Postoji veliki broj problema koji muče nacionalne manjine u Hrvatskoj

U petak je u Saboru Republike Hrvatske održan zajednički sastanak zamenika župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina sa članovima Kluba zastupnika nacionalnih manjina u hrvatskom Saboru.

Srbi Hr 17.07.2023.
saborski zastupnici nacionalnih manjina zamenici župana

Teme razgovora na ovom sastanku odnosile su se na rezultate poslednjeg popisa stanovništva i njihovog uticaja na ostvarivanje zakonom zagarantovanih prava pripadnika nacionalnih manjina te analizu primene odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u praksi, od čijeg je donošenja prošlo više od 20 godina.

U konstruktivnoj raspravi ukazalo se na neke pozitivne pomake koji su napravljeni u proteklom periodu, ali i na još veliki broj nerešenih problema koji muče sve pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

- Ovo je bio prvi sastanak između manjinskih zamenika župana i članova Kluba zastupnika nacionalnih manjina, ali je i predložio da se ovakvi sastanci održavaju češće i to najmanje dva puta godišnje. U tom kontekstu, sledeći sastanak planira se održati već tokom septembra kada bi se detaljnije ušlo u analizu pojedinih problema i potreba sa kojima se danas susreću svi pripadnici nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj – istakao je na ovom sastanku predsednik Kluba zastupnika nacionalnih manjina Vladimir Bilek, inače saborski zastupnik češke i slovačke nacionalne manjine.

U ime Vukovarsko-sremske županije ovom sastanku je prisustvovao i u diskusiji učestvovao zamenik župana Srđan Jeremić.