Promovisan zbornik sa naučnog skupa SNV-a

U maju 2022. godine u organizaciji Srpskog narodnog veća u Zagrebu je održana naučno-stručna konferencija „Interkulturalnost i obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima“.

Srđan Sekulić 05.01.2024.
„Lica i naličja obrazovanja“ snv

Sredinom decembra prošle godine promovisan je i zbornik sa skupa „Interkulturalnost i obrazovanje na manjinskim jezicima i pismima“ pod nazivom „Lica i naličja obrazovanja“ kojeg su uredile Nina Čolović i Antonija Petričušić.

- Organizacijom ovoga skupa bila je ideja da se povežu različite manjine kako bi zajedno razgovarali i kako bi se sagledali problemi koji postoje i sa kojima se suočavaju u obrazovanju. Istovremeno, hteli smo da sagledamo kako da demokratizujemo u većoj meri dominantno obrazovanje, odnosno kako obrazovanje na hrvatskom jeziku i pismu rastvoriti kako bi uključilo više manjinskih sadržaja – istakla je jedna od urednica zbornika Nina Čolović.

Skup je bio podeljen u nekoliko panela, jedan je bio posvećen obrazovnim politikama, a u drugom su se učesnici bavili iskustvima unutar učionice, odnosno iskustvima samih nastavnika. Zatim je jedan panel bio posvećen naučnom sagledavanju problema iz različitih uglova istoričara, lingvista, etnologa, kao i panel u kojem su same manjinske institucije govorile o svojoj poziciji i iskustvima.

- Ako se zadržimo na propisima i zakonima vidi se da je ova problematika manje-više uređena. Međutim, ako krenete u malo dublju analizu primetite koliko je zapravo situacija haotična i koliko je postavljena na vrlo labilne noge, od nekih najminornijih stvari do onih koji su nešto komplikovaniji. Takođe, u tom uvodnom delu zbornika htele smo da naglasimo da nema nikakve potrebe da se razdvajaju tzv. stare i nove manjine, jer za nas kao uredništvo je potpuno nebitno da li je dete iz srpske ili češke manjine ili iz Avganistana ili b jer svako dete zaslužuje priliku i puno dostojanstvo – naglašava Nina Čolović.

Problemi od pravnog statusa do lektirne građe

Pored uvodnog dela zbornik je podeljen na dve celine, prva koja je posvećena školstvu iz perspektive manjina i druga razvoju i granicama školstva.

- Na naučnom skupu, pa tako i u objavljenom zborniku, bavila sam se temom pravnih problema škola na srpskom jeziku i pismu u Vukovarsko-sremskoj županiji želeći da naglasim šta se to dešavalo u ovih poslednjih 20 i više godina. Pre svega tu mislim na kolike probleme su škole imale regulisanjem svoga statusa i prikazati na koji se način prema našim školama odnosi i nadležno ministarstvo kao i osnivači škola, kako to sve zapravo teško ide i u okviru sada proklamovane multikulturalnosti i kako će tek teško ići ako bismo težili tom nekom većem cilju – navodi direktorka Osnovne škole Trpinja i jedna od učesnika skupa Vesna Vujić.

„Lica i naličja obrazovanja“ snv zbornik

Foto: SNVto: S

- Mislim da je ovo dobar potez što se organizovao ovakav jedan skup s obzirom da se na državnom nivou, neću reći nikada, ali veoma retko organizuju skupovi na kojima se govori o problemima obrazovanja na jezicima nacionalnih manjina. U zborniku sam se bavio temom sa kojom se i sam suočavam iz pozicije školskog bibliotekara, odnosno o problemima koji se odnose na nabavku građe na jezicima nacionalnih manjina i svemu onome što su prednosti i nedostaci u toj proceduri. Više je naravno nedostataka, a najveći nedostatak je pre svega novac, premda ima nedostataka i drugih vrsta. Takođe, dotakao sam se i problematike zapošljavanja osoba koje poznaju ili ne poznaju manjinski jezik, a žele da rade u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina – istakao je bibliotekar u osnovnim školama u Bršadinu i Negoslavcima Bojan Lazić.

U navedenom zborniku koji je štampan u 500 primeraka, a svi zainteresovani do njega mogu doći i onlajn putem, objavljeno je ukupno 11 radova učesnika skupa, koji će svakako biti dobra pomoć u rešavanju ključnih obrazovnih problema manjinskih zajednica u Hrvatskoj.