Propali desničarski referendumi? Nije sakupljeno dovoljno potpisa!

Prema pisanju medija nije sakupljeno dovoljno potpisa za otkazivanje Istanbulske konvencije i promeni izbornog zakona.

Nikola Milojević 11.10.2018.
Narod odlučuje Vukovar prikupljanje potpisa

Referendum o promeni izbornog zakona te smanjenju broja zastupnika nacionalnih manjina i njihovom onemogućavanju odlučivanja o poverenju vladi i donošenju budžeta, kao i onaj drugi o otkazivanju Istanbulske konvencije o pravima žena, neće biti održani. Bar tako tvrde hrvatski mediji koji navode da nije sakupljen dovoljan broj potpisa.

Potpise su u periodu od 13. do 27. maja paralelno i na istim mestima prikupljale dve inicijative -„Narod odlučuje“ i „Istina o Istanbulskoj“. Obe inicijative imale su podršku konzervativnih udruženja i stranaka na čelu sa Željkom Markić i strankom Hrast. Proveru potpisa radila je Agencija za podršku informacionim sistemima i tehnologijama koja je pronašla brojne nepravilnosti i utvrdila da nijedna od inicijativa nije sakupila dovoljno valjanih potpisa. Prema sadašnjem zakonu i prema podacima Ministarstva uprave o broju birača bilo je neophodno sakupiti najmanje 374.740 potpisa za raspisivanje referenduma.

Potpisivali se i mrtvi

Prema pisanju Jutarnjeg lista proverom OIB-a utvrđeno da su se na nekim listama našla imena mrtvih osoba kao i imena državljana drugih zemalja, posebno državljana Bosne i Hercegovine. Takođe je utvrđeno i da su u nekim slučajevima kopirane liste potpisnika sa prošlog referenduma, onog o braku.

- Ova krivotvorina, tvrde naši izvori otkrivena je tako što su analitičari APIS IT-a uočili da kod dela ženskih potpisnica prezime ne odgovara navedenom OIB-u. Proverom je otkriveno da su na potpisnoj listi navedena njihova bivša, devojačka prezimena, što je pobudilo sumnju da je riječ o prepisivanju imena i OIB-a s neke ranije potpisne liste za referendumsku inicijativu. Daljnjim proverama je ustanovljeno da je reč o potpisima prekopiranim sa potpisne liste za referendum o braku. Oni koji su odlučili na taj način “podebljati” broj potpisa za poništenje Istanbulske konvencije, očito nisu vodili računa o tome da se deo potpisnica inicijative o braku u međuvremenu udao i promenio prezimena – navodi Jutarnji list.

„Narod odlučuje“ tužio vladu

Dan pre nego što će podaci o nevaljanim potpisima izaći u javnost inicijativa „Narod odlučuje“ podnela je tužbu Ustavnom sudu u kojoj se traži ukidanje odluka Sabora, vlade i Ministarstva uprave da se proveri broj i verodostojnost potpisa za raspisivanje ovog antimanjinskog referenduma o promeni izbornog sistema. Inicijativa Željke Markić sada traži da vlada ne bude nadležna za proveru potpisa.

Ova inicijativa sadržavala je dva referendumska pitanja – o promeni izbornog zakona i onemogućavanju zastupnicima nacionalnih manjina odlučivanje o poverenju Vladi i donošenju budžeta.  U prvom pitanju zalagala se za promenu Ustava na način da se broj zastupnika smanji na 100 do najviše 120, za ukidanje dva od tri mandata srpskoj nacionalnoj manjini i da ukupni broj manjinskih saborskih zastupnika bude šest umesto dosadašnjih osam.

U drugom referendumskom pitanju tražili su da manjinski zastupnici ne mogu odlučivati o poverenju vladi i državnom budžetu. Saboru su 13. juna predali 405.352 potpisa za prvo i 407.469 potpisa za drugo referendumsko pitanje. Ovi potpisi, kao i potpisi druge inicijative „Istina o Istanbulskoj“ sada su čini se nedovoljni tako da će po svemu sudeći, ako Ustavni sud ne odluči drugačije, u Hrvatskoj propasti oba planirana desničarska referenduma.