Probni popis stanovništva danas počinje i u Osječko-baranjskoj županiji

Državni zavod za statistiku provešće probni popis stanovništva u Gradu Zagrebu i Osječko-baranjskoj, Varaždinskoj, Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji od 1. do 15. marta ove godine.

probni popis stanovništva 2021 Državni zavod za statistiku

Cilj Probnog popisa jeste provera i testiranje usvojenih metodoloških i tehnoloških rešenja koja se odnose na sadržaj podataka koji se prikupljaju popisom, testiranje programskog rešenja, provera ažurnosti tehničke dokumentacije te rad popisivača i drugih učesnika.

Probni popis obuhvatiće 50 popisnih krugova, što čini 5000 domaćinstava u Gradu Zagrebu i četiri županije. U Osječko-baranjskoj županiji probni popis obuhvatiće gotovo 1.000 kućanstava u 10 izabranih popisnih krugova u sedam naselja: Antunovac, Batina, Aljmaš, Valpovo, Donji Miholjac te u Osijeku u naseljima Osijek i Tenja. Probni popis provešće se u dve faze.

Prva faza traje od 1. do 7. marta, a u njoj će se osobe moći popisati samostalno koristeći se popisnim upitnikom u elektronskom obliku koji će biti dostupan prijavom u sistem e-Građani, istovremeno popisujući domaćinstvo i stan u kojem stanuju.

U celom domaćinstvu će biti dovoljno da samo jedna osoba bude registrovana u sistemu e-Građani i moći će popisati sve druge osobe u svojem domaćinstvu. Za samopopisivanje je potrebno da se domaćinstvo koristi kompjuterom i sistemom e-Građani te da ima pristup internetu.

Druga faza će trajati od 8. do 15. marta

U drugoj fazi popisa popisivači će na terenu popisivati sve popisne jedinice unutar 50 popisnih krugova koje nisu samostalno popisane u prvoj fazi, ličnim intervjuom sa stanovništvom i s pomoću prenosnih kompjutera. Ujedno će kontrolisati podatke prikupljene u prvoj fazi popisa tako da popisivači neće proveravati verodostojnost podataka koje su građani upisali u e-popisnicu, ali će obići sve adrese, uključujući ona domaćinstva koja su se popisala samostalno prijavom u e-Građani, kako bi od njih preuzeli šifru koju su dobili na kraju uspešno provedena samopopisivanja kao dokaz da su se sami popisali.

Prema Zakonu o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine, osobe koje se popisuju fizičke su osobe koje su državljani Republike Hrvatske, strani državljani i osobe bez državljanstva koje imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj te osobe koje u referentnom trenutku popisa imaju boravište u Republici Hrvatskoj. Državni zavod za statistiku preporučuje građanima da samostalno popišu sebe i članove svog domaćinstva prijavom u sistem e-Građani te ih poziva da se odazovu u što većem broju.

Svi prikupljeni individualni podaci statistički su poverljivi i službena tajna te se objavljuju u kolektivnom obliku. Prema Zakonu o službenoj statistici, poverljivi statistički podaci iskazuju se u obliku u kojem statističku jedinicu nije moguće identifikovati ni izravno ni neizravno te ne mogu biti podloga za utvrđivanje bilo kakvih prava i obveza izveštajnih jedinica, kao što su upravne, pravne ili porezne svrhe, ili za proveru izveštajnih jedinica.