali se razgovaralo i o pojavnim oblicima nasilja, pre svega o onima koji se dešavaju na prostoru grada Vukovara, ali i u nekim drugim sredinama. Iz svega onoga što nam je načelnik PU Vukovarsko-sremske predočio, jasno je vidljivo da je policija postupala profesionalno i odgovorno, što mi predstavnici srpske zajednice sa svoje strane i pohvaljujemo. Svi počinioci ovih kaznenih i prekršajnih dela su i sada, ali i ranije privođeni od strane policijskih službenika, a daljni postupci bili su na sudovima i odluke koje su donosili na tim instancama možda nisu bile najadekvatnije, ali sudstvo je nezavisno pa o tome ne bih davao posebne komentare - izjavio je medijima Srđan Jeremić.

Važna tema sastanka bila je i proporcionalna zastupljenost pripadnika srpske zajednice u PU Vukovarsko-sremskoj i na području pojedinih policijskih stanica koje deluju u njenom sastavu.

- Danas smo dobili informaciju da je udeo pripadnika srpske nacionalne manjine u ukupnoj strukturi zaposlenih na području županijske PU negde oko 10 odsto. To je relativno zadovoljavajući podatak, ali smo ipak još udaljeni od našeg krajnjeg cilja, a to je da udeo pripadnika srpskog naroda u ukupnoj zaposlenosti u policijskim službama na nivou županije bude jednak udelu Srba u ukupnoj strukturi stanovništva. Ako znamo da je udeo srpskog naroda na nivou županije 13,5 odsto, onda još uvek ima prostora na kojem moramo da radimo kako bi broj pripadnika srpske zajednice u policiji povećali. To je zakonska obaveza i u tom smislu postoji i razumevanje načelnika PU Vukovarsko-sremske - ističe dožupan.

Predsednik županijskog VSNM Svetislav Mikerević zahvalio je načelniku na prijemu.

- S obzirom na to da VSNM VSŽ u svom planu i programu ima zaštitu srpske zajednice na području županije, iskoristili smo ovu priliku da održimo sastanak i razgovaramo o svim važnim temama. Naše veće takođe obilazi i opštine, što će nastaviti i ove godine. Prošle godine smo obišli sve opštine sa područja naše županiji gde žive pripadnici srpske zajednice - rekao je Mikerević.

Na sastanku je zaključeno i kako postoji potreba za češćom razmenom informacija i susretima kako bi bezbednost građana podigli na viši nivo.